Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 backade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 
OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 
Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 
Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 
Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.
Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  
Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    
Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  
Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 12 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
     
Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 
Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 

OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 

Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 

Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 

Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.

Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  

Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    

Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  

Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 12 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 

Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS30 backade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 backade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 
OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 
Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 
Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 
Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.
Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  
Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    
Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  
Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 12 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
     
Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 
Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 

OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 

Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 

Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 

Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.

Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  

Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    

Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  

Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 12 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 

Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS30 backade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 backade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 
OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 
Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 
Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 
Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.
Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  
Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    
Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  
Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 12 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
     
Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 
Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 

OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 

Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 

Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 

Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.

Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  

Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    

Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  

Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 12 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 

Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS30 backade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 backade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 
OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 
Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 
Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 
Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.
Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  
Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    
Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  
Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 12 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
     
Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 
Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 

OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 

Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 

Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 

Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.

Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  

Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    

Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  

Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 12 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 

Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS30 backade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 backade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 
OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 
Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 
Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 
Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.
Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  
Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    
Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  
Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 12 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
     
Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 
Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 

OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 

Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 

Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 

Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.

Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  

Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    

Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  

Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 12 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 

Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS30 backade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 backade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 
OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 
Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 
Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 
Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.
Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  
Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    
Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  
Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 12 juli -18)
Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.
Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.
Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 
     
Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 
Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  
Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,29 H 1 547,21 L 1 524,75) 

OMXS30 är i en fallande trend efter att vi fått in 1 682 den 6 november 2017. Denna trend bekräftades den 23 januari i år via den lägre toppen 1 648. Detta förstärktes sedan av ytterligare en lägre topp den 21 maj i år vid 1623. 

Index var ned till 1 512 den 6 juli för att sedan stiga 39 punkter (rörelsefaktorn på aktuell nivå) till 1 651 den 10 juli. Reaktionen nedåt efter tisdagen söker nu en lågpunkt, troligen under fredagen, inför en ny tillfällig uppgång. 

Den 4 april i år var index ned till 1 482, som lägst. Detta har gett oss ett starkt stödintervall vid 1 470-1 500. Det är detta intervall som nu ska testas igen. Om det håller, vilket är troligt, kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt på nytt. 

Med de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som är fallande, finns det anledning att under de kommande månaderna vara mycket vaksam på nivån och intervallet 1 470-1 485. Skulle detta brytas och ge en stängningskurs under 1 470 får vi inrikta oss på mer på nedsidan. Innan ett sådant genombrott är bekräftat får vi först inrikta oss på en ny tillfällig motreaktion uppåt.

Under hela rörelsen nedåt under året har den 13 juli och den 17-18 juli stuckit ut som reaktionspunkter av betydelse. Nu är vi framme vid fredagen den 13 juli och frågan blir, på detaljnivå, om vi får en reaktion nu eller om den fördröjs till början av nästa vecka och då tiil 17-18 juli. I och med att vi nu går in i en rapportperiod får vi utgå från att dessa kommer att påverka index en hel del. Ericsson kommer med sin rappor den 18 juli, där det under perioden 17-20 juli levereras ett större antal rapporter.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend och har fortfarande en bit kvar ned till de låga nivåer under 20 som vi vill se innan en tydlig reaktion uppåt kan inledas och bli bestående. Det är nu gått drygt ett år sedan indikatorn började vända nedåt. Det är just för att den är så ”tung” i sin rörelse som den är värdefull att ha med i analyserna. Även om vi får motreaktioner uppåt för index under 4-6 veckor påverkas inte indikatorn utan den fortsätter sin nedgång. Omvänt ger den också en positiv bestående trend i de långsiktiga uppgångarna för index. Det är nu under andra halvåret i år vi ska söka en lågpunkt för index och en tydlig signal för denna indikator på att index verkligen vänt uppåt.  

Lång sikt: Månadsstochastic 30,3 och 40,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan, är också fallande. Den mäter och visar utvecklingen på medellång sikt. Det gör att denna indikator fångar upp de kortare svängningarna på 6-13 veckor. I dagsläget är värdena på väg nedåt efter att den 21 maj i år vänt nedåt igen. Värdena faller nu snabbt och ger oss anledning att söka ännu en motreaktion uppåt under ett flertal veckor. Vi väntar in signalerna för denna indikator kompletterat med andra tekniska signaler för att få hänga på en motreaktion uppåt.    

Medellång sikt: Veckostochastic 29,6 och 43,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan, är stigande sedan den 6 juli men har redan vänt nedåt igen efter att index noterade en topp (1 551) den 10 juli. Indikatorn är kortsiktig i sin beskrivning och ska användas på lite olika sätt beroende på om den långa trenden är fallande eller stigande. Nu är de långa trenderna fallande sedan en längre tid tillbaka, vilket gör att denna kortsiktiga indikator lätt vänder nedåt efter några dagars uppgång. Det vi kan väga in sedan den 27 juni är att indikatorn ger oss anledning att söka en lågpunkt för index under andra halvan av juli inför en ny tillfällig uppgång.  

Kort sikt: Dagsstochastic 31,6 och 31,0 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 12 juli -18)

Detta avsnitt tar upp de långa såväl som de kortare rytmerna på börsen. En stor del av texten ligger kvar en längre tid som stöd för alla er som gått våra olika kurser i ”Tidscykler på börsen”.

Innehållet syftar till att ge en bred bild av tidsperspektivet på börsen för alla läsare. Tiden är viktigast, samtidigt som priset ofta ger tiden. Pris och tid är samma sak. Enkelt uttryckta är det samma tal/belopp i tid och pris, vilket ger oss en bra vägledning.

Genom kurserna som vi ger jobbar vi oss igenom flera av de långa såväl som de kortare rytmerna. Numera berör vi också de ”fasta tal” som påverkar och styr utvecklingen för index och inte minst enskilda aktier. 215 är ett sådant tal och detta använder vi i flera av dess fraktioner. 

 

Den 6 juli 2016 levererade ett flertal aktier sina bottnar efter Brexit. Index gav sin lägsta notering några dagar tidigare, den 27 juni. I och 2 år senare gav index en tillfällig lågpunkt den 6 juli (1 512) för att sedan stiga tillfälligt. Reaktion uppåt i en fallande trend. 

Kompletterar vi detta med andra rytmer får vi in bland annat 151 dagar från den 6 februari i år. Denna rytm ledde oss till den 7 juli, vilket var en lördag, vilket innebar att det var läge för den 6 juli att leverera reaktionen. Då tillsammans med den längre rytmen, enligt ovan.  

 

Den 13 juli 2007 kom index in med toppvärdet 1 322, vilket blev högsta notering inför finanskraschen de följande 20 månaderna. I år är det 11 år sedan dess. Den rytm vi normalt jobbar med, när det gäller denna längd, ligger på 11,25 år och den hamnar därmed först i mitten av oktober i år. Men enbart 11 år ska ändå kunna visa sig i graferna nu i slutet av denna vecka och då med fredagen den 13 juli som mittpunkt.    

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS30 backade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.