Molntjänster tar dig till högre höjder

Fundamental analys


Ikon analys

Business Control Systems utvecklar ett analysverktyg för företag och genom olika programvaror och utbildningar hjälper verktygen kunderna att prognostisera ekonomisk data och räkna ut värdet på företaget.  BCS har senaste tiden förvärvat ett flertal bolag inom allt från redovisning till inkasso. Bolaget kommer att erbjuda ett affärssystem som täcker det mesta som en mindre och mellanstor företagare behöver i sin vardag.

Marknaden är i det molntjänstbaserade tidevarvet och i kombination med att större bolag börjar tappa kunder till mindre aktörer då flexibilitet idag är viktigare än tidigare. Idag räcker det inte med att stora bolag visar upp referenskunder från en specifik bransch. Kunderna efterfrågar en branschanpassad produkt vilket har gjort att mindre aktörer har haft betydligt lättare att etablera sig idag än för tio år sedan.

BCS är därmed en spännande aktör med ett spännande produktutbud positionerat på en marknad som är under en förändring som är gynnsam för bolaget. Bolaget är sedan den 25:e mars på Aktietorget.

BCS har för avsikt att under den kommande tiden att förvärva ytterligare företag och på så sätt växa genom uppköp. Därför kommer de tidigare prognoserna inte att stämma då den prognostiserade omsättningen för de kommande åren överstiger den prognos bolaget hade för 2013.Klicka här för att visa resten av analysen

Fundamental Analys

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.