Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Uppdateringar och förändringar vecka 7 2017

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.


2017-02-28


IRLAB Therapeutics listas på First North under kortnamnet IRLAB


2017-02-22


Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ONCO


2016-02-20


Den amerikanska aktiemarknaden är stängd


HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU


2017-02-17


Serodus ASA avlistas från Oslo Börs


Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B


AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B


2017-02-16


Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF


2017-02-15


Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)


2017-02-14


Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)


2017-02-06


MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.


2017-02-01


Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B


 


Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).


  


Analyser av Index

Uppdateringar och förändringar vecka 7 2017

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.


2017-02-28


IRLAB Therapeutics listas på First North under kortnamnet IRLAB


2017-02-22


Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ONCO


2016-02-20


Den amerikanska aktiemarknaden är stängd


HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU


2017-02-17


Serodus ASA avlistas från Oslo Börs


Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B


AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B


2017-02-16


Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF


2017-02-15


Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)


2017-02-14


Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)


2017-02-06


MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.


2017-02-01


Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B


 


Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).


  


Analyser av råvaror

Uppdateringar och förändringar vecka 7 2017

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.


2017-02-28


IRLAB Therapeutics listas på First North under kortnamnet IRLAB


2017-02-22


Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ONCO


2016-02-20


Den amerikanska aktiemarknaden är stängd


HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU


2017-02-17


Serodus ASA avlistas från Oslo Börs


Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B


AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B


2017-02-16


Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF


2017-02-15


Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)


2017-02-14


Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)


2017-02-06


MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.


2017-02-01


Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B


 


Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).


  


Valutaanalys

Uppdateringar och förändringar vecka 7 2017

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.


2017-02-28


IRLAB Therapeutics listas på First North under kortnamnet IRLAB


2017-02-22


Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ONCO


2016-02-20


Den amerikanska aktiemarknaden är stängd


HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU


2017-02-17


Serodus ASA avlistas från Oslo Börs


Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B


AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B


2017-02-16


Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF


2017-02-15


Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)


2017-02-14


Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)


2017-02-06


MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.


2017-02-01


Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B


 


Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).


  


De mest populära analyserna

Uppdateringar och förändringar vecka 7 2017

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.


2017-02-28


IRLAB Therapeutics listas på First North under kortnamnet IRLAB


2017-02-22


Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ONCO


2016-02-20


Den amerikanska aktiemarknaden är stängd


HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU


2017-02-17


Serodus ASA avlistas från Oslo Börs


Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B


AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B


2017-02-16


Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF


2017-02-15


Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)


2017-02-14


Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)


2017-02-06


MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.


2017-02-01


Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B


 


Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).


  


Övriga Analyser

Uppdateringar och förändringar vecka 7 2017

Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen finns också på Stockletters hemsida.


2017-02-28


IRLAB Therapeutics listas på First North under kortnamnet IRLAB


2017-02-22


Läkemedelsbolaget Oncopeptides listas på Nasdaq OMX. Kortnamnet blir ONCO


2016-02-20


Den amerikanska aktiemarknaden är stängd


HOYLU listas på Nasdaq OMX First North, Kortnamnet blir HOYLU


2017-02-17


Serodus ASA avlistas från Oslo Börs


Matse Holding med kortnamn MAT avlistas från First North den 17 februari efter uppköp.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII genom NNB Intressenter AB ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ), Budet kom senare att höjas.  Den 17 februari är den sista dagen för handel i aktien på Nasdaq OMX. Kortnamn NN B


AeroWashs B-aktier har godkänts för notering på AktieTorget. Första dagen för handel blir den 17 februari 2017. Handeln sker under kortnamnet AERW B


2017-02-16


Ascenditur AB (ACND MTF) vars aktier listas på Nordic MTF, har bytt namn till LifeAir AB. Nytt listnings- och kortnamn kommer att anges i handelssystemet från och med torsdagen den 16 februari 2017. Nytt kortnamn LAIR MTF


2017-02-15


Sista dagen för handel med Siem Shipping på Oslo Børs (kortnamn SSI)


2017-02-14


Namnändring av Dentware Scandinavia AB till Wiema AB, det nya kortnamnet blir WIEM (tidigare handlades aktien under kortnamnet DENT)


2017-02-06


MenuCard börjar handlas på AktieTorget under kortnamnet MENU. Bolagets aktier skulle ha börjat handlas den 23 januari men handelsstarten sköts upp.


2017-02-01


Aligera B börjar handlas på First North under kortnamnet ALIRA B


 


Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded Funds).


  


Handelsbanken TV - Morning Brief

Morgonkommentar från Handelsbanken Capital Markets tradingrum med Claes Måhlén, chefsstrateg.
Claes kommenterar gårdagen och går igenom dagens agenda samt slutsatser för finansiella marknader.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.