Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 har motståndet i sikte


OMX S30 index 
(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 
OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 
Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 
Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 
Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 
Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande
De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 
Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  
Tidscykler på börsen 
Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.
Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 
Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   
Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  
Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 
Långa tidscykler
Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 
Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 
Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 
Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 
Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 


OMX S30 index 


(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 


OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 


Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 


Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 


Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 


Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 


Stochastic


Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande


De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 


Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande


De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 


Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande


De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  


 


Tidscykler på börsen 


Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.


Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 


Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   


Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  


Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 


 


Långa tidscykler


Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 


Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 


Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 


 


Tidigare toppar och bottnar


Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 


Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 


Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.


6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 


Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 


7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.


Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 


Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.


Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 


 


Rullande korta cykler med reaktionsdagar


Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 


Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni


 


Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd


Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 
OMXS30 har motståndet i sikte

Analyser av Index

OMXS30 har motståndet i sikte


OMX S30 index 
(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 
OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 
Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 
Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 
Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 
Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande
De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 
Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  
Tidscykler på börsen 
Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.
Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 
Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   
Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  
Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 
Långa tidscykler
Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 
Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 
Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 
Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 
Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 


OMX S30 index 


(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 


OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 


Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 


Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 


Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 


Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 


Stochastic


Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande


De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 


Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande


De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 


Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande


De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  


 


Tidscykler på börsen 


Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.


Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 


Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   


Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  


Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 


 


Långa tidscykler


Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 


Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 


Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 


 


Tidigare toppar och bottnar


Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 


Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 


Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.


6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 


Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 


7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.


Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 


Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.


Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 


 


Rullande korta cykler med reaktionsdagar


Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 


Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni


 


Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd


Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 
OMXS30 har motståndet i sikte

Analyser av råvaror

OMXS30 har motståndet i sikte


OMX S30 index 
(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 
OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 
Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 
Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 
Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 
Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande
De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 
Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  
Tidscykler på börsen 
Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.
Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 
Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   
Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  
Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 
Långa tidscykler
Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 
Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 
Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 
Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 
Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 


OMX S30 index 


(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 


OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 


Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 


Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 


Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 


Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 


Stochastic


Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande


De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 


Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande


De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 


Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande


De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  


 


Tidscykler på börsen 


Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.


Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 


Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   


Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  


Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 


 


Långa tidscykler


Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 


Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 


Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 


 


Tidigare toppar och bottnar


Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 


Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 


Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.


6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 


Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 


7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.


Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 


Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.


Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 


 


Rullande korta cykler med reaktionsdagar


Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 


Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni


 


Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd


Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 
OMXS30 har motståndet i sikte

Valutaanalys

OMXS30 har motståndet i sikte


OMX S30 index 
(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 
OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 
Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 
Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 
Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 
Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande
De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 
Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  
Tidscykler på börsen 
Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.
Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 
Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   
Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  
Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 
Långa tidscykler
Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 
Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 
Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 
Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 
Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 


OMX S30 index 


(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 


OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 


Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 


Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 


Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 


Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 


Stochastic


Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande


De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 


Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande


De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 


Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande


De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  


 


Tidscykler på börsen 


Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.


Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 


Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   


Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  


Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 


 


Långa tidscykler


Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 


Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 


Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 


 


Tidigare toppar och bottnar


Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 


Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 


Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.


6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 


Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 


7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.


Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 


Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.


Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 


 


Rullande korta cykler med reaktionsdagar


Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 


Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni


 


Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd


Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 
OMXS30 har motståndet i sikte

De mest populära analyserna

OMXS30 har motståndet i sikte


OMX S30 index 
(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 
OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 
Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 
Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 
Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 
Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande
De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 
Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  
Tidscykler på börsen 
Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.
Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 
Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   
Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  
Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 
Långa tidscykler
Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 
Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 
Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 
Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 
Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 


OMX S30 index 


(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 


OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 


Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 


Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 


Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 


Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 


Stochastic


Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande


De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 


Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande


De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 


Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande


De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  


 


Tidscykler på börsen 


Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.


Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 


Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   


Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  


Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 


 


Långa tidscykler


Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 


Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 


Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 


 


Tidigare toppar och bottnar


Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 


Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 


Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.


6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 


Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 


7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.


Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 


Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.


Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 


 


Rullande korta cykler med reaktionsdagar


Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 


Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni


 


Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd


Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 
OMXS30 har motståndet i sikte

Övriga Analyser

OMXS30 har motståndet i sikte


OMX S30 index 
(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 
OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 
Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 
Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 
Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 
Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande
De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 
Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  
Tidscykler på börsen 
Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.
Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 
Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   
Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  
Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 
Långa tidscykler
Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 
Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 
Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 
Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 
Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 


OMX S30 index 


(C 1 620,28 H 1 621,94 L 1 608,99) 


OMXS har tagit en paus i den långsiktiga utvecklingen under vintern och en bit in under våren. Vi såg tidigare stödet vid 1 498-1 500, som viktigt . Detta testades endast en gång (17 januari). Avgörandet låg sedan tre månader senare, där dagarna efter påskhelgen blev viktiga. Den 19 april landade index på 1 552 och började sedan stiga. Vi hade då motståndet vid 1 585, som mycket viktigt. När det bröts utlöstes en köpsignal och de tidigare lätt negativa signalerna var förbrukade. 


Vi har nu en formation under året som gett en höjd på 59 punkter (1603-1544). Denna höjd brukar upprepas när nya köpsignaler är på plats, vilket i detta fall ger oss 1 603 + 59, som delmål vid 1 662. 


Går vi tillbaka till våren/försommaren 2015 hittar vi toppar i intervallet 1 659-1 669, där 1 662 och platsar. Vi jobbar nu med detta intervall som motstånd i den aktuella uppgången. Kortsiktigt finns det anledning att räkna med en viss tvekan efter en uppgång på 4,5 procent på endast en vecka. Intensiteten brukar vara stor vid vändningar från tvekande utveckling till positiva signaler, då de som tagit position för nedgång oftast snabbt vänder sina positioner. 


Lägger vi sedan till att flera bolag kommit med starka rapporter denna vecka bidrog dessa till den intensiva uppgången. 


Andra omgången i valet i Frankrike genomförs den 7 maj. Även om många räknar med att utfallet ska bli en seger för E Macron är inge givet för än resultatet räknats fram. Ett bakslag för honom skulle innebära en kortsiktigt starkt negativ reaktion på börserna. Om detta skulle ske finns det anledning att se en ny uppgång efter en tid och in över sommaren och hösten. 


Stochastic


Lång sikt: Månadsstochastic 96,0 och 85,7 stigande


De månadsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, fortsätter sin utveckling i en stigande trend. Utvecklingen är intakt sedan sommaren 2016 och är nu inne på sin 10 månad av uppgång. Denna utveckling kan fortsätta länge än och vi ser inget negativt förrän denna långsiktiga indikator vänder nedåt. 


Medellång sikt: Veckostochastic 85,5 och 79,9 stigande


De veckobaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha haft en negativ utveckling ett tag under våren. Nedgången som signalerades för indikatorn blev kortvarig, då vi nu fick in positiva signaler när index bröt upp över 1 585. 


Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 76,8 stigande


De dagsbaserad tekniska indikatorerna, ovan, är stigande igen efter att ha svängt en hel del under den sidlänges rörelse vi sett för index sedan februari och fram till den 19 april. När index vände uppåt den 19 april fick vi en lätt positiv signal. När sedan valet i Frankrike fick känt utfall reagerade marknaderna positiv och bröt uppåt. Denna indikator följde med uppåt och visar nu på en möjlig fortsättning till nya motstånd in mot början av maj månad.  


 


Tidscykler på börsen 


Aktuella cykler under våren har varit den på 60 veckor, vilket är det samma som 420 dagar. 14 månader är detsamma som 425-426 dagar. Det innebär att dessa båda rytmer ligger nära varandra och därmed alltid är viktiga att bevaka, då de ofta ger en reaktion i samverkan. Senast vi noterade detta var den 14 månader långa nedgången från rekordet 1 720 den 27 april 2015 till botten vid 1 241 den 27 juni 2016.


Tar vi dessa båda rytmer på 60 veckor respektive 14 månader och rullar ut dem från lågpunkten 1 241 den 27 juni 2016 kan vi konstatera att det hamnar i slutet av augusti 2017. 


Rytmen på 9 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också en reaktionspunkt under tiden kring den 6 april som mittpunkt. Speciellt för de aktier som skapade extremvärden den 6 juli -16, så som bankaktierna.   


Nu den 27 april är det 24 månader sedan rekordet vid 1 720 noterades samma datum 2015. Reaktion är trolig men vi ser den som tillfällig för index men mer tidlig i enskilda aktier.  


Tidpunkten 29 maj -15 levererade en viktig lägre topp och blir på nytt viktig när vi kommer in mot 2-årsdagen (24 månader) 


 


Långa tidscykler


Av de långa tidscyklerna är den på 10 år som rullar mellan 7:e året på varje årtionde. Vi har haft stora reaktioner 1987, 1997, 2007 och förväntar oss också en större reaktion efter en topp 2017. De tidigare reaktionerna har levererat nedgångarna under fjärde kvartalet. Sannolikheten för detta ligger på cirka 70 procent. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska ta med det som mycket troligt i våra beräkningar.  Sedan återstår att se var toppen kommer in. Den kan komma nu under första halvåret lika väl som den kan komma under tredje eller fjärde kvartalet. Det är därför viktigt för oss att bevaka alla aktier och index och identifiera en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering. När en sådan är på plats är sannolikheten mycket hög för att det är dags att förbereda för en längre nedgångsperiod, speciellt efter att index levererat en lägre topp. 


Tar vi topparna den 19 mars -15 och 27 april -15 och lägger på 30 månader (2,5 år) landar vi kring den 21 september -17 respektive 25-28 oktober -17. 


Utgår vi från botten (593) den 9 mars -09 och lägger på 450 veckor hamnar vi i slutet av oktober -17 också. Flera tunga cykler pekar mot hösten i år och det innebär att börsen kan hålla ut fram till dess men det kan mycket väl också innebära att vi får in toppen för index tidigare och att en lägre topp landar på höstkanten. I och med att vi följer utvecklingen löpande skap vi får signalerna på plats när det börjar dra ihop sig. 


 


Tidigare toppar och bottnar


Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017. 


Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan. 


Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.


6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 


Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 


7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.


Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15 


Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.


Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 


 


Rullande korta cykler med reaktionsdagar


Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 


Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 6 maj, 20 maj, 3 juni


 


Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd


Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548 
OMXS30 har motståndet i sikte

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.