Axier.se

För bättre aktieaffärer

Värderingen av en aktie

Att värdera en aktie är inte en enkel process. Mängder med olika faktorer spelar en roll i detta och det är både generella marknadsfaktorer såväl som bolagsspecifika. Här tittar vi lite närmare på vad det är som kan påverka värdet av en aktie.

Mer generella faktorer inkluderar bland annat det rådande marknadsläget och huruvida det är risk on eller risk off just nu. Men även konjunkturen och ränteläget kan spela en roll i värderingen av en aktie. Sedan finns det ännu mer svårdefinierade lägen som oroligheter inom branschen som bolaget vars aktie man försöker värdera är verksam inom. Globalt sett kan även oroligheter i världen påverka värderingen.

När det kommer till de faktorer som finns inom själva bolaget kan listan där göras ganska lång. Omsättning och vinst är de två mest självklara faktorer som alltid hamnar i fokus. Detta ses även på sikt och hur omsättningen och vinsten har ökat eller minskat historiskt sett. Skuldsättning är också något som tidigt tas upp i en värdering då en hög skuldsättning riskerar att flytta kontrollen från aktieägarna och därför bli mindre attraktiv.

Vidare måste man även tänka på bolagets produkter eller tjänster och dess framtid på marknaden. I många fall kan ju detta bli rent spekulativt, men det finns absolut bolag var aktier påverkats starkt av denna faktor, positivt eller negativt.

Värdet kan också påverkas av bolagets ledning och deras historik. En ledning med ett gott rykte kan vara väldigt positivt för värdet av bolagets aktie, men detta kan förändras om en nyckelperson i ledningen säger upp sig. Om inte företaget kan tillsätta positionen snabbt nog och med en tillräckligt bra kandidat finns risken att värderingen går ned, vilket gör att det kan vara en bra idé att ta hjälp av den typ av tjänster som Brightmill erbjuder. Under interimstiden är det nämligen vanligt att ta in någon kompetent som fyller positionen temporärt, vilket Brightmill kan hjälpa företag med.

Men det finns tillfällen då en del faktorer som annars är väldigt viktiga spelar mindre roll. Tillväxt är något man ofta tittar på, men vissa företag har väldigt låg tillväxt men fortfarande en hög utdelning till sina aktieägare.

Allt som allt är värderingen av en aktie något som kräver en hel del arbete och medan det inte kan ge garantier finns det fortfarande tillräckligt mycket tillförlitlig systematik i detta idag för att ge en rättvis bild av de flesta företag.

 

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!