Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

H&M - laddar om

Hennes & Mauritz (153.64)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 153,64

H&M har stigit kraftigt under året med start den 2 januari från 123,50 kronor. Efter 121 dagar hade aktien lyft hela 38,6 procent (0,386) efter en topp vid 171,24 kronor den 3 maj. Motståndet vid 172 kronor satta stopp för uppgången och H&M kunde därmed gå in i en rekylfas. Denna har nu tagit aktien ned till 152,79 kronor, som lägst under onsdagen.    

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som är fallande och på låga nivåer. Vi är därmed beredda på en tillfällig motreaktion uppåt inom den närmaste tiden. I den rörelse nedåt som pågår söker vi närmast stöd vid 150 kronor, där 148 kronor också finns i bakgrunden om nivån skulle behövas.

Det är viktigt att notera att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar ned till låga nivåer. Detta leder oss till att se en motreaktion uppåt inom kort som kortsiktig och en trolig lägre topp i början av juni månad inför en ny dragning nedåt.

 Delårsrapporten ligger en dryg månad fram i tiden (27 juni) och det blir sannolikt den som kommer att ge oss ett avgörande inför de följande veckorna.

Ser vi tillbaka på de 14 senaste månaderna kan vi konstatera att H&M bottnade den 28 mars 2018 på 117,10 kronor. Detta efter ett fall på 68,2 procent på drygt 3 år (36,83 månader).

Efter lågpunkten i mars 2018 har vi sett en sidlänges rörelse inom det breda intervallet 117-173 kronor. 173 kronor blev toppnotering den 10 oktober 2018 och nu senaste fick vi in 171,24 kronor den 3 maj innan en ny reaktion nedåt inleddes. H&M bygger under en längre tid för en framtida uppgång av lite större mått. Det viktiga på sikt är att H&M bryter motståndet vid 173 kronor och etablerar sig över denna nivå. När den pusselbiten är på plats ligger vägen öppen mot flera delmål efter vägen medan det mer långsiktiga målet pekar mot 220 kronor. (IC)

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 65,9 och 53,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 75,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,9 och 18,8 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,24 kronor den 3 maj

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 161,00 och 174,00 Stöd: 148,00 och 136,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronorGraf av H&M - laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

H&M - laddar om

Hennes & Mauritz (153.64)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 153,64

H&M har stigit kraftigt under året med start den 2 januari från 123,50 kronor. Efter 121 dagar hade aktien lyft hela 38,6 procent (0,386) efter en topp vid 171,24 kronor den 3 maj. Motståndet vid 172 kronor satta stopp för uppgången och H&M kunde därmed gå in i en rekylfas. Denna har nu tagit aktien ned till 152,79 kronor, som lägst under onsdagen.    

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som är fallande och på låga nivåer. Vi är därmed beredda på en tillfällig motreaktion uppåt inom den närmaste tiden. I den rörelse nedåt som pågår söker vi närmast stöd vid 150 kronor, där 148 kronor också finns i bakgrunden om nivån skulle behövas.

Det är viktigt att notera att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar ned till låga nivåer. Detta leder oss till att se en motreaktion uppåt inom kort som kortsiktig och en trolig lägre topp i början av juni månad inför en ny dragning nedåt.

 Delårsrapporten ligger en dryg månad fram i tiden (27 juni) och det blir sannolikt den som kommer att ge oss ett avgörande inför de följande veckorna.

Ser vi tillbaka på de 14 senaste månaderna kan vi konstatera att H&M bottnade den 28 mars 2018 på 117,10 kronor. Detta efter ett fall på 68,2 procent på drygt 3 år (36,83 månader).

Efter lågpunkten i mars 2018 har vi sett en sidlänges rörelse inom det breda intervallet 117-173 kronor. 173 kronor blev toppnotering den 10 oktober 2018 och nu senaste fick vi in 171,24 kronor den 3 maj innan en ny reaktion nedåt inleddes. H&M bygger under en längre tid för en framtida uppgång av lite större mått. Det viktiga på sikt är att H&M bryter motståndet vid 173 kronor och etablerar sig över denna nivå. När den pusselbiten är på plats ligger vägen öppen mot flera delmål efter vägen medan det mer långsiktiga målet pekar mot 220 kronor. (IC)

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 65,9 och 53,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 75,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,9 och 18,8 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,24 kronor den 3 maj

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 161,00 och 174,00 Stöd: 148,00 och 136,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronorGraf av H&M - laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

H&M - laddar om

Hennes & Mauritz (153.64)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 153,64

H&M har stigit kraftigt under året med start den 2 januari från 123,50 kronor. Efter 121 dagar hade aktien lyft hela 38,6 procent (0,386) efter en topp vid 171,24 kronor den 3 maj. Motståndet vid 172 kronor satta stopp för uppgången och H&M kunde därmed gå in i en rekylfas. Denna har nu tagit aktien ned till 152,79 kronor, som lägst under onsdagen.    

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som är fallande och på låga nivåer. Vi är därmed beredda på en tillfällig motreaktion uppåt inom den närmaste tiden. I den rörelse nedåt som pågår söker vi närmast stöd vid 150 kronor, där 148 kronor också finns i bakgrunden om nivån skulle behövas.

Det är viktigt att notera att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar ned till låga nivåer. Detta leder oss till att se en motreaktion uppåt inom kort som kortsiktig och en trolig lägre topp i början av juni månad inför en ny dragning nedåt.

 Delårsrapporten ligger en dryg månad fram i tiden (27 juni) och det blir sannolikt den som kommer att ge oss ett avgörande inför de följande veckorna.

Ser vi tillbaka på de 14 senaste månaderna kan vi konstatera att H&M bottnade den 28 mars 2018 på 117,10 kronor. Detta efter ett fall på 68,2 procent på drygt 3 år (36,83 månader).

Efter lågpunkten i mars 2018 har vi sett en sidlänges rörelse inom det breda intervallet 117-173 kronor. 173 kronor blev toppnotering den 10 oktober 2018 och nu senaste fick vi in 171,24 kronor den 3 maj innan en ny reaktion nedåt inleddes. H&M bygger under en längre tid för en framtida uppgång av lite större mått. Det viktiga på sikt är att H&M bryter motståndet vid 173 kronor och etablerar sig över denna nivå. När den pusselbiten är på plats ligger vägen öppen mot flera delmål efter vägen medan det mer långsiktiga målet pekar mot 220 kronor. (IC)

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 65,9 och 53,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 75,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,9 och 18,8 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,24 kronor den 3 maj

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 161,00 och 174,00 Stöd: 148,00 och 136,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronorGraf av H&M - laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

H&M - laddar om

Hennes & Mauritz (153.64)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 153,64

H&M har stigit kraftigt under året med start den 2 januari från 123,50 kronor. Efter 121 dagar hade aktien lyft hela 38,6 procent (0,386) efter en topp vid 171,24 kronor den 3 maj. Motståndet vid 172 kronor satta stopp för uppgången och H&M kunde därmed gå in i en rekylfas. Denna har nu tagit aktien ned till 152,79 kronor, som lägst under onsdagen.    

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som är fallande och på låga nivåer. Vi är därmed beredda på en tillfällig motreaktion uppåt inom den närmaste tiden. I den rörelse nedåt som pågår söker vi närmast stöd vid 150 kronor, där 148 kronor också finns i bakgrunden om nivån skulle behövas.

Det är viktigt att notera att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar ned till låga nivåer. Detta leder oss till att se en motreaktion uppåt inom kort som kortsiktig och en trolig lägre topp i början av juni månad inför en ny dragning nedåt.

 Delårsrapporten ligger en dryg månad fram i tiden (27 juni) och det blir sannolikt den som kommer att ge oss ett avgörande inför de följande veckorna.

Ser vi tillbaka på de 14 senaste månaderna kan vi konstatera att H&M bottnade den 28 mars 2018 på 117,10 kronor. Detta efter ett fall på 68,2 procent på drygt 3 år (36,83 månader).

Efter lågpunkten i mars 2018 har vi sett en sidlänges rörelse inom det breda intervallet 117-173 kronor. 173 kronor blev toppnotering den 10 oktober 2018 och nu senaste fick vi in 171,24 kronor den 3 maj innan en ny reaktion nedåt inleddes. H&M bygger under en längre tid för en framtida uppgång av lite större mått. Det viktiga på sikt är att H&M bryter motståndet vid 173 kronor och etablerar sig över denna nivå. När den pusselbiten är på plats ligger vägen öppen mot flera delmål efter vägen medan det mer långsiktiga målet pekar mot 220 kronor. (IC)

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 65,9 och 53,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 75,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,9 och 18,8 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,24 kronor den 3 maj

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 161,00 och 174,00 Stöd: 148,00 och 136,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronorGraf av H&M - laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

H&M - laddar om

Hennes & Mauritz (153.64)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 153,64

H&M har stigit kraftigt under året med start den 2 januari från 123,50 kronor. Efter 121 dagar hade aktien lyft hela 38,6 procent (0,386) efter en topp vid 171,24 kronor den 3 maj. Motståndet vid 172 kronor satta stopp för uppgången och H&M kunde därmed gå in i en rekylfas. Denna har nu tagit aktien ned till 152,79 kronor, som lägst under onsdagen.    

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som är fallande och på låga nivåer. Vi är därmed beredda på en tillfällig motreaktion uppåt inom den närmaste tiden. I den rörelse nedåt som pågår söker vi närmast stöd vid 150 kronor, där 148 kronor också finns i bakgrunden om nivån skulle behövas.

Det är viktigt att notera att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar ned till låga nivåer. Detta leder oss till att se en motreaktion uppåt inom kort som kortsiktig och en trolig lägre topp i början av juni månad inför en ny dragning nedåt.

 Delårsrapporten ligger en dryg månad fram i tiden (27 juni) och det blir sannolikt den som kommer att ge oss ett avgörande inför de följande veckorna.

Ser vi tillbaka på de 14 senaste månaderna kan vi konstatera att H&M bottnade den 28 mars 2018 på 117,10 kronor. Detta efter ett fall på 68,2 procent på drygt 3 år (36,83 månader).

Efter lågpunkten i mars 2018 har vi sett en sidlänges rörelse inom det breda intervallet 117-173 kronor. 173 kronor blev toppnotering den 10 oktober 2018 och nu senaste fick vi in 171,24 kronor den 3 maj innan en ny reaktion nedåt inleddes. H&M bygger under en längre tid för en framtida uppgång av lite större mått. Det viktiga på sikt är att H&M bryter motståndet vid 173 kronor och etablerar sig över denna nivå. När den pusselbiten är på plats ligger vägen öppen mot flera delmål efter vägen medan det mer långsiktiga målet pekar mot 220 kronor. (IC)

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 65,9 och 53,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 75,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,9 och 18,8 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,24 kronor den 3 maj

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 161,00 och 174,00 Stöd: 148,00 och 136,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronorGraf av H&M - laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

H&M - laddar om

Hennes & Mauritz (153.64)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 153,64

H&M har stigit kraftigt under året med start den 2 januari från 123,50 kronor. Efter 121 dagar hade aktien lyft hela 38,6 procent (0,386) efter en topp vid 171,24 kronor den 3 maj. Motståndet vid 172 kronor satta stopp för uppgången och H&M kunde därmed gå in i en rekylfas. Denna har nu tagit aktien ned till 152,79 kronor, som lägst under onsdagen.    

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som är fallande och på låga nivåer. Vi är därmed beredda på en tillfällig motreaktion uppåt inom den närmaste tiden. I den rörelse nedåt som pågår söker vi närmast stöd vid 150 kronor, där 148 kronor också finns i bakgrunden om nivån skulle behövas.

Det är viktigt att notera att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar ned till låga nivåer. Detta leder oss till att se en motreaktion uppåt inom kort som kortsiktig och en trolig lägre topp i början av juni månad inför en ny dragning nedåt.

 Delårsrapporten ligger en dryg månad fram i tiden (27 juni) och det blir sannolikt den som kommer att ge oss ett avgörande inför de följande veckorna.

Ser vi tillbaka på de 14 senaste månaderna kan vi konstatera att H&M bottnade den 28 mars 2018 på 117,10 kronor. Detta efter ett fall på 68,2 procent på drygt 3 år (36,83 månader).

Efter lågpunkten i mars 2018 har vi sett en sidlänges rörelse inom det breda intervallet 117-173 kronor. 173 kronor blev toppnotering den 10 oktober 2018 och nu senaste fick vi in 171,24 kronor den 3 maj innan en ny reaktion nedåt inleddes. H&M bygger under en längre tid för en framtida uppgång av lite större mått. Det viktiga på sikt är att H&M bryter motståndet vid 173 kronor och etablerar sig över denna nivå. När den pusselbiten är på plats ligger vägen öppen mot flera delmål efter vägen medan det mer långsiktiga målet pekar mot 220 kronor. (IC)

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 65,9 och 53,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 75,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,9 och 18,8 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,24 kronor den 3 maj

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 161,00 och 174,00 Stöd: 148,00 och 136,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronorGraf av H&M - laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.