Vindico Security – Låt expansionen börja

Fundamental analys


Ikon analys

Axier gör i samband med nyemissionen i Vindico Security en uppföljning på sin tidigare analys. Den pågående nyemissionen kommer maximalt att innebära en ökning av antalet aktier med 45 000 000 från nuvarande 30 000 000. Detta kommer att tillföra bolaget drygt 4 miljoner kronor, vilket kommer att tillåta dem att fortsätta den kraftiga expansion som satts i rullning. Från att ha förlitat sig främst på sin försäljning av varularm har Vindico valt att nischa sig mot en serie marknader med högre marginaler och lägre etablering.


På bolagets huvudmarknad – marknaden för fysisk datorsäkerhet, och då främst marknaden för datorvagnar, står bolaget som en av ett fåtal små aktörer. I nuläget genomförs en satsning på elevdatorer i större delen av Sveriges kommuner, vilket kommer att öppna en stor marknad för ett så litet bolag som Vindico. Då Vindico redan levererat datorvagnar till en av pionjärkommunerna inom elevdatorer står bolaget sig starkt i konkurrensen och kan se fram emot en relativt kraftig tillväxt de kommande åren. Även bolagets övriga affärsområden – trådlösa säkerhetsprodukter samt butikssäkerhet ligger i stor tillväxt. Då främst marknaden för trådlösa säkerhetsprodukter, där Vindico har några av de bättre produkterna på marknaden.

Klicka här för att visa resten av analysen

Fundamental Analys

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.