Axier.se

För bättre aktieaffärer

RW Capital


RW Capital – fortsätter bolaget att överträffa sina egna prognoser?

Ø     Nyrekrytering av säljare borgar för fortsatt tillväxt

Ø     Lanseringen av Nimbo öppnar upp marknaden för ”molntjänster”

Ø     Förbereder avknoppning av IT-verksamheten

Ø     Den fortsatta starka tillväxten visat att affärsmodellen håller

Sammanfattning

I veckan avslutas en nyemission som enligt förhoppningarna ska tillföra RW Capital 26 Mkr efter emissionskostnader. 15 Mkr av denna nyemission kommer att gå in i dotterbolaget Runaware i syfte att finansiera den expansion som ska ta bolaget till vinst och positivt kassaflöde. Bolaget beräknas bli kassaflödespositivt i andra halvan av 2011, och vinst på sista raden kommer förmodligen i 2012. Precis som många andra mjukvaruutvecklare har Runaware stora skalfördelar vilket gör att vinsten kan öka kraftigt från och med 2012. Med stigande omsättning kommer stigande marginaler, och stor potential. Runaware kommer att delas ut till moderbolagets aktieägare och särnoteras på lämplig lista. Detta kommer att åskådliggöra inte bara värdena som finns i Runaware, utan även de som finns i moderbolaget RW Capital. Moderbolagets främsta tillgång är ett underskottsavdrag värt 30 Mkr, vilket inte syns i dagens börsvärde på 36 Mkr (64 Mkr vid fulltecknad nyemission).

Vid en fulltecknad nyemission kommer moderbolaget att vara nettoskuldfritt med bevisade värden på dryga 30 Mkr. Dotterbolaget Runaware som delas ut till aktieägarna kommer även det att vara skuldfritt och i en tydlig tillväxtfas. Hitintills i år ligger tillväxten i bolagets orderingång på drygt 40%. Under denna period har en säljkår varit under uppbyggnad och för helåret 2010 prognostiseras tillväxten bli 70%. I 2011 beräknas den skjuta upp i hela 200%. Baserat på bolagets egna prognoser för orderingång, som de hitintills har överträffat, skulle Runawares nettovinst kunna bli 15 Mkr år 2012. Borträknat värdena som finns i moderbolaget och justerat för en fulltecknad nyemission återstår en värdering på 34 Mkr, vilket ger Runaware ett P/E-tal på 2,3 för 2012. Runaware uppdaterar månatligt marknaden om sin orderingång, vilket gör att investeraren inte behöver vänta till 2011-2012 för att se om bolaget kommer att nå sina prognoser. Det bäddar även för en stegvis och stabil värdeökning i aktien.

 

Antal aktier

65 022 681

Notering

Aktietorget

VD

Marcus Hamberg

Största ägare (%)

Per Åhlgren, privat och genom bolag (22,28 procent)

Webb

http://www.rwcapital.se

Market Cap

38 Mkr

   

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!