Enzymatica – ska få förkylningen att torska…

Fundamental analys


Ikon analys

Enzymaticas produkter utgår från mer än 30 års forskning genomförd av forskare vid Islands Universitet och inriktar sig på en serie egenvårdsprodukter mot besvär i mun, svalg och hud. Deras forskning visar att ett trypsin (Penzyme®) är effektivt för att motverka infektioner och inflammationer, och blir s.k. superaktivt i vid mänsklig kroppstemperatur.

Enzymatica har ett nära samarbete med Zymetech och global rätt att utveckla egna Penzyme®-baserade produkter. Om produkternas hälsopåståenden kan stärkas ytterligare med vidare kliniska studier har bolaget en unik möjlighet att lansera flertalet nydanande produkter som angriper virus och bakterier på ett sätt som inte finns representerat på marknaden idag. 

Utifrån denna forskning utvecklar Enzymatica ett flertal produkter. Några av produkterna har redan lanserats i hälsokostbutiker runt om i Sverige, men bolagets vision är att efter fortsätta studier kunna registrera produkterna med medicinteknisk status och därmed öppna dörrarna för väsentligt större marknader och försäljning via framförallt apotek.

Marknaden för framförallt förkylningsrelaterade produkter är enorm. Lyckas produkterna visa fortsatt positiva studieresultat och nå medicinteknisk status lär uppmärksamheten bli otroligt stor. Förutom förkylningsprodukter utvecklar bolaget en rad produkter för olika typer av inflammationer och sår. Plastikkirurgi är en betydande marknad där mjukgörande krämer med aloe vera används primärt i efterbehandlingen idag.

Enzymatica genomför nu en nyemission med teckningstid 26 april - 13 maj. Emissionen avser 2.220.000 stycken aktier till 3,40 kr per aktie, totalt 7.458.000 kr. Såtillvida ägarspridningskravet om 200 aktieägare uppfylls kommer bolaget att listas på AktieTorget, och handeln beräknas starta 14 juni. Kapitalet räcker i 2 år och Enzymatica beräknar att pengarna kommer vara tillräckliga för att göra bolaget kassaflödespositivt. Bolaget uppger att 68 % av emissionen tecknades redan första dagen, av investerare som länge varit intresserade av att gå in i bolaget.Klicka här för att visa resten av analysen

Fundamental Analys

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.