Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

USDSEK och EURUSD böt riktning


USDSEK 8,54
USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  
Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 
Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    
Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april
Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    
Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 
EURUSD 1,138 USD
EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  


USDSEK 8,54


USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  


Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 


Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    


Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april


Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    


Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 


Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.


Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 


 


EURUSD 1,138 USD


EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  

Analyser av Index

USDSEK och EURUSD böt riktning


USDSEK 8,54
USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  
Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 
Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    
Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april
Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    
Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 
EURUSD 1,138 USD
EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  


USDSEK 8,54


USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  


Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 


Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    


Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april


Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    


Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 


Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.


Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 


 


EURUSD 1,138 USD


EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  

Analyser av råvaror

USDSEK och EURUSD böt riktning


USDSEK 8,54
USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  
Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 
Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    
Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april
Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    
Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 
EURUSD 1,138 USD
EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  


USDSEK 8,54


USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  


Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 


Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    


Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april


Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    


Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 


Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.


Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 


 


EURUSD 1,138 USD


EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  

Valutaanalys

USDSEK och EURUSD böt riktning


USDSEK 8,54
USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  
Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 
Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    
Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april
Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    
Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 
EURUSD 1,138 USD
EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  


USDSEK 8,54


USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  


Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 


Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    


Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april


Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    


Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 


Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.


Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 


 


EURUSD 1,138 USD


EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  

De mest populära analyserna

USDSEK och EURUSD böt riktning


USDSEK 8,54
USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  
Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 
Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    
Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april
Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    
Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 
EURUSD 1,138 USD
EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  


USDSEK 8,54


USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  


Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 


Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    


Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april


Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    


Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 


Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.


Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 


 


EURUSD 1,138 USD


EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  

Övriga Analyser

USDSEK och EURUSD böt riktning


USDSEK 8,54
USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  
Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 
Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    
Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april
Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    
Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 
Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.
Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 
EURUSD 1,138 USD
EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  


USDSEK 8,54


USDSEK är i en fallande trend efter toppnoteringen9,45 kronor den 16 december 2016. De lägre topparna har kommit in på löpande band. Den senaste lägre toppen 8,80 kronor är från den 20 juni. Under onsdagen fick vi in årets lägsta notering 8,54 kronor, där vi får inrikta oss på ett test av stödet vid 8,40 kronor framöver. Närmast inriktar vi oss på en tillfällig lågpunkt i samband med halvårsskiftet. Om lågpunkten kommer in på fredag den 30 juni eller i början av nästa vecka med den 3 juli på måndag.  


Fortsätter den fallande trenden ytterligare om vi ser det hela på lite sikt finns det ett mycket starkt stöd i intervallet 7,88-8,05 kronor. Faller USDSEK så långt är det läge att räkna med en mer bestående uppgång därefter. Stödet höll för flera tester under 2015 och 2016, vilket gör det mycket starkt även nu under 2017 om nedgången fortsätter så långt. Men först ska vi syna intervallet 8,30-8,40 kronor och förvänta oss en ny tillfällig uppgång där. 


Högsta notering 2016 är på 9,45 kronor från den 16 december    


Högsta notering 2015 är på 8,88 kronor från den 13 april


Högsta notering 2014 är på 7,89 kronor från den 29 december    


Lägsta notering 2014 är på 6,32 kronor från den 18 mars 


Lägsta notering 2011/2012 hamnade på 5,98 kronor den 29 april 2011.


Högsta notering sedan 1 januari 2009 är på 9,32 kronor från den 6 mars 2009. 


 


EURUSD 1,138 USD


EURUSD stiger nu till en ny toppnotering för i år. Topparna 2015 och 2016 kom in på 1,171 dollar respektive 1,163 dollar. Det ger oss nu ett motståndsintervall och trolig topp i eller kring intervallet, när vi kommer in mot senare delen av sommaren. Närmast inriktar vi oss på en ny toppnotering för i år i början av nästa vecka, där vi tidigare i år sett toppar och lågpunkter infinna sig den 2-3:e i en ny månad. Lägsta noteringen sedan januari 2003 fick vi in i år vid 1,034 dollar och det redan den 3 januari. Det ger oss anledning att vara vaksamma på en reaktion efter en topp, när vi kommer in i början av nästa vecka.  

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.