Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 
OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 
Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 
Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 
I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.
Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 

Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 

Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 

I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.

Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 
OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 
Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 
Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 
I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.
Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 

Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 

Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 

I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.

Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 
OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 
Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 
Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 
I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.
Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 

Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 

Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 

I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.

Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 
OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 
Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 
Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 
I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.
Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 

Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 

Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 

I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.

Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 
OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 
Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 
Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 
I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.
Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 

Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 

Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 

I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.

Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 
OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 
Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 
Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 
I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.
Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 550,41 H 1 591,56 L 1 547,15) 

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen och gav 1 592, som lägsta notering. Det ger oss nu en nedgång på 130 punkter om vi räknar från den 3 oktober och 1 677. Om vi utgår från 1 680 den 29 augusti blir nedgången 133 punkter (-7,9%). 

Lågpunkten 1 547 under torsdagen får oss att ta upp toppen i samband med IT-bubblan, som kom in på 1 548 den 7 mars 2000. Det betyder att index är på samma nivå nu som för 18,6 år sedan. 

Vi har fortfarande, som första alternativ, att utvecklingen från den 4 april i år och 1 482 är en a-b-c-våg uppåt. Den är i sin tur en större B-våg som gav toppen den 29 augusti i år. Om denna tolkning kommer i närheten av verkligheten är nedgången sedan den 29 augusti en större C-våg som ska dels skapa 5 mindre vågor och dels förbruka upp mot 69 dagar i denna fas (1998 tog samma rörelse 77 dagar att fullborda). 40 dagar finns som en första avstämning och den punkten har vi passerat i och med den 8 oktober. Fortsätter vi på temat avstämningspunkter handlar det också om 21 oktober och 29 oktober innan vi är framme vid det vi ser som en avgörande punkt. Oavsett vilken av våra reaktionspunkter som blir avgörande ser det både intressant och spännande ut in över 2019, när det hela har landat. 

I avsaknaden av en direkt anledning till nedgången är det många som vill hitta en anledning och klamrar sig då fast vid ränteuppgången i USA. Den har i och för sig varit på väg uppåt under drygt två års tid, så det argumentet köper vi inte. Däremot har kurserna kommit upp på en sådan hög nivå att det krävs lägre nivåer för att få in nya aktörer i marknaden. I USA är det mycket kapital som vill in på börsen och som nu får en möjlighet när fallet få fortsätta ytterligare. Dessutom måste ”blankarna” också få sitt för att sedan hjälpa till att i nästa fas driva index uppåt.

Det stöd som kan ses som viktigt är det vid 1 482 och botten den 4 april i år. I och med att uppgången i sommar i stor sett nådde toppen 1 682 från den 6 november 2017 är det inte otroligt att det blir ett test av 1 480-1 500, som får utgöra ett bredare intervall tillsvidare. Skulle lägre nivåer bli aktuella får vi räkna på de alternativ som kan bli aktuella när det bli aktuellt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,3 och 61,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,6 och 70,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 8,2 och 25,0 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 går nu mot en första reaktionspunkt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.