Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Ericsson tappar greppet


Ericsson B 49,45
Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50
Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00
Nokia 51,10
Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 
Skanska 179,00
Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron


Ericsson B 49,45


Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 


 


Stochastic indikatorer


Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande


Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande


Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.


Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 


Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50


Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00


 


Nokia 51,10


Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 


 


Skanska 179,00


Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kronEricsson tappar greppet

Analyser av Index

Ericsson tappar greppet


Ericsson B 49,45
Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50
Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00
Nokia 51,10
Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 
Skanska 179,00
Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron


Ericsson B 49,45


Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 


 


Stochastic indikatorer


Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande


Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande


Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.


Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 


Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50


Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00


 


Nokia 51,10


Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 


 


Skanska 179,00


Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kronEricsson tappar greppet

Analyser av råvaror

Ericsson tappar greppet


Ericsson B 49,45
Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50
Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00
Nokia 51,10
Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 
Skanska 179,00
Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron


Ericsson B 49,45


Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 


 


Stochastic indikatorer


Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande


Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande


Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.


Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 


Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50


Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00


 


Nokia 51,10


Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 


 


Skanska 179,00


Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kronEricsson tappar greppet

Valutaanalys

Ericsson tappar greppet


Ericsson B 49,45
Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50
Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00
Nokia 51,10
Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 
Skanska 179,00
Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron


Ericsson B 49,45


Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 


 


Stochastic indikatorer


Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande


Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande


Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.


Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 


Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50


Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00


 


Nokia 51,10


Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 


 


Skanska 179,00


Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kronEricsson tappar greppet

De mest populära analyserna

Ericsson tappar greppet


Ericsson B 49,45
Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50
Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00
Nokia 51,10
Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 
Skanska 179,00
Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron


Ericsson B 49,45


Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 


 


Stochastic indikatorer


Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande


Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande


Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.


Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 


Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50


Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00


 


Nokia 51,10


Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 


 


Skanska 179,00


Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kronEricsson tappar greppet

Övriga Analyser

Ericsson tappar greppet


Ericsson B 49,45
Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50
Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00
Nokia 51,10
Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 
Skanska 179,00
Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron


Ericsson B 49,45


Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 


 


Stochastic indikatorer


Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande


Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande


Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.


Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 


Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50


Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00


 


Nokia 51,10


Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 


 


Skanska 179,00


Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kronEricsson tappar greppet

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.