Axier.se

För bättre aktieaffärer

Handelsbanken


Nordnet
 
Sektorindex råvaror

Nu kan du enkelt handla färdigpaketerade råvaror
– precis som i affären

Ibland är det svårt att pricka rätt i sina placeringar. Guld eller silver, kaffe eller majs? Nu kan du enklare placera i råvaror genom att kunna välja mellan våra råvarupaket basmetaller, ädelmetaller, energi och livsmedel.


Så här fungerar Handelsbankens råvarucertifikat på sektorer

Handelsbankens Råvarusektorindex ger dig möjlighet att få exponering mot den eller de råvarusektorer du önskar. Det finns fyra råvarucertifikat kopplade till varje sektor.

Long eller short

Certifikaten finns i varianterna "Long" och "Short". Certifikaten "Long" ökar i värde när råvarusektorindexen stiger och sjunker i värde när index faller. "Short" fungerar omvänt. Med "Short" stiger certifikatets värde när index faller.

Valutaexponering

Certifikaten finns med SEK eller USD som basvaluta. Väljer man SEK som basvaluta får man reducerad valutaexponering jämfört med om man väljer USD som basvaluta.

Börshandlade

Certifikaten är börsnoterade och handlas precis som aktier. Handelsbanken säkerställer att det finns likviditet i certifikaten under normala marknadsförhållanden. Läs mer om våra råvarucertifikat i broschyren.

Slutliga villkor för respektive certifikat finns på www.handelsbanken.se/ravaror

Bull & Bear

För dig som är intresserad av hävstång, erbjuder vi naturligtvis Möjligheten att handla respektive sektor som Bull & Bear.

 

Handelsbanken erbjuder nu handel i fyra olika sektorindex med fokus på råvaror: basmetaller, ädel-
metaller, energi och livsmedel.

Certifikaten ger dig som investerare möjligheten att tjäna både på upp- och nedåtgående marknader. Samtliga produkter finns tillgängliga för handel på ETF-torget.


 
För mer detaljerad information om certifikaten klicka här eller kontakta Handelsbanken på 08-701 89 20 alternativt maila bullbear@ handelsbanken.se.
Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

nordnet.seMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!