Axier.se

För bättre aktieaffärer

Alcaston Exploration


Alcaston Exploration – ett riktigt guldkorn?

  • Strategiskt belägna inmutningar i intressanta områden
  • Prospekterar den så kallade ”Guldlinjen” i Västerbotten
  • Kimberlit upptäckt i en av Alcastons inmutningar
  • Emissionen täcker Alcastons kassaflöde i tre års tid
  • Gedigen kompetens i ledningen, bland annat Lappland Goldminers förre ordförande

 

Sammanfattning

Medan gruvindustrin valt att minska sina investeringar med 50 Miljarder USD i år väljer det lilla prospekteringsföretaget Alcaston Exploration att göra tvärtom. Bolaget väljer att ta in 12 Mkr för att prospektera och exploatera de strategiskt belägna inmutningar bolaget har i Norr- och Västerbotten.

Häbbersholm är det området som redan på kort sikt kan komma att bidra med positiva nyheter för aktieägarna eftersom Alcastom har för avsikt att genomföra ett antal provborrningar i området. Förutom sedvanliga provtagningar och markgeofysiska mätningar har bolagets geologer funnit en del imponerande spår av guld med hjälp av vanliga vaskpannor. Runt om denna fyndighet finns ett antal gruvor och fyndigheter, men ännu så länge har ingen hittat moderklyften till guldmineraliseringen. Jakten på pågår således fortfarande.

Även i fyndigheterna i Tjärrotheden och Häbbersliden skall provborrning ske under innevarande år, viljet kan komma att avslöja kommersiellt intressanta fyndigheter.

Lägg till att bolaget har ett antal inmutningar i såväl Guldlinjen som i Skelleftelinjen, varför Axier ser ett antal potentiella triggers som kan komma att erbjuda bolagets aktieägare en intressant resa.Antal aktier, före emissionen 13,441,550
Notering Aktietorget
Styrelseordförande Lars-Åke Claesson
Största ägare (%) Torsten Börjemalm
Hemsida http://www.alcaston.se
Market Cap, före emissionen 26,83 Mkr
Axiers rekommendation Teckna
Risk Hög
Potential Mycket hög

 

 

läs resten av analysen »

 

 

Investerarpresentation 
Emissionsmemorandum
Teaser
Ladda ned analysen 
Anmälningsformulär 

 

Ansvarsbegränsning 
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. 
Disclaimer 
Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. 
Intressekonflikter 
Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. 

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: 

annonsering via banners och utskick 
sponsorbevakning, sponsorbevakningen är en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se 
prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys
RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.
Axier Equities lämnar inte investeringsråd 
Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. 
Källor 
Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. 

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!