Pirater äntrar Aktietorget?

Fundamental analys (0.4)


Ikon analys

I morse släpptes handel åter i Global Gaming Factory (Aktietorget) efter det att bolaget meddelat att de köper Pirate Bay för 60 Mkr. Hur detta köp skall finansieras återstår emellertid att se, Global Gaming Factory saknar nämligen medel för detta.

Morgonens pressmeddelande

"The Pirate Bay är en sajt som är bland de 100 mest välbesökta internetsajterna i världen. För att kunna leva vidare behöver dock The Pirate Bay en ny affärsmodell vilken tillgodoser kraven och behoven från alla parter; innehållsleverantörer, bredbandsoperatörer, fildelare och rättsväsendet. Innehållets skapare och leverantörer måste kunna få kontroll på sitt innehåll och få betalt för det. Fildelare behöver kunna ladda ner snabbare och med bättre kvalitet", fortsätter Hans Pandeya.

GGF förvärvar domännamn med tillhörande webbsajter, bland annat www.thepiratebay.org . Köpeskillingen uppgår till totalt motsvarande 60 MSEK, bestående av minst 30 MSEK i kontanter och upp till motsvarande 30 MSEK i form av nyemitterade aktier i GGF (enligt värdering i samband med förvärvets fullföljande). Aktiedelen av köpeskillingen beräknas komma att motsvara högst tre procent av det totala antalet utestående aktier i GGF efter transaktionen. I det fall tre procent av aktierna ej motsvarar 30 MSEK har huvudägaren till GGF förklarat sig villig att skjuta till motsvarande i kontanter.

Axier räknar snabbt, aktier värda tre procent av bolaget skall motsvara högst 3 procent av de utestående aktierna, ger ett värde på bolaget om 1 miljard kronor. Förvisso köper GGF i samma veva också aktierna i Peerialism. Peerialism är ett forskningsnära mjukvarubolag som har sitt ursprung i KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och SICS, Swedish Institute of Computer Science och vilket för närvarande ägs av verksamma inom bolaget. Anställda och ägare kommer att arbeta kvar i bolaget. Bolaget utvecklar lösningar för datadistribution och distribuerad lagring baserad på ny p2p-teknik. Genom förvärvet säkerställs tillgången till den nya tekniken. Köpeskillingen uppgår till totalt motsvarande 100 MSEK, bestående av minst 50 MSEK i kontanter och upp till motsvarande 50 MSEK i form av nyemitterade aktier i GGF (enligt värdering under en tiodagarsperiod omedelbart efter detta offentliggörande). Aktiedelen av köpeskillingen får dock högst motsvara fem procent av det totala antalet aktier i GGF efter transaktionen. Därutöver har GGF åtagit sig att göra initiala investeringar om 25 MSEK i den förvärvade verksamheten.

Axiers kommentar

Glovbal Gaming Factory värderas i dag till 156 Mkr, och de köper ett antal nya verksamheter för 160 Mkr, vilket ger en pro forma värdering om 310 Mkr. Hur skall mellanskillnaden täckas? Enligt avtalet skall de nyemitterade aktierna i GGF värderas till tre respektive fem procent av en miljard. Vi tolkar det som att bolaget kommer att behöver driva upp aktiekursen ordentligt samtidigt som det kommer att behöva genomföras en ganska omfattande nyemission eftersom det i morgonens pressmeddelande talas om kontanta åtaganden om över 100 Mkr.

Dessa summor finns inte i GGF i dag, och att någon skulle låna ut så pass mycket pengar till bolaget för att köpa – bland annat – Pirate Bay känns inte realistiskt. Att affären går igenom är således lång ifrån klart ännu.

”The Pirate Bay ägs av ett bolag som heter Reservella, med säte i Seychellerna”, säger advokaten Per Eric Alvsing på Vinge, som rådgivit Global Gaming Factory X kring köpet av The Pirate Bay och Peerialism. I och med att detta bolag inte har kända ägare kan detta komma att göra att affären går i stöpet, givet att bolagets bakomliggande ägare inte träder fram, och det är, med tanke på juridiken, tveksamt.

I dagsläget ser Axier alltför många frågetecken för att vi skall kunna komma med en långsiktig rekommendation, men kortsiktigt tror vi att aktien kan komma att erbjuda en del roliga tradingmöjligheter för den som är beredd att ta på sig risk.

Erik Forsell

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.