Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 
OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 
Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 
Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 
Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 
Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 
Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 
Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  
Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 
Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 
Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 

OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 

Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 

Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 

Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 

Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 

Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 

Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 

Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 
OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 
Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 
Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 
Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 
Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 
Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 
Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  
Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 
Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 
Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 

OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 

Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 

Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 

Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 

Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 

Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 

Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 

Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 
OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 
Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 
Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 
Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 
Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 
Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 
Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  
Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 
Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 
Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 

OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 

Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 

Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 

Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 

Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 

Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 

Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 

Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 
OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 
Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 
Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 
Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 
Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 
Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 
Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  
Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 
Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 
Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 

OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 

Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 

Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 

Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 

Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 

Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 

Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 

Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 
OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 
Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 
Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 
Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 
Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 
Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 
Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  
Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 
Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 
Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 

OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 

Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 

Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 

Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 

Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 

Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 

Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 

Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 
OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 
Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 
Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 
Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 
Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 
Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 
Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  
Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 
Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 
Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 595,13 H 1 626,19 L 1 591,93) 

OMXS30 har levererat en toppnotering för året vid 1 680 den 29 augusti. Denna notering var endast 2 punkter lägre än toppnoteringen 2017 som kom in den 6 november på 1 682. 

Vår trendlinje som går genom grafen sedan 26 månader tillbaka har testats ett flertal tillfällen och gett oss god hjälp vid vändningar för index. Nu senast den 29 augusti testades linjen ännu en gång med 1 680 som högsta notering. 

Då fanns det anledning att se ännu ett test som möjlig och då upp mot 1 700-nivån förutsatt att index inte skapade någon lägre topp 30 dagar eller mer efter den 29 augusti. Utfallet blev en lägre topp den 3 oktober, vilken bekräftades tidigare denna vecka. Därmed var alternativet med ytterligare en topp förbrukat. 

Trenden klassas därmed som fallande och det leder oss naturligtvis till frågan, Vart ska det hela ta vägen? 

Vi har under de senaste månaderna jobbat med huvudalternativet att det från den 4 april i år och lågpunkten 1 482 handlat om en större a-b-c-våg uppåt i det vi ser som en B-våg i ett större perspektiv. Det betyder att vi den 4 april hade en A-våg av större dignitet. Tar upp denna beskrivning för er som ska gå kursen i EWT med start den 23 oktober. 

Vi låser oss aldrig för ett alternativ utan skannar alltid av möjliga alternativ. Men än så länge gäller det ovan beskrivna alternativet, vilket då som fortsättning ska ge en större C-våg som ska ta ned index till en nivå för ”nystart” av en ny uppgångsfas. Det innebär att vi får vara beredda på att index kan falla till 1 480-1 500 i denna fas. En sådan nedgång ska ske stegvis, där index nu sedan den 3 oktober är inne i den mest intensiva fasen. Nedgången skulle då kunna vara klar i slutet av oktober om vi följer tidsrytmerna enligt nedan. Vi har dock ett tidsalternativ som leder oss in i början av november, där förra årets toppnotering på 1 682 från den 6-7 november poppar upp som ett tidsalternativ även i år. Under resans gång får vi korrigera det hela om det krävs ytterligare tid för att fullborda det hela. I våra tidigare beskrivningar har vi sett tiden från mitten av september till mitten av november som en turbulent period, där mittpunkten oktober skulle få det mesta av turbulens. 

Redan nu efter den 10 oktober har bankaktierna fått ta emot mycket säljtryck. Räntorna stiger i USA och står i början av en större och långsiktig uppgång. Budgetkris i Italien finns även med och så oron i Asien för handelskriget med USA har påverkat börserna där. Mer okända faktorer kan komma upp på bordet under denna period, när marknaden nu en tid är extra känslig för negativ information. Mellanårsvalet i USA den 6 november har redan inletts med smutskastning på känt manér. Vi får vara beredda på delar av detta kan påverka börsen. Normalt sett gör det inte detta men då utfallet är osäkert finns det risk för negativa reaktioner. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men har vänt nedåt under hösten från höga nivåer i början av september. Värdena närmar sig varandra, vilket gör det hela mycket viktigt den närmaste tiden. Skulle vi få ett omslag från stigande till fallande är det en starkt negativ signal inför fortsättningen.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,5 och 65,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket ger oss anledning att sikta nedåt ännu en tid, så att värdena får komma ned på låga nivåer. Vi vill betona betydelsen av denna negativa signal i den fortsatta utvecklingen, där index klassas som varande i en fallande trend. 

Medellång sikt: Veckostochastic 62,9 och 75,0 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Vändningen kom i samband med senaste månadsskiftet efter den 27 september. Index har nu per den 10 oktober fallit 85 punkter under oktober, vilket ger oss anledning att sikta in oss på en tillfällig motreaktion uppåt för index. Denna motreaktion kan komma redan denna vecka men den kan och bör dröja till den 15-16 oktober. Vi vill poängterat att det då bara handlar om en tillfällig motreaktion uppåt utifrån att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 14,0 och 33,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.