Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tappade 43 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 
OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 
Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.
När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.
Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 
Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 

OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 

Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.

När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.

Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 

Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 tappade 43 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tappade 43 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 
OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 
Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.
När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.
Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 
Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 

OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 

Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.

När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.

Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 

Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 tappade 43 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tappade 43 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 
OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 
Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.
När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.
Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 
Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 

OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 

Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.

När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.

Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 

Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 tappade 43 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tappade 43 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 
OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 
Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.
När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.
Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 
Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 

OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 

Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.

När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.

Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 

Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 tappade 43 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tappade 43 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 
OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 
Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.
När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.
Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 
Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 

OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 

Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.

När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.

Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 

Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 tappade 43 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tappade 43 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 
OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 
Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.
När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.
Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 
Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 634,06 H 1 649,61 L 1 633,67) 

OMXS30 noterade 1 677, som högst den 3 oktober. Denna notering var marginellt högre än den 27 september. Det ger oss nu anledning att var vaksamma på den kommande motreaktionen uppåt. Lyckas den inte ta sig förbi 1 677 har vi en lägre topp på plats med vad det innebär i form av negativ signal. Vi har ju som bekant toppen 1 680 från den 29 augusti som högsta notering i år. 

Toppen den 3 oktober kom in 6 månader (182D, 26W) efter lågpunkten 1 482 från den 4 april i år. Det var denna lågpunkt som blev inledningen på uppgången under försommaren och senare delen av sommaren. Det gav en uppgång på 198 pktr (+13,4%) till den 29 augusti och 195 pktr (+13,2%) om vi använder oss av toppen den 3 oktober.

När vi fått in 1 677 den 3 oktober och relaterat den till en uppgång på 430 punkter från 1 247 den 16 oktober -14 och 1 247 den 11 februari -16 blev punkten viktig då tid och pris kom i harmoni. Detta betyder oftast en stark reaktion kortsiktigt, vilket vi nu också sett genom nedgången till 1 634 i fredags. Det ger oss en nedgång på 43 punkter och ett test av MA 50-kurvan som är stigande med just detta värde i fredags.

Vi väntar på en motreaktion uppåt under måndagen alternativt först under tisdagen för att sedan sikta lägre i nästa fas in mot den 15-16 oktober. 

Bryts 1 634-nivån har vi stöd vid 1 604-1 609 i form av MA 100-kurvan. MA 200-kurvan ligger sedan strax under 1 600-nivån och är stigande och hinner lyfta några punkter innan det kan bli aktuellt med ett test. Men vi kan dra av 80-81 punkter från 1 677, så har vi ett värde i beredskap om det skulle visa sig att index vill dit innan en motreaktion uppåt tar vid in mot kommande månadsskifte. 1 677-81 ger 1 596-1 597, som stödnivå.    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan blir nu intressanta att följa i sin nedgång och se om de ger oss de signaler vi vill se inför en vändning uppåt. 

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,4 och 68,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 79,7 och 81,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,3 och 66,3 fallande

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1668 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 tappade 43 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.