Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Börsen kommer att falla så var beredd

Börsen kommer att falla så var beredd ETF Börshandlade fonder

Som vanligt hittar Du en dagsfärsk analys på OMX-indexet längre ned i detta nyhetsbrev

Börsen kommer att falla så var beredd

Jag säger inte att det kommer att ske nu, men när (och om) Börsen kommer att falla så var beredd. Kom inte och säg att Du inte varnades. Medierna har verkligen varnat dig. Det går inte en dag som jag inte ser en rubrik från en tidning, en tv-show eller en webbplats om den kommande kraschen, korrigeringen eller sprängningen av bubblan som kommer snart på aktiemarknaden.

Det är svårt att inte säga att vi står inför någon form av sättning. Vi har haft en åttaårig tjurmarknad sedan finanskrisen 2007-2009. Alla tre av de stora börsindexen är på rekordhöjder. Faktum är att den nuvarande rallyn, efter 98 månader, är den näst längsta börsuppgången sedan andra världskriget. Även om det inte har varit en rak körning på uppsidan, har det varit en stadig uppåtgående trend sedan marknadens botten träffades i mars 2009.

Rakt upp sedan presidentvalet

På kort sikt, sedan det amerikanska presidentvalet, har det flesta aktierna gått rakt upp. På valdagen i år stängdes Dow Jones Industrial Average, som är det mest använda referensindexet på den amerikanska marknaden, på 18 332. När detta skrivs befinner sig samma index över 21 400. Detta är mer än 17 procent högre på knappa åtta månader. När vi ser hur en prisutveckling pågår så länge och så snabbt är det många som förväntar sig ett tillbakadragande. Att försöka förutse när och hur det kommer att hända är emellertid svårare.

Läs resten av artikeln här

Så här blir du miljonär i hängmattanSå här blir du miljonär i hängmattan

Så här blir du miljonär i hängmattan av Per H Börjesson
pocket, Svenska, 2017
48 kr

köp

Per H Börjesson, vd för Investment AB SPILTAN, brukar ofta kallas Sveriges Warren Buffett och har gett ut flera böcker om klokt långsiktigt sparande.

Så enkelt blir du rik i hängmattan. Vill du bli miljonär utan att egentligen anstränga dig ungefär som att ligga i hängmattan. Då ska du läsa den här boken. Den ger dig grundkunskaper och enkla råd för att lyckas.

Banker, finansbolag och försäkringsbolag försöker få dig att tro att sparande är svårt så att de kan ta hand om dina pengar mot höga avgifter. Men sanningen är att genom egna beslut och långsiktigt sparande kan alla svenskar bli miljonärer. Du behöver bara ha karaktären att följa råden i min nya bok. Och du får inte ha för bråttom. Så enkelt är det. Per H Börjesson har gått från att vara en aktieamatör till att bli börsexpert.

Sedan 1986 är han VD för Investment AB Spiltan som tar långsiktiga positioner i onoterade och noterade bolag. Han har vid ett flertal tillfällen stuckit ut hakan i media då han kritiserat finansbranschens agerande mot sina kunder. Per H Börjesson har tidigare gett ut böckerna Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Så här blev Warren Buffett världens rikaste person och Så här blir du miljonär som pensionär. Böckerna har totalt sålts i nästan 200 000 exemplar.

Här hittar du Axiers app för iphone/iPad

Här finns Axiers app för Android.

 

 

Oljepriset förbereder ny rörelse

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 18/8-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Oljepriset

Brent Crude Oil 50,9 USD/fat

Oljepriset gav en topp den 10 augusti på 53,6 dollar för att sedan dra sig nedåt. Nu är det stödet vid 50,0 dollar som håller uppe oljepriset. Nästa stödnivå ligger på 48,0 dollar, där vi egentigen kan slå ihop värdena till ett brett stöd i intervallet 48,0-50,0 dollar. Flera beräkningar sammanstrålar i intervallet och gör det till ett viktigt stöd den närmaste tiden och då månaden ut. 

Går vi tillbaka till den 20 januari 2016 vet vi att botten då infann sig på 27,1 dollar. Nu på måndag den 21 augusti är det 19 månader sedan denna lågpunkt. Vi vet också att vi efter 17 månader fick in den högre botten vid 44,3 dollar den 21 juni. Det leder oss till en avstämningspunkt som har betydelse när vi kommer in i nästa vecka. Om vi skulle få en lågpunkt inom det ovan relaterade intervallet ökar sannolikheten för en ny uppgång. Det handlar om rytmen på 2 månader också. Omvänt gäller om oljepriset stiger in mot den 21-22 augusti. Om det blir resultatet ökar sannolikheten för att vi får en ny sväng nedåt men fortfarande med stödintervallet som viktigt.  

Ser vi sedan på indikatorerna nedan är de alla tre fallande och det ger en bild av en fortsatt nedgång över tiden och då är de månadsbaserad tekniska indikatorerna mycket viktiga i vårt signalsystem. Indikatorerna säger inget om vilka nivåer som kan bli aktuella utan de är värdefulla för att ha koll på färdriktningen. 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 58,9 och 65,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,8 och 58,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,9 och 37,8 fallande 

Reaktionsdagar för oljan: 29 augusti     

Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008.

 

Inbjudan till teckning av aktier i The Great Wild

The Great Wild

Inbjudan till teckning av aktier i
The Great Wild

The Great Wild AB (publ) Nordens största digitala jaktplattform

Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild har denna vecka påbörjat en spridningsemission som väntas bli en viktig milstolpe inför nästa stora mål; listning för handel av bolagets aktie senast under första kvartalet 2018.

The Great Wild kan liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jägare med matchning av utbud och efterfrågan av jakttillfällen i fokus och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten. Därtill bygger bolaget ett medialt ekosystem runt appen i form av egna sociala kanaler (FB, Instagram) och jakt- och jaktrelaterat innehåll, allt i syfte att - förutom att revolutionera marknaden för jaktupplevelsen som sådan - vara den naturliga mötesplatsen för Sveriges, och i förlängningen, världens jägare.

The Great Wild

 

Marknad

 

Det finns ca 25 miljoner jägare i Europa, Nordamerika och Australien enligt Bolagets bedömning av tillgänglig statistik*. Enligt US Fish & Wildlife Service rapport från 2012 lägger amerikanska jägare ca 34 miljarder USD per år på jaktrelaterade utgifter och det totala värdet på europeisk jakt uppskattas till ca 16 miljarder euro 2016 enligt FACE (European Federation of Associations for Hunting & Conservations). Inklusive Kanada och Australien torde alltså jaktens värde uppgå till runt 500 miljarder kronor årligen bara i det vi i dagligt tal brukar kalla 'Västvärlden'.

De amerikanska jägarna, som uppgår till drygt hälften av världens jägare, jagar sammanlagt 282 miljoner dagar per år. Med utgångspunkt i den siffran kan det globala antalet jaktdagar per år antas uppgå till runt 522 miljoner och den genomsnittliga kostnaden för en jaktdag globalt är knappa 1 000 kr.

Knappa 300 000 svenskar löser statligt jaktkort varje år och 475 000 innehar minst en jaktvapenlicens. De svenska jägarna beräknas jaga ungefär 7 miljoner jaktdagar om året. Med ett globalt genomsnitt på ca 1 000 kr per jaktdag torde svensk jakts värde uppgå till ungefär 7 miljarder kronor. Med ett allmänt växande intresse för jakt, inte minst från kvinnor, gör Bolaget antagandet att jaktmarknaden kan växa betydligt under en 10-årsperiod, i synnerhet som TGW gör det enklare än någonsin att komma iväg på sin första jakt.

*Källhänsvisning till all redovisad statistik finner du i The Great Wilds Investeringserbjudande

The Great Wild

Johan Lund - ordförande. Robert Nathanson - VD. Johan Eldh - grundare

 

Intäktsmodeller

 

The Great Wild

Provision på förmedlade jakter: TGW erhåller provision på förmedlade jakter i appen. Denna intäktsdel säkras genom att betalningen för jakten sker genom TGW-appen. I dagsläget prioriteras dock användartillväxt och Bolaget avvaktar därför tills vidare med funktioner för betalning genom TGW-appen.

The Great Wild

Profilanpassad annonsering. Jakt är en materialsport vilken, som framgår ovan, bedrivs av en stor och köpstark kundgrupp. Med den data TGW har om jägaren och dennes jaktpreferenser kan målinriktade och anpassade erbjudanden förmedlas med god träffsäkerhet är allt med iakttagande av högsta etiska annonseringsstandard.

Jaktmark

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs teasern
pil Läs mer på The Great Wilds hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier
Pre-money värdering: 30,4 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Teckningstid: Till med den 15 september
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
teckna bankid

 

Framtidsutsikter

 

The Great Wild strävar efter att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt. Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.

AirBnB och Uber har visat att delningsekonomin har potentialen att revolutionera marknader och skapa högre effektivitet i nyttjandet av existerande resurser. The Great Wild tar med sig det tänket in i jakten genom att göra viltet till en intäktskälla istället för ett hot mot grödor och boskap för markägare, samtidigt som vi gör det möjligt även för majoriteten att uppleva jakt bortom hemtrakten.

Markägaren kan sälja en mer förädlad produkt om man sköter viltvården, och det vanliga jaktlaget kan skapa intäkter som antingen sänker de egna jaktkostnaderna eller möjliggör mer viltvårdsåtgärder.

Genom att sänka trösklarna in i jakten blir det lättare att börja jaga. Fler jägare betyder större acceptans för jakten, mer pengar till viltvård samtidigt som nya jägare får chans att lära sig från de mer erfarna.

Nu ser vi att vi har nått proof-of-concept på den svenska marknaden. Antalet användare ökar kontinuerligt och antalet bokningar i marknadsplatsen ökar kraftigt.

Vi ser att vår marknadsföring fungerar. Målsättningen är att fortsätta bygga antalet användare i appen och medlemmar i våra sociala kanaler (FB och Instagram) med nuvarande tänk men öka spridningen genom strategiska samarbeten och eventuella förvärv. Vi skall vara störst i Sverige redan i år.

Tillsammans kan vi göra skillnad, välkomma till The Great Wild.

Robert Nathanson

Robert Nathanson
VD The Great Wild AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med The Great Wild AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Ericsson tappar greppet

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 18/8-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Ericsson B 49,45

Ericsson väntar nu ut de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan), som ska fullborda sina nedgångar. Indikatorvärden har inte långt kvar till de låga nivåer som ger anledning till en ny uppgång. Men vi måste vänta in marknaden som ska visa oss när motreaktionen uppåt ska ge mer. Trenden är fallande och det är därmed denna som styr utvecklingen mot lägre nivåer. 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 36,1 och 40,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 7,6 och 22,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,2 och 19,6 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Lägsta notering 2016: den 26 oktober vid 43,19 kronor. 

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 3,50

Motstånd: 52,00 och 56,00 Stöd 48,00 och 45,00

 

Nokia 51,10

Nokia tar sikta på stödet vid 50,00 kronor igen för att se om ett tredje test kan ge en ny motreaktion uppåt. En stängning under 50,00 kronor ger budskapet att det kommer mer på nedsidan. 

Skanska 179,00

Skanska har en tid klarat att hålla sig över stödnivån 180 kronor efter första testet den 3 augusti. Under torsdagen bröts stödet och genombrottet ger närmast utrymme för en nedgång till 174 kron

 

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-38.512165
HangSeng-296.227048
OMX Stockholm 30-8.11532
S&P 500-42426
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!