Axier.se

För bättre aktieaffärer

Emerald Mines Invest


Emerald Mine Invest AB

I en tid av finansiell oro söker sig fler och fler placerare till reella värden och tillgångar som de kan ha glädje av även annat i värdeskapande syfte. Grundarna till Emerald Mine Invest EMI AB (publ) har under de senaste fyra åren ägnat all sin tid åt att prospektera den colombianska marknaden, det land i världen som är hemvist för världens dyraste och mest värdefulla smaragder.

Arbetet med att kvalitetssäkra de lovande fynden i Colombia har skett i samarbete med erfarna gemologer och geologer från USA och Colombia som alla kommit fram till samma sak, det finns betydande mängder smaragder i det undersökta området.

Redan i dag äger bolaget en licens, DAU-161, Calcetero, i vilken Emerald Mine Invest EMI AB (publ). I direkt anslutning till denna licens, i den ven som tros fortsätta in i Emerald Mine Invest EMI AB (publ)s licens har det nyligen upptäckts inte mindre än 485 carat smaragder av kommersiell kvalité.

I syfte att utveckla bolagets helägda fyndighet och utvinna de smaragder som finns i denna har styrelsen i Emerald Mine Invest EMI AB (publ) fattat det formella beslutet att bjuda in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna sig för aktier i en nyemission riktad till allmänheten.

Kapitalet i denna nyemission skall i första hand användas till att positionera Emerald Mine Invest som en av Colombias ledande exportörer av smaragder till den internationella marknaden. Visionen är att växa och att diversifiera verksamheten i framtiden. Styrelsen har för avsikt att så snart bolagets gruvverksamheter tagits i drift påbörja slipning och polering av egna och andras smaragder i Colombias huvudstad Bogotá D.C, för att på detta sätt öka marginalerna i verksamheten.

Emerald Mine Invest EMI AB (publ) är antagligen en av de mest spännande investeringsmöjligheterna inom ädelstensindustrin i dag.


EMI

Om Colombia

Colombia är ett av de rikaste länderna i världen när det gäller naturresurser, men landet är ännu så länge väldigt oexploaterat. Landet har i dag en av världens snabbast växande ekonomier och staten prioriterar samarbeten med företag som kan hjälpa till att utveckla landets ekonomi ytterligare. Colombia är ett för många skandinaver ganska okänt land, och tyvärr så dras landet fortfarande med ett dåligt rykte sedan slutet av 80-talet. Sedan dessa har landet emellertid genomgått stora och betydande förändringar och landets valuta betraktas av många professionella aktörer på finansmarknaderna som en av världens stabilaste eftersom landet inte har någon statskuld.

Även landets politiska situation är att betrakta som stabil, och det råder fred i både Colombia och i smaragddistriktet sedan mitten av 1990-talet vilket är ytterligare något som talar för en investering i området.

Erbjudandet i sammandrag:


Emissionsbelopp :
3,4 Mkr

Teckningskurs:
3,40 kronor

Antal emitterade aktier (högst):
1 000 000 aktier

Teckningstid:
15 oktober– 15 december 2011

Likviddag: 27 december 2011

Mer information:


Handel i aktien: I dag förekommer ingen organiserad handel i bolagets aktier. Styrelsen har emellertid för avsikt att under det första halvåret 2011 ansöka om att bolagets aktie skall tas upp till handel på någon av de mindre listorna i Sverige.

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 20 december 2011.

Teckna aktier i Emerald Mines Invest EMI AB PDF
Ladda ned Emeradl Mine Invest AB prospekt PDF

 

EMI
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!