Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 allt närmare stödet 1 548

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 561,17 H 1 593,54 L 1 558,88)

OMXS30 tappade 127 punkter från den 25 april till den 13 maj i nedgången från 1 700 till 1 573. I den motreaktion som följde på denna nedgång steg index bara 42 punkter (+2,7%) till 1 615, som högst. Mycket förvånande att index inte nådde det som normalt är miniminivån, som i detta fall var 1 622. När index inte orkade ens dit bekräftar det en stor svaghet i rörelsen, vilket vi fick bevis på under torsdagen. Index föll till 1 559, som lägst under torsdagen och det innebär en fortsättning mot det stöd vi räknat med ska testas till slut i nedgången från 1 700-nivån.

I och med 1 559 har index tappat 141 punkter (-8,3%) på 28 dagar. Lustigt i sammanhanget är att det är 141 dagar från den 2 januari till den 23 maj.

Ser vi på utvecklingen efter den 13 maj och de följande dagarna till och med den 22 maj för de tankarna till en formation som ibland visar sig vara mitt i en större rörelse. Det är för tidigt att säga att det är så men om vi leker med tanke så skulle det ge en nedgång på cirka 127 punkter räknar från 1 615. Det leder oss i så fall till 1 488 om vi räknar exakt. Vi lägger in 1 485-1 490 i vår databank för att tas fram om det skulle bli aktuellt längre fram.

Närmast handlar det först om att bevaka intervallet 1 545-1 548, som vi jobbat med i hela nedgången, som viktigt stöd. Det är knappt 1 procent ned till detta stöd, vilket gör det hela både spännande och intressant när vi inväntar reaktionsintervallet 24-29 maj. Den 24 maj kommer från att den egentliga punkten 25 maj är en lördag. Sedan är kommande måndag den 27 maj.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 65,1 och 59,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,8 och 61,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,6 och 18,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 allt närmare stödet 1 548

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 allt närmare stödet 1 548

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 561,17 H 1 593,54 L 1 558,88)

OMXS30 tappade 127 punkter från den 25 april till den 13 maj i nedgången från 1 700 till 1 573. I den motreaktion som följde på denna nedgång steg index bara 42 punkter (+2,7%) till 1 615, som högst. Mycket förvånande att index inte nådde det som normalt är miniminivån, som i detta fall var 1 622. När index inte orkade ens dit bekräftar det en stor svaghet i rörelsen, vilket vi fick bevis på under torsdagen. Index föll till 1 559, som lägst under torsdagen och det innebär en fortsättning mot det stöd vi räknat med ska testas till slut i nedgången från 1 700-nivån.

I och med 1 559 har index tappat 141 punkter (-8,3%) på 28 dagar. Lustigt i sammanhanget är att det är 141 dagar från den 2 januari till den 23 maj.

Ser vi på utvecklingen efter den 13 maj och de följande dagarna till och med den 22 maj för de tankarna till en formation som ibland visar sig vara mitt i en större rörelse. Det är för tidigt att säga att det är så men om vi leker med tanke så skulle det ge en nedgång på cirka 127 punkter räknar från 1 615. Det leder oss i så fall till 1 488 om vi räknar exakt. Vi lägger in 1 485-1 490 i vår databank för att tas fram om det skulle bli aktuellt längre fram.

Närmast handlar det först om att bevaka intervallet 1 545-1 548, som vi jobbat med i hela nedgången, som viktigt stöd. Det är knappt 1 procent ned till detta stöd, vilket gör det hela både spännande och intressant när vi inväntar reaktionsintervallet 24-29 maj. Den 24 maj kommer från att den egentliga punkten 25 maj är en lördag. Sedan är kommande måndag den 27 maj.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 65,1 och 59,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,8 och 61,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,6 och 18,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 allt närmare stödet 1 548

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 allt närmare stödet 1 548

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 561,17 H 1 593,54 L 1 558,88)

OMXS30 tappade 127 punkter från den 25 april till den 13 maj i nedgången från 1 700 till 1 573. I den motreaktion som följde på denna nedgång steg index bara 42 punkter (+2,7%) till 1 615, som högst. Mycket förvånande att index inte nådde det som normalt är miniminivån, som i detta fall var 1 622. När index inte orkade ens dit bekräftar det en stor svaghet i rörelsen, vilket vi fick bevis på under torsdagen. Index föll till 1 559, som lägst under torsdagen och det innebär en fortsättning mot det stöd vi räknat med ska testas till slut i nedgången från 1 700-nivån.

I och med 1 559 har index tappat 141 punkter (-8,3%) på 28 dagar. Lustigt i sammanhanget är att det är 141 dagar från den 2 januari till den 23 maj.

Ser vi på utvecklingen efter den 13 maj och de följande dagarna till och med den 22 maj för de tankarna till en formation som ibland visar sig vara mitt i en större rörelse. Det är för tidigt att säga att det är så men om vi leker med tanke så skulle det ge en nedgång på cirka 127 punkter räknar från 1 615. Det leder oss i så fall till 1 488 om vi räknar exakt. Vi lägger in 1 485-1 490 i vår databank för att tas fram om det skulle bli aktuellt längre fram.

Närmast handlar det först om att bevaka intervallet 1 545-1 548, som vi jobbat med i hela nedgången, som viktigt stöd. Det är knappt 1 procent ned till detta stöd, vilket gör det hela både spännande och intressant när vi inväntar reaktionsintervallet 24-29 maj. Den 24 maj kommer från att den egentliga punkten 25 maj är en lördag. Sedan är kommande måndag den 27 maj.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 65,1 och 59,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,8 och 61,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,6 och 18,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 allt närmare stödet 1 548

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 allt närmare stödet 1 548

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 561,17 H 1 593,54 L 1 558,88)

OMXS30 tappade 127 punkter från den 25 april till den 13 maj i nedgången från 1 700 till 1 573. I den motreaktion som följde på denna nedgång steg index bara 42 punkter (+2,7%) till 1 615, som högst. Mycket förvånande att index inte nådde det som normalt är miniminivån, som i detta fall var 1 622. När index inte orkade ens dit bekräftar det en stor svaghet i rörelsen, vilket vi fick bevis på under torsdagen. Index föll till 1 559, som lägst under torsdagen och det innebär en fortsättning mot det stöd vi räknat med ska testas till slut i nedgången från 1 700-nivån.

I och med 1 559 har index tappat 141 punkter (-8,3%) på 28 dagar. Lustigt i sammanhanget är att det är 141 dagar från den 2 januari till den 23 maj.

Ser vi på utvecklingen efter den 13 maj och de följande dagarna till och med den 22 maj för de tankarna till en formation som ibland visar sig vara mitt i en större rörelse. Det är för tidigt att säga att det är så men om vi leker med tanke så skulle det ge en nedgång på cirka 127 punkter räknar från 1 615. Det leder oss i så fall till 1 488 om vi räknar exakt. Vi lägger in 1 485-1 490 i vår databank för att tas fram om det skulle bli aktuellt längre fram.

Närmast handlar det först om att bevaka intervallet 1 545-1 548, som vi jobbat med i hela nedgången, som viktigt stöd. Det är knappt 1 procent ned till detta stöd, vilket gör det hela både spännande och intressant när vi inväntar reaktionsintervallet 24-29 maj. Den 24 maj kommer från att den egentliga punkten 25 maj är en lördag. Sedan är kommande måndag den 27 maj.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 65,1 och 59,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,8 och 61,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,6 och 18,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 allt närmare stödet 1 548

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 allt närmare stödet 1 548

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 561,17 H 1 593,54 L 1 558,88)

OMXS30 tappade 127 punkter från den 25 april till den 13 maj i nedgången från 1 700 till 1 573. I den motreaktion som följde på denna nedgång steg index bara 42 punkter (+2,7%) till 1 615, som högst. Mycket förvånande att index inte nådde det som normalt är miniminivån, som i detta fall var 1 622. När index inte orkade ens dit bekräftar det en stor svaghet i rörelsen, vilket vi fick bevis på under torsdagen. Index föll till 1 559, som lägst under torsdagen och det innebär en fortsättning mot det stöd vi räknat med ska testas till slut i nedgången från 1 700-nivån.

I och med 1 559 har index tappat 141 punkter (-8,3%) på 28 dagar. Lustigt i sammanhanget är att det är 141 dagar från den 2 januari till den 23 maj.

Ser vi på utvecklingen efter den 13 maj och de följande dagarna till och med den 22 maj för de tankarna till en formation som ibland visar sig vara mitt i en större rörelse. Det är för tidigt att säga att det är så men om vi leker med tanke så skulle det ge en nedgång på cirka 127 punkter räknar från 1 615. Det leder oss i så fall till 1 488 om vi räknar exakt. Vi lägger in 1 485-1 490 i vår databank för att tas fram om det skulle bli aktuellt längre fram.

Närmast handlar det först om att bevaka intervallet 1 545-1 548, som vi jobbat med i hela nedgången, som viktigt stöd. Det är knappt 1 procent ned till detta stöd, vilket gör det hela både spännande och intressant när vi inväntar reaktionsintervallet 24-29 maj. Den 24 maj kommer från att den egentliga punkten 25 maj är en lördag. Sedan är kommande måndag den 27 maj.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 65,1 och 59,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,8 och 61,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,6 och 18,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 allt närmare stödet 1 548

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 allt närmare stödet 1 548

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 561,17 H 1 593,54 L 1 558,88)

OMXS30 tappade 127 punkter från den 25 april till den 13 maj i nedgången från 1 700 till 1 573. I den motreaktion som följde på denna nedgång steg index bara 42 punkter (+2,7%) till 1 615, som högst. Mycket förvånande att index inte nådde det som normalt är miniminivån, som i detta fall var 1 622. När index inte orkade ens dit bekräftar det en stor svaghet i rörelsen, vilket vi fick bevis på under torsdagen. Index föll till 1 559, som lägst under torsdagen och det innebär en fortsättning mot det stöd vi räknat med ska testas till slut i nedgången från 1 700-nivån.

I och med 1 559 har index tappat 141 punkter (-8,3%) på 28 dagar. Lustigt i sammanhanget är att det är 141 dagar från den 2 januari till den 23 maj.

Ser vi på utvecklingen efter den 13 maj och de följande dagarna till och med den 22 maj för de tankarna till en formation som ibland visar sig vara mitt i en större rörelse. Det är för tidigt att säga att det är så men om vi leker med tanke så skulle det ge en nedgång på cirka 127 punkter räknar från 1 615. Det leder oss i så fall till 1 488 om vi räknar exakt. Vi lägger in 1 485-1 490 i vår databank för att tas fram om det skulle bli aktuellt längre fram.

Närmast handlar det först om att bevaka intervallet 1 545-1 548, som vi jobbat med i hela nedgången, som viktigt stöd. Det är knappt 1 procent ned till detta stöd, vilket gör det hela både spännande och intressant när vi inväntar reaktionsintervallet 24-29 maj. Den 24 maj kommer från att den egentliga punkten 25 maj är en lördag. Sedan är kommande måndag den 27 maj.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 65,1 och 59,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,8 och 61,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,6 och 18,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 allt närmare stödet 1 548

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.