Axier.se

För bättre aktieaffärer

Vad har fågelskådning med börsen att göra

Teorin som ofta brukar benämnas Black Swan Theory, eller Theory of Black Swan Events, brukar oftast beskriva en händelse som är av överraskande karaktär, en som dessutom har en betydande inverkan på någonting, till exempel på börsen.


Teorin har beskrivits av Nassim Taleb, prop trader på Wall Street, matematiker, professor vid Oxford University och Polytechnic Institute of New York University och före detta hedgefondsförvaltare, so under åren 2007 till 2010 gjorde sig en förmögenhet på det han kallar för ”svarta svanar”. Hans bok om svarta svanar beskrivs av Sunday Times som en av de tolv viktigaste böckerna sedan Andra Världskriget.

Taleb kritiserade finansbranschen och varnade finansiella kriser, därefter gjorde han sig en förmögenhet på den ekonomiska krisen 2007-2010 med sin egen hedgefond som han startade upp efter det att han tröttnat på att arbeta som trader. Taleb förespråkar vad han kallar för ett svart-svan-robust-samhälle, ett samhälle som klarar av att förutsäga svåra händelser som till exempel förra veckans jordbävning i Japan och krisen i Nordafrika. Han arbetar ofta efter en arbetsmetod som närmast kan beskrivas som ett stokastisk mixtrande, där han använder sig av experiment och faktasamling istället för en top-down inriktad forskning.

Vad är då en så kallad svart svan, ja utom det mest uppenbara, nämligen en sjöfågel? Hur har detta med börsen att göra och hur kan Du som placerare agera på sådana händelser?


Teorin om svarta svanar har utvecklats av Nassim Nicholas Taleb att förklara:

 

  • Den oproportionerliga roll och stora genomslagskraft, svårförutsägbara och sällsynta händelser som ligger bortom de normala förväntningarna har på historia, vetenskap, ekonomi och teknik.

 

  • Den icke-beräkningsbarhet av sannolikheten för följdskador sällsynta händelser med hjälp av vetenskapliga metoder (på grund av själva karaktären av små sannolikheter)

 

  • Den psykologiska bias som gör att människor individuellt och kollektivt blir blinda för osäkerhet och omedvetna om den massiva roll dessa sällsynta fall har i historiska frågor

 

Till skillnad från de tidigare filosofiska "svart svan problem" avser "Black Swan Theory" endast oväntade händelser av stor omfattning och konsekvens och deras dominerande roll i historien. Sådana händelser avser extremt avvikande händelser, som tillsammans spelade en vida större roll än vanliga händelser.


Termen ”svarta svanar” är ursprungligen ett latinskt uttryck som anses härstamma från poeten Juvenalis, "rara avis i terris nigroque simillima cygno", vilket översatt blir ”en sällsynt fågel i markerna och mycket som en svart svan”. När uttrycket myntades förutsattes att svarta svanar inte existerade, och visar på att vikten av liknelsen ligger i dess analogi med ett bräckligt tankesystem. En uppsättning slutsatser är potentiellt ogjort när någon av dess grundläggande postulat är motbevisas. I detta fall skulle observation av en enda svart svan vara upplösningen av den frasen underliggande logik, liksom alla de resonemang som följde av att den underliggande logiken.

Juvenal's fras var ett vanligt uttryck i 1600-talets London som ett sätt att beskriva en omöjlighet. Uttrycket härrör från presumtionen om att alla svanar ska vara vita, eftersom alla hittills skådade svanar varit vita.] I detta sammanhang var en svart svan omöjligt eller åtminstone obefintlig.

Så, vad är då en svart svan i dag?

 

  • Händelsen är en överraskning för observatören.

 

  • Händelsen har en stor inverkan.

 

  • Efter den första tillbakablicken, är händelsen rationaliseras med facit i hand som om det kunde ha förväntats.

Såväl jordbävningen i Japan som den politiska oron i Nordafrika kan således anses uppfylla alla dessa tre kriterier.


Så, hur agera för att kunna dra fördel av sådana händelser då? Taleb arbetade som sagt som prop trader på Wall Street, där han handlade främst optioner för sin arbetsgivares räkning, ett arbete som han förefaller ha tagit ganska lätt på eftersom han ibland kunde få för sig att besöka olika museum under börsens öppettider, men trots detta tjänade denne betydande pengar åt både firman och sig själv. Talab hade nämligen satt i system att köpa olik sorters köp- och säljoptioner, gärna sådana som låg långt out-of-the-money, som då var billiga och endast prissattes i cent.

Allt som oftast förföll dessa sedan värdelösa, men inte alltid. De gånger som en händelse som till exempel den japanska jordbävningen inträffade sköt värdet på dessa ”värdelösa optioner” i höjden, och inte bara kompenserade för de förluster som Taleb vanligtvis satt med, men de gav dessutom ett så pass stort överskott att det betalade hans lön – och gav denne en betydande bonus varje år. Huruvida denne satt på säljoptioner på Nikkei eller inte låter vi vara osagt, men med den strategin som denne använt historisk ser vi det inte som omöjligt. Oförutsedda händelser inträffar hela tiden, och de behöver inte vara så pass extrema som förra veckans katastrof i Japan, utan kan helt enkelt vara en omvänd vinstvarning från ett bolag som lämnar sin kvartalsrapport. detta har att göra med att en modell av avkastningen på aktiemarknaden kan fånga upp extrema rörelser som Svarta måndagen 1987, men det är sällan som modellen klarar av att uppfatta uppdelningen av marknaderna, något som skedde efter 11 september-attackerna 2001. En fast modell tar således hänsyn till "kända okända", men ignorerar det "okända okända".

Strategin som Taleb arbetar med bygger i mångt och mycket på den optionsstrategi som kallas för en ”strangle” även om denne dragit ut de olika benen extremt långt, och det i sig kan ofta kallas för tail risk hedging eller black swan protection. Själv har jag ingen aning om det verkligen går att försörja sig på detta på Stockholmsbörsen, men teoretisk sett borde det fungera, även om jag inte rekommenderar någon att säga upp sig för att prova detta.

Däremot kan det vara ett bra sätt att ge en vanlig aktieportfölj en krydda genom en möjlighet till en betydande hävstång. Är det någon som har provat denna strategi på ett systematiskt sätt? Kontakta då gärna Axiers redaktion och berätta mer.

Som kuriosa kan nämnas att det faktiskt finns svarta svanar bland annat Cygnus atratus. Redan 1697 upptäcktes sådana då en nederländsk expedition ledd av upptäcktsresanden Willem de Vlamingh seglade uppför Swan River i västra Australien. I samband med att detta inträffade kom termen att beteckna en upplevd omöjlighet som sedan kunnat bevisas.

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax112.413342
HangSeng142.528388
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!