Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 när en motreaktion uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 
OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 
Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 
De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 
Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 
Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 
Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 
Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
6 månader – 13 september – 13 mars 2018  
3 månader – 14 september – 14 juni 2018
18 månader – 16 september – 16 mars 2017
15 månader – 20 september – 20 juni 2017   
9 månader – 29 september – 29 december 2017  
12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 

OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 

Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 

De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 

Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 

Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 

Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 

Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

6 månader – 13 september – 13 mars 2018  

3 månader – 14 september – 14 juni 2018

18 månader – 16 september – 16 mars 2017

15 månader – 20 september – 20 juni 2017   

9 månader – 29 september – 29 december 2017  

12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 när en motreaktion uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 när en motreaktion uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 
OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 
Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 
De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 
Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 
Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 
Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 
Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
6 månader – 13 september – 13 mars 2018  
3 månader – 14 september – 14 juni 2018
18 månader – 16 september – 16 mars 2017
15 månader – 20 september – 20 juni 2017   
9 månader – 29 september – 29 december 2017  
12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 

OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 

Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 

De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 

Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 

Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 

Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 

Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

6 månader – 13 september – 13 mars 2018  

3 månader – 14 september – 14 juni 2018

18 månader – 16 september – 16 mars 2017

15 månader – 20 september – 20 juni 2017   

9 månader – 29 september – 29 december 2017  

12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 när en motreaktion uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 när en motreaktion uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 
OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 
Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 
De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 
Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 
Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 
Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 
Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
6 månader – 13 september – 13 mars 2018  
3 månader – 14 september – 14 juni 2018
18 månader – 16 september – 16 mars 2017
15 månader – 20 september – 20 juni 2017   
9 månader – 29 september – 29 december 2017  
12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 

OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 

Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 

De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 

Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 

Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 

Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 

Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

6 månader – 13 september – 13 mars 2018  

3 månader – 14 september – 14 juni 2018

18 månader – 16 september – 16 mars 2017

15 månader – 20 september – 20 juni 2017   

9 månader – 29 september – 29 december 2017  

12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 när en motreaktion uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 när en motreaktion uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 
OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 
Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 
De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 
Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 
Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 
Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 
Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
6 månader – 13 september – 13 mars 2018  
3 månader – 14 september – 14 juni 2018
18 månader – 16 september – 16 mars 2017
15 månader – 20 september – 20 juni 2017   
9 månader – 29 september – 29 december 2017  
12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 

OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 

Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 

De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 

Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 

Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 

Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 

Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

6 månader – 13 september – 13 mars 2018  

3 månader – 14 september – 14 juni 2018

18 månader – 16 september – 16 mars 2017

15 månader – 20 september – 20 juni 2017   

9 månader – 29 september – 29 december 2017  

12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 när en motreaktion uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 när en motreaktion uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 
OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 
Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 
De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 
Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 
Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 
Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 
Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
6 månader – 13 september – 13 mars 2018  
3 månader – 14 september – 14 juni 2018
18 månader – 16 september – 16 mars 2017
15 månader – 20 september – 20 juni 2017   
9 månader – 29 september – 29 december 2017  
12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 

OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 

Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 

De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 

Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 

Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 

Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 

Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

6 månader – 13 september – 13 mars 2018  

3 månader – 14 september – 14 juni 2018

18 månader – 16 september – 16 mars 2017

15 månader – 20 september – 20 juni 2017   

9 månader – 29 september – 29 december 2017  

12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 när en motreaktion uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 när en motreaktion uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 
OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 
Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 
De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 
Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 
Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 
Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 
Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
6 månader – 13 september – 13 mars 2018  
3 månader – 14 september – 14 juni 2018
18 månader – 16 september – 16 mars 2017
15 månader – 20 september – 20 juni 2017   
9 månader – 29 september – 29 december 2017  
12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 620,39 H 1 625,86 L 1 609,39) 

OMXS30 steg tillfälligt efter fredagens 1 611. Det blev en tillfällig uppgång i och med att de dagsbaserad tekniska indikatorerna inte var eller ens nu är nere på låga nivåer. 

Nu kan vi förvänta oss en motreaktion uppåt även under onsdagen men då index ännu inte varit ned till intervalet 1 598-1 600 finns det utrymme för en avslutande nedgång dit innan vi sedan sikta in oss på en motreaktion uppåt under några dagar. 

De aktier som under året inlett sina nedgångar har nu kommit så längt att de trycker på ordentligt nedåt. Jag syftar då på bland annat Boliden och E-lux men det finns en bred nedgång bland verkstadsaktierna, som ännu inte är helt framme vis sina starka stödnivåer. 

Det ger oss anledning att räkna med att index svänger en hel den fram över de kommande veckorna i september men även fortsättningsvis under oktober månad. Det gör det svårt att hänga med i alla svängningarna men vi får ta det hela löpande och se var det finns signaler på reaktioner för index och enskilda aktier. 

Det vi ser är stora förflyttningar av kapital från tidigare ”raketer” till mer intressanta aktier som kan som kan drivas uppåt. Bankerna och fastighetsbolagen hade sin ”deppar period” från försommaren 2017 fram till försommaren i år. När stora kapitalmängder lämnat denna grupp sågs flera av dem som lågt värderade och en uppgång inleddes. 

Det är denna omflyttning som är intressant att följa och försöka fånga på detaljnivå om vi tar hjälp av tiden som styr det hela. 

Vårt eget val under helgen påverkade inte utvecklingen speciellt, vilket det sällan gör. Utfallet var ingen överraskning ut mer väntat och det fanns diskonterat i marknaden under veckorna innan valet. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,8 och 60,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 70,6 och 77,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 18,6 och 32,2 fallande 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.  

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

6 månader – 13 september – 13 mars 2018  

3 månader – 14 september – 14 juni 2018

18 månader – 16 september – 16 mars 2017

15 månader – 20 september – 20 juni 2017   

9 månader – 29 september – 29 december 2017  

12 månader – 5 oktober – 5 oktober 2017

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 när en motreaktion uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.