Dagen D

Ericsson (77.2)


Ikon analys

Ericsson, B-aktien, Large Cap

tidigare analys: Ser vi till den kortsiktiga 60-minuters grafen som bifogas idag har vi med en fallande kilformation att göra. Taket på denna finns i detta nu i höjd med 76,5. Passeras den nivån och aktien tar sig även förbi 77 bör nya topptester blir aktuella. såsom tidigare nämnt sträcker sig potentialen i det läget uppåt dels 80-81 dels 83-84.

Ericsson passerade under gårdagen så väl 76.5 som 77. Marknaden har således ställt in sig på stark rapport och förväntar sig en stigande aktiekurs under dagen. Skulle utfallet bli en besvikelse kommer reaktionen sannolikt bli kraftfull av den anledningen.

Tas rapporten emot positivt bör aktien ta sig upp över sina föregående toppar för att nå upp till 80-81 som är dess närmaste motstånd. Väl däröver utgör sedan 83-84 samt även 87-88 eventuella mål där den senast nämnda får anses utgöra ledstjärnan vid positiv reaktion.

Skulle utfallet däremot ej falla marknaden i smaken kan nedsidan sträcka sig ned mot 67.5-68.5 och på sikt kanske även 64-65. En signal om att så kan vara fallet får vi i samband med brott under den här veckans lägsta (74 kr). I synnerhet om aktien skulle stänga därunder.Graf av Dagen D

Jacek Bielecki

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.