Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 fortsätter med diving

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 

(C 1 573,84 H 1 603,24 L 1 572,85)

OMXS30 gav en förväntad motreaktion i slutet av förra veckan men den blev mycket marginell, då Kina omgående svarade på USA höjda tullar. Index föll snabbt under måndagen på beskedet även om genomförandet av tullarna från Kinas sida sker först den 1 juni. Upptrappningen av handelskriget pressar kurserna på bred front och detta extra kraftigt efter årets kraftiga uppgångar fram till slutet av april. Index jobbar sig snabbt ned mot vårt stöd 1 545-1 548. Det var den 29 mars som index senast testade stödet med 1 545, som lägsta notering. Den 8 mars hade vi även 1 547, som en lågpunkt, vilket ger oss det ovan relaterade intervallet som stöd.    

Det speciella med uppgången i början av året är att vändningen skedde i formen av ett upp och nedvänt V. Mycket ovanligt med denna typ av vändningar efter en uppgång och topp. Normalt får vi en tidsförbrukande rörelse i sidled. Detta leder oss därför in på att uppgången i först hand ska ses som en a-b-c-våg uppåt och som nu följs av en intensiv nedgång.

Handelskriget kommer att vara avgörande en tid. Men om marknaden anar att USA och Kina är på väg att komma överens om ett avtal kan vi räkna med en snabb motreaktion uppåt. Detta är inget vi eller någon annan kan prognostisera. Men det vi vet är att tiden 27-29 maj är av betydelse i våra långa rytmer. Hur avgörande denna period blir vet vi inte men då vi dessutom har ett EU-val som avslutas söndagen den 26 maj blir det ett antal intressanta dagar den vecka som inleds med 27 maj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,0 och 59,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 72,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,5 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 fortsätter med diving

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 fortsätter med diving

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 

(C 1 573,84 H 1 603,24 L 1 572,85)

OMXS30 gav en förväntad motreaktion i slutet av förra veckan men den blev mycket marginell, då Kina omgående svarade på USA höjda tullar. Index föll snabbt under måndagen på beskedet även om genomförandet av tullarna från Kinas sida sker först den 1 juni. Upptrappningen av handelskriget pressar kurserna på bred front och detta extra kraftigt efter årets kraftiga uppgångar fram till slutet av april. Index jobbar sig snabbt ned mot vårt stöd 1 545-1 548. Det var den 29 mars som index senast testade stödet med 1 545, som lägsta notering. Den 8 mars hade vi även 1 547, som en lågpunkt, vilket ger oss det ovan relaterade intervallet som stöd.    

Det speciella med uppgången i början av året är att vändningen skedde i formen av ett upp och nedvänt V. Mycket ovanligt med denna typ av vändningar efter en uppgång och topp. Normalt får vi en tidsförbrukande rörelse i sidled. Detta leder oss därför in på att uppgången i först hand ska ses som en a-b-c-våg uppåt och som nu följs av en intensiv nedgång.

Handelskriget kommer att vara avgörande en tid. Men om marknaden anar att USA och Kina är på väg att komma överens om ett avtal kan vi räkna med en snabb motreaktion uppåt. Detta är inget vi eller någon annan kan prognostisera. Men det vi vet är att tiden 27-29 maj är av betydelse i våra långa rytmer. Hur avgörande denna period blir vet vi inte men då vi dessutom har ett EU-val som avslutas söndagen den 26 maj blir det ett antal intressanta dagar den vecka som inleds med 27 maj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,0 och 59,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 72,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,5 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 fortsätter med diving

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 fortsätter med diving

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 

(C 1 573,84 H 1 603,24 L 1 572,85)

OMXS30 gav en förväntad motreaktion i slutet av förra veckan men den blev mycket marginell, då Kina omgående svarade på USA höjda tullar. Index föll snabbt under måndagen på beskedet även om genomförandet av tullarna från Kinas sida sker först den 1 juni. Upptrappningen av handelskriget pressar kurserna på bred front och detta extra kraftigt efter årets kraftiga uppgångar fram till slutet av april. Index jobbar sig snabbt ned mot vårt stöd 1 545-1 548. Det var den 29 mars som index senast testade stödet med 1 545, som lägsta notering. Den 8 mars hade vi även 1 547, som en lågpunkt, vilket ger oss det ovan relaterade intervallet som stöd.    

Det speciella med uppgången i början av året är att vändningen skedde i formen av ett upp och nedvänt V. Mycket ovanligt med denna typ av vändningar efter en uppgång och topp. Normalt får vi en tidsförbrukande rörelse i sidled. Detta leder oss därför in på att uppgången i först hand ska ses som en a-b-c-våg uppåt och som nu följs av en intensiv nedgång.

Handelskriget kommer att vara avgörande en tid. Men om marknaden anar att USA och Kina är på väg att komma överens om ett avtal kan vi räkna med en snabb motreaktion uppåt. Detta är inget vi eller någon annan kan prognostisera. Men det vi vet är att tiden 27-29 maj är av betydelse i våra långa rytmer. Hur avgörande denna period blir vet vi inte men då vi dessutom har ett EU-val som avslutas söndagen den 26 maj blir det ett antal intressanta dagar den vecka som inleds med 27 maj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,0 och 59,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 72,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,5 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 fortsätter med diving

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 fortsätter med diving

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 

(C 1 573,84 H 1 603,24 L 1 572,85)

OMXS30 gav en förväntad motreaktion i slutet av förra veckan men den blev mycket marginell, då Kina omgående svarade på USA höjda tullar. Index föll snabbt under måndagen på beskedet även om genomförandet av tullarna från Kinas sida sker först den 1 juni. Upptrappningen av handelskriget pressar kurserna på bred front och detta extra kraftigt efter årets kraftiga uppgångar fram till slutet av april. Index jobbar sig snabbt ned mot vårt stöd 1 545-1 548. Det var den 29 mars som index senast testade stödet med 1 545, som lägsta notering. Den 8 mars hade vi även 1 547, som en lågpunkt, vilket ger oss det ovan relaterade intervallet som stöd.    

Det speciella med uppgången i början av året är att vändningen skedde i formen av ett upp och nedvänt V. Mycket ovanligt med denna typ av vändningar efter en uppgång och topp. Normalt får vi en tidsförbrukande rörelse i sidled. Detta leder oss därför in på att uppgången i först hand ska ses som en a-b-c-våg uppåt och som nu följs av en intensiv nedgång.

Handelskriget kommer att vara avgörande en tid. Men om marknaden anar att USA och Kina är på väg att komma överens om ett avtal kan vi räkna med en snabb motreaktion uppåt. Detta är inget vi eller någon annan kan prognostisera. Men det vi vet är att tiden 27-29 maj är av betydelse i våra långa rytmer. Hur avgörande denna period blir vet vi inte men då vi dessutom har ett EU-val som avslutas söndagen den 26 maj blir det ett antal intressanta dagar den vecka som inleds med 27 maj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,0 och 59,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 72,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,5 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 fortsätter med diving

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 fortsätter med diving

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 

(C 1 573,84 H 1 603,24 L 1 572,85)

OMXS30 gav en förväntad motreaktion i slutet av förra veckan men den blev mycket marginell, då Kina omgående svarade på USA höjda tullar. Index föll snabbt under måndagen på beskedet även om genomförandet av tullarna från Kinas sida sker först den 1 juni. Upptrappningen av handelskriget pressar kurserna på bred front och detta extra kraftigt efter årets kraftiga uppgångar fram till slutet av april. Index jobbar sig snabbt ned mot vårt stöd 1 545-1 548. Det var den 29 mars som index senast testade stödet med 1 545, som lägsta notering. Den 8 mars hade vi även 1 547, som en lågpunkt, vilket ger oss det ovan relaterade intervallet som stöd.    

Det speciella med uppgången i början av året är att vändningen skedde i formen av ett upp och nedvänt V. Mycket ovanligt med denna typ av vändningar efter en uppgång och topp. Normalt får vi en tidsförbrukande rörelse i sidled. Detta leder oss därför in på att uppgången i först hand ska ses som en a-b-c-våg uppåt och som nu följs av en intensiv nedgång.

Handelskriget kommer att vara avgörande en tid. Men om marknaden anar att USA och Kina är på väg att komma överens om ett avtal kan vi räkna med en snabb motreaktion uppåt. Detta är inget vi eller någon annan kan prognostisera. Men det vi vet är att tiden 27-29 maj är av betydelse i våra långa rytmer. Hur avgörande denna period blir vet vi inte men då vi dessutom har ett EU-val som avslutas söndagen den 26 maj blir det ett antal intressanta dagar den vecka som inleds med 27 maj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,0 och 59,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 72,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,5 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 fortsätter med diving

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 fortsätter med diving

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 

(C 1 573,84 H 1 603,24 L 1 572,85)

OMXS30 gav en förväntad motreaktion i slutet av förra veckan men den blev mycket marginell, då Kina omgående svarade på USA höjda tullar. Index föll snabbt under måndagen på beskedet även om genomförandet av tullarna från Kinas sida sker först den 1 juni. Upptrappningen av handelskriget pressar kurserna på bred front och detta extra kraftigt efter årets kraftiga uppgångar fram till slutet av april. Index jobbar sig snabbt ned mot vårt stöd 1 545-1 548. Det var den 29 mars som index senast testade stödet med 1 545, som lägsta notering. Den 8 mars hade vi även 1 547, som en lågpunkt, vilket ger oss det ovan relaterade intervallet som stöd.    

Det speciella med uppgången i början av året är att vändningen skedde i formen av ett upp och nedvänt V. Mycket ovanligt med denna typ av vändningar efter en uppgång och topp. Normalt får vi en tidsförbrukande rörelse i sidled. Detta leder oss därför in på att uppgången i först hand ska ses som en a-b-c-våg uppåt och som nu följs av en intensiv nedgång.

Handelskriget kommer att vara avgörande en tid. Men om marknaden anar att USA och Kina är på väg att komma överens om ett avtal kan vi räkna med en snabb motreaktion uppåt. Detta är inget vi eller någon annan kan prognostisera. Men det vi vet är att tiden 27-29 maj är av betydelse i våra långa rytmer. Hur avgörande denna period blir vet vi inte men då vi dessutom har ett EU-val som avslutas söndagen den 26 maj blir det ett antal intressanta dagar den vecka som inleds med 27 maj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,0 och 59,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 47,6 och 72,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,5 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 fortsätter med diving

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.