Axier.se

För bättre aktieaffärer

5 tips på hur du kan investera dina pengar

Varför bör man investera pengar och vad betyder egentligen ordet investera?

När man investerar pengar i ett projekt eller en affär så vill man alltid att ens pengar ska växa till sig, det vill säga att man går med vinst. Hur pengarna växer till sig varierar. Ibland kan det handla om att man får ränta på pengarna men också att de aktier man äger eller har andelar i ökar i värde. Att investera pengar kan verka svårt till en början, men ju mer van man blir desto bättre blir man också på att sondera marknaden och hitta bra projekt att investera i.

Genomför du en sökning i google på ”investera pengar” så hittar du en av nätets största investeringsguider på aktiebloggen Västkustinvesteraren.se. Bloggen drivs av Anton Gustafsson och ger dig inspiration på 34 olika sätt du kan investera dina pengar.

Här nedanför har vi listat de vanligaste tillvägagångssätten för dig som vill placera pengar. 

Aktier

Aktier är ägarandelar i ett företag eller bolag som man förvärvar. Ju fler aktier man äger i ett visst företag, desto större chans har man att man går med vinst. Det kan dock vara riskabelt också eftersom man förlorar mer om ens aktier sjunker.

För att öka sina chanser att gå med vinst är det bra att köpa aktier i flera olika företag, allt för att sprida risken. Har man god insyn i ett företags ekonomi och dess historik är det väldigt bra i syfte att bedöma om aktien är värd att köpa eller inte. Precis som att man kan köpa aktien kan man sälja aktien. Ofta vet man inte vem som köper aktien, speciellt inte om man använder sig av tjänster såsom Nordnet eller Avanza.

För att bedriva affärer med aktier måste man enligt svensk lag vara 18 år gammal. Oftast gäller samma åldersgräns för om man vill köpa aktier av ett utlandsbaserat företag. 

Fonder

Fonder är en finansiell produkt som investerar i olika sorters värdepapper. Oftast handlar det om så kallade aktiefonder där fonden består av flera olika aktier eller räntefonder som består av räntebärande tillgångar. Till skillnad från aktier så är insynen i fonder mindre, man vet inte alltid vad fonden grundar sig på. Därför är det vettigt att köpa många olika fonder av olika typer för att sprida risken.

Det är fondförvaltaren eller fondbolaget som bestämmer vilka aktier som ska införskaffas. Därför får man en mindre överblick över vad fondägaren är intresserad av. Det kan i förlängningen vara tråkigt eftersom fondägaren kan ha andra ideal eller etiska riktlinjer än dig själv. Du kan till exempel själv välja att avstå från att handla aktier av ett bolag i Bolivia som driver kaffeplantager, men om du är delägare i en fond kan du inte göra mer än att sälja dina fondandelar om du inte vill bidra till kaffeplantagen. 

P2P-lån

P2P står för Peer-To-Peer vilket innebär att man bedriver låneaffärer med privatpersoner. Du kan till exempel avsätta en viss summa pengar i en lånefond mot en viss räntesats eller låna ut direkt. Det senare kan vara riskabelt om du inte noggrant undersöker personens kreditvärdighet och därmed möjlighet att betala tillbaka lånet.

Givetvis kan du också låna pengar själv, enligt samma system. P2P-lån är en förhållandevis ny metod att låna pengar på och ibland kan räntan vara mer förmånlig än vad storbankerna kan erbjuda. Samma insyn erbjuds inte dock som i ett traditionellt lån. Det kan kännas betungande att låna ut pengar för en chimär. Det är inte alltid lätt att avgöra om pengarna verkligen går det till fastställda syftet eller till något som du inte vill finansiera.

Crowdfunding är på sätt och vis en form av P2P-lån. Crowdfunding handlar om att man investerar pengar i husaffärer, stora byggprojekt eller annat som kan komma allmännyttan till glädje. Crowdfunding är ett säkert sätt att investera pengar på eftersom gäldenärerna ofta har en god renommé och en stor förmåga att slutligen betala tillbaka lånet. Nackdelen är att projekten ofta pågår över flera år, något som gör att du kan få vänta länge på att få tillbaka dina pengar och räntan du erhållit. 

Fastigheter

Det sista stycket under den förra rubriken återkopplar till fastigheter. När man investerar i fastigheter köper man ofta aktier i fastighetsbolag. Dessa pengar går till nybyggnationer eller underhåll av redan befintliga fastigheter. Det kan handla om hotell, bostadsrättsföreningar med mera. Ofta ingår mark i konceptet, det är vanligt numera att investera pengar i mark vars värde kan öka om exempelvis städer växer och behöver mer yta till bostäder, handelsområden och mycket mer.

Just crowdfunding är populärt bland fastigheter och mark. En annan sak som är bra med fastighetsaffärer är att du själv kan infinna dig vid platsen och se hur byggnationen fortskrider och vilka problem som uppstår. Det gör affären mer konkret eftersom du svårligen kan visualisera vad ett företag bestämmer på sina möten eller vad fondförvaltare tänker göra härnäst. 

Valutahandel

Valutahandel innebär att man växlar en valuta (exempelvis euro €) mot dollar $. Valutahandeln pågår dygnet runt finanscentrum mellan. Den här typen av handel har ökat de senaste åren, inte minst med tanke på explosionen av e-valuta såsom Bitcoin. Handeln görs för att en viss valuta vid en bestämd tidpunkt kommer vara antingen starkare eller svagare än en annan valuta. Det gör att många sparar på sig exempelvis dollar för att de tror att värdet kommer fortsätta öka under en viss period gentemot euron eller någon annan valuta.

Den här typen av handel är mer abstrakt än att köpa aktier och fonder, och den kan tyckas tråkig för vissa. På sätt och vis tillför man inte något i materiellt eller mänskligt värde genom valutahandel. Däremot kan såklart vinsten som genereras placeras i aktier eller fonder.

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!