Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Serstech – Inledande framgångar i Asien

Rapportkommentar

Serstech redovisade en omsättning på 451 tkr för det första halvåret 2014, vilket är en ökning med 66% gentemot året innan. Omsättningen är trots detta naturligtvis att betrakta som i stort sett obefintlig. Anledningen till den låga omsättningen är att bolaget enbart ligger i startgroparna för lanseringen av dess portabla spektrometer. Detta tydliggörs av att kostnaderna för sålda varor uppgick till enbart tusen kronor under den första halvan av 2014. Majoriteten av omsättningen härrör istället från konsulttjänster, i likhet med föregående år. Under de senaste åren har emellertid kostnaderna från konsultverksamheten stadigt minskat, i takt med att bolaget skiftat fokus till den egna produktutvecklingen. Det var därför överraskande att intäkterna ökade gentemot föregående år, särskilt med tanke på att intäkterna uppgick till låga 41 tkr under Q1 2014.
Under H1 2014 försämrades Serstechs resultat efter skatt något gentemot samma period under 2013. Detta trots betydligt högre aktivering av utvecklingskostnader. Orsaken är högre overhead-kostnader, bland annat på grund av nyanställningar. Personalkostnaderna ökade med 134% gentemot föregående år, vilket är en effekt av att Serstech närmade sig kommersialiseringsfas för sin produkt.


Inledande ordrar på portabelt instrument


I januari fick Serstech en order på bolagets handhållna Raman-spektrometer från ett bolag verksamt inom säkerhetssektorn i Sydostasien. Instrumentet utvärderas och testas i nuläget, och vid ett positivt utfall har den inledande ordern potential att leda till en uppföljande volymorder. I mars erhöll Serstech en order på ytterligare ett par instrument från Japan i samband med att distributionsavtal tecknades med två distributörer i regionen. En av dessa säljpartners kommer att bearbeta säkerhetsmarknaden för Serstechs produkt, och den andra den industriella marknaden.


Det var även i mars som Serstech tecknade ett avtal för produktion av instrumentet med en tillverkare. Det innebar att volymtillverkning av instrumentet kunde inledas. Valet av tillverkare föll på ett svenskt bolag. Det kommer att innebära något högre produktionskostnader än vid produktion i Asien, men för en avancerad produkt som Serstechs är effekten sammantaget marginell. Svensk produktion säkerställer kvaliteten på produkten och kommer att bidra positivt till instrumentets varumärke.

I september kunde Serstech meddela ytterligare Japanska ordrar avseende bolagets portabla instrument. Under september presenterade bolaget sitt instrument på JASIS, Asiens största instrumentmässa. Säljpartnern ST Japan demonstrerade instrumentet vid sin monter och bokade in ett flertal möten för demonstrationer och tester. En del instrument har redan sålts, och fler leveranser till slutkund kommer troligtvis att ske under året. I Japan har Serstechs instrument under året jämförts mot motsvarande labbinstrument. Instrumentens mätningar har bedömts som jämförbara trots att labbinstrument är tjugo gånger tyngre och tre – tio gånger dyrare.
 

 

Serstechs har nått inledande framgångar på den japanska marknaden, och överlag tycks Asien vara den främsta marknaden för bolagets portabla instrument. Serstechs breda distributionsnät på den Asiatiska marknaden är därmed att se som positivt. Än så länge saknar bolaget ett bredare distributionsnät för Europa, vilket kan förklara bristen på europeiska ordrar avseende bolagets portabla instrument. Förhoppningsvis kommer distributionsavtal att tecknas med ett antal europeiska säljpartners under 2015 eller sent 2014. Med tanke på den oroliga situationen i Mellanöstern och den höjda säkerhetsnivån i västvärlden bör intresset öka för en produkt som Serstechs. Bland annat annonserade premiärminister David Cameron i augusti att Storbritanniens terrorhot är ”the greatest and deepest” i landets historia. Samtidigt höjdes Storbritanniens hotnivå till ”severe”, vilket är den näst högsta nivån och betyder att en terroristattack är mycket sannolik. I nuläget testas Serstechs instrument av polis i ett par länder. Vid positiva resultat väntas ordrar redan i slutet på 2014.

Fortsatt samarbete med FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut)

Serstech har haft ett löpande samarbete med FOI sedan ett antal år tillbaka. FOI är Totalförsvarets Forskningsinstitut och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom säkerhet. FOI valdes bland annat ut som ansvariga för att analysera FN:s kemvapenprover från Syrien under 2013. I augusti 2014 meddelade Serstech att man tillsammans med institutet tagit fram två nya databaser där de vanligaste och mest aktuella formerna av narkotika och sprängämnen ingår. Serstech kommer att erbjuda de två databaserna tillsammans med sitt instrument. Det introduceras mer än ett nytt narkotiskt preparat varje vecka enligt EUs centrum för kontroll av narkotika (EMCDDA). Det är därför nödvändigt att ett instrument som Serstechs kontinuerligt får sin databas uppdaterad. Samarbetet med FOI är därmed av stor strategisk betydelse för Serstech, och underlättar för bolaget att hålla sig konkurrenskraftigt internationellt.


AMAE – Uppstickare i bransch med hög lönsamhet

AMAE är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer hårvårdsprodukter. Bolaget grundades av den välkände mode- och frisörikonen Johan Bergelin. 1995 lanserade Bergelin hårtrendspublikationen CBOOK, som snabbt fick stor genomslag.

Idag finns CBOOK hos ungefär hälften av Sveriges frisörsalonger, och i nästan alla svenska premiumsalonger. 2007 lanserade Bergelin varumärket AMAE, som i nuläget är den första heltäckande hårvårdsserien på 20 år som inte ägs eller har startats av ett multinationellt bolag som Wella eller L’Oréal. AMAE:s produktlabel 1969 har vunnit flera prestigefulla utmärkelser, bland annat Årets Hårvårdsserie i tidningen Café och Årets Shopping av Nöjesguiden.

I nuläget listas AMAE på Aktietorget i samband med en nyemission på 8 miljoner SEK. Pengarna kommer att användas till en skandinavisk expansion, och AMAE räknar med att redan inom några år omsätta 45 – 50 miljoner kronor på den skandinaviska marknaden med rörelsemarginaler på 15 – 20%. I nuläget har AMAE cirka 100 kunder, och under 2013 har en säljare testat möjligheterna för expansion av bolaget. Utfallet var positivt och AMAE kommer därför att anställda flertalet nya säljare i Skandinavien. Frisörsalonger är en tuff marknad, men AMAE har en naturlig kontakt med salongerna genom publikationen CBOOK och Bergelins välkända namn bidrar till att stärka varumärket. AMAE har även ett flertal kända ambassadörer, exempelvis artisten Timbuktu och modellen Malin Persson.

Beskrivning av verksamheten


 AMAE är ett oberoende svenskt hårvårdsbolag grundat 2007 av den prisbelönte hår-stylisten Johan Bergelin. Produktlinjen har skapats av Johan Bergelin och en blandning av kreatörer från internationell mode- och musikindustri i London, New York, Tokyo, Paris, Los Angeles, Köpenhamn och Stockholm. Produkterna har använts bland annat under London och Copenhagen Fashion Week.


AMAE är det första varumärket på 20 år (med ett heltäckande produktsortiment) inom sin nisch i hårvårdsbranschen, som inte startats eller ägs av ett multinationellt bolag så som exempelvis Wella och L’Oréal. AMAE består av tre olika labels: 1969, Sensu och Editions. Ytterligare produkter är hårpublikationen C book, Beach Blondes Bleach, Ahead Mixers (peroxid) och Ahead Tint med 60 olika nyanser av professionella hårfärger. 2009 utsågs bolagets label 1969 till Årets Hårvårdsserie av tidningen Café. 2010 nominerdes 1969 till Readers’ Choice i Cosmopolitan Beauty Awards, och 2011 till Årets Shopping av Nöjesguiden.

Johan Bergelin

Hår-stylisten, fotografen och artisten Johan Hergelin föddes i Sverige 1969. Han började sin karriär i London, och drev sedermera den framgångsrika hårsalongen Pomada i Malmö. Han har även gjort uppdrag åt större produktbolag som Sebastian International och L’Oréal. 1995, vid 25 års ålder, tilldelades Bergelin Guldkammen och valdes in i det prestigefyllda Intercoiffure Mondial som yngste medlem någonsin.

 
1995 lanserade Johan Bergelin den trendskapande hårmodetidningen CBOOK. Hela den första upplagan köptes av Schwartzkopf. Idag har publikationen givits ut i 52 upplagor och finns i stort sett hos alla ledande salonger i Skandinavien. Totalt finns CBOOK på 9 600 salonger i Skandinavien av cirka 28 000 möjliga. Genomslaget för CBOOK kommer bland annat att underlätta en bredare lansering av AMAE:s hårvårdsprodukter. CBOOK släpps i fyra utgåvor varje år, vilket skapar en kontinuerlig och direkt kontakt mellan AMAE och frisörsalonger. I de salonger där CBOOK finns används publikationen i snitt 11 gånger per dag.


 
CBOOK


Efter sex år av egenfinansierad produktutveckling lanserade Bergelin 2007 produktserien AMAE. Sedan dess har produkterna testats i mindre skala och erbjudandet finjusterats. Bergelin har även knutit upp ett antal viktiga namn till bolaget. AMAE har ett flertal ambassadörer, bland annat den kände artisten Jason ”Timbuktu” Diakité och modellen Malin Persson. Jason Diakité sitter även i bolagets styrelse och äger 1% av bolaget före den pågående nyemissionen. I AMAE:s styrelse sitter även Christophe Kittel, tidigare Europachef på konkurrenten L’Oréal, och Sven Olof Kulldorff, som under 10 år var ansvarig för IKEA globala inköpsverksamhet och senare Vice VD för ICA.


Marknad

Marknaden för AMAE:s produkter utgörs av så kallade premiumsalonger. Dessa utgör cirka 20% av frisörsalongerna i Skandinavien såväl som globalt. Salonger agerar återförsäljare av AMAE:s produkter, och använder även produkterna i det egna arbetet. Relationen mellan frisör och kund sträcker sig ofta över 10 år eller längre, och frisörsalonger agerar generellt sett rådgivande åt sina kunder och tipsar om såväl hårmoden som hårvårdsprodukter. Hårvårdsprodukter utgör därför en viktig extra intäktskälla för salongerna, och ofta har salongen högre marginal på hårvårdsprodukterna än på de egna tjänsterna. Den globala hårdvårdsmarknaden uppgår till 50 miljarder USD per år, och hela 25 – 40% av försäljningen sker via frisörsalonger. Marknaden är väldigt stabil och växte med drygt 3% genom hela finanskrisen. 2014 – 2017 väntas marknaden växa med 3,9% årligen.

AMAE:s målgrupp är premiumsalonger som utgör cirka 20% av frisörsalonger globalt. Dessa har en hög vidareförsäljning, och föredrar ofta att associeras med enbart ett varumärke.


AMAE:s konkurrenter är globalt väletablerade varumärken som exempelvis L’Oréal och Wella (Procter & Gamble). Prisbilden inom premiumsegmentet är emellertid väldigt stabil, och konkurrens mellan varumärkena sker framförallt genom mervärdeserbjudanden till kunden. I och med att kunden i detta fall är frisörsalongen kan mervärde erbjudas genom exempelvis utbildningar. Frisörsalongen måste naturligtvis även gilla produkten och ha en god marginal på vidareförsäljning. Generellt sett kan sägas att en produkt för premiumsegmentet tillverkas för 15 kronor och säljs vidare till frisörsalongen för 150 kronor. Frisörsalongen säljer sedan denna vidare för omkring 300 kronor. Det innebär goda marginaler för salongen, men framförallt för tillverkare av hårvårdsprodukter inom premiumsegmentet.


AMAE:s produkterbjudande

AMAE:s hårvårdsprodukter säljs under produktnamnen 1969, Sensu och Editions. Utöver detta säljer AMAE hårfärger under produktnamnet Ahead Tint och blekningspulver under namnet B3. Varje produkt har en tydlig marknad, och bolaget erbjuder produkter för både män och kvinnor, samt för olika typer av frisyrer, hår och hårlängd. Totalt har bolaget 18 hårvårdsprodukter som utgörs av schampoo, conditioner, treatment-, styling-, och finishingprodukter, peroxider, blekningsmedel samt 60 olika hårfärgsnyanser. AMAE strävar efter att erbjuda så naturliga produkter som möjlighet, och bolagets produkter innehåller till exempel grönt te, tea tree-olja, rosmarin, macadamianötolja och alger. AMAE:s produkter influeras inte enbart av hårmode, utan även av saker som konst, musik, kultur, trender, design och mode. Teamet bakom AMAE har ett blandat förflutet och innehåller bland annat affärsfolk, DJs, makeup-artister, musiker och naturligtvis hår-stylister.

Under produkter ska inte enbart AMAE:s hårprodukter inkluderas, utan även bolagets kunderbjudande till frisörsalonger. Som nämnt är prissituationen inom premiumsegmentet relativt stabil, och konkurrenskraft skapas istället genom att erbjuda mervärde till salongen. AMAE erbjuder bland annat utbildningar till sina kundsalonger. Detta erbjudande stärks av att CBOOK fått så stort genomslag på den Skandinaviska marknaden. Utbildningar hålls på AMAE:s huvudkontor Studio 69 i Malmö. Där har ett tidigare varuhus omvandlats till en fotostudio, hårsalong och utbildningscenter för seminarier och work-shops. Hitintills har 1600 frisörer varit på utbildningsevent i AMAE:s studio. För premiumfrisörer är det viktigt att kontinuerligt uppdatera sig kring rådande trender för att behålla sin position inom premiumsegmentet. Generellt sett vidareutbildar sig frisörer i detta segment 5 – 10 dagar per år. AMAE:s utbildning erbjuds gratis, men förutsätter att du är kund. Kunder bjuds in till event på Studio 69 1 – 2 gånger per år.
Nyemission kommer tillåta snabb expansion av verksamheten

I nuläget har AMAE cirka 100 kunder, med vilka finjustering av produkter, utbildning och marknadsföring skett. I februari 2013 provanställde AMAE en säljare för att utreda möjligheten att expandera verksamheten. Utfallet var positivt, och bolaget bestämde sig därför för att ta in kapital genom en listning på Aktietorget.


Med hjälp av den befintliga kundbasen till CBOOK har AMAE identifierat och förberett introduktion av bolagets hårvårdsprodukter till 5 000 frisörsalonger i Skandinavien. I ett första skede kommer bolaget att rikta sig mot 1 000 salonger som använder och säljer AMAE:s produkter. AMAE kommer i ett tidigt skede att anställda säljare i flertalet Skandinaviska länder. Samtidigt kommer basen att läggas för en internationell lansering i London, Los Angeles, New York, Miami och Sydney. Den internationella expansionen kommer emellertid att kräva ytterligare en kapitalinjektion.

 


Enligt AMAE:s beräkningar finns det omkring 345 000 frisörsalonger i Skandinavien, Storbritannien, Australien och USA tillsammans. 20% av dessa uppskattas vara premiumsalonger, vilket motsvarar 69 000 salonger. I Skandinavien finns det omkring 28 500 salonger, varav 5 700 tillhör AMAE:s målgrupp. CBOOK finns redan på 9 600 av Skandinaviens salonger, och på 80% av premiumsalongerna.


På varje salong i AMAE:s målgrupp arbetar i snitt tre frisörer. Varje frisör använder eller säljer i snitt en produkt per dag, och AMAE:s genomsnittliga försäljningspris per produkt uppgår till 100 kronor. Baserat på detta räknar AMAE med att varje frisör gör produktinköp på cirka 20 000 SEK per år. Den genomsnittliga intäkten per premiumsalong blir således 60 000 SEK per år. Multiplicerat med antalet premiumsalonger ger det en skandinavisk marknad värd cirka 620 miljoner SEK. Enbart en 5%ig andel på den Skandinaviska marknaden skulle därmed ge AMAE intäkter i nivå med dagens värdering av bolaget. Marknaden för de fyra regioner markerade på kartan ovan blir med samma tillvägagångssätt som tidigare värd över 10 miljarder SEK.

Fas I - III

Tabellen på nästa sida avser vad AMAE valt att kalla Fas I-II, vilket är bolagets mål under åren 2014 – 2015 (förutsatt att den pågående nyemissionen fulltecknas). AMAEs befintliga supportsystem kan hantera en skandinavisk expansion upp till 1000 butiker, vilket täcker hela Fas I-II. Bolaget bör därmed kunna hantera expansionen utan ytterligare behov av kapital. Sverige kommer att vara bolagets huvudsakliga marknad under Fas I-II. I Sverige finns CBOOK på hela 46% av landets salonger, och hos AMAE:s potentiella kunder (premiumsalonger) är siffran förmodligen närmare 100%. I Skandinavien som helhet finns CBOOK som nämnt på 80% av premiumsalongerna. Som syns i tabellen nedan är CBOOK:s genomslag i Danmark något lägre, men även här finns CBOOK således hos en betydligt högre andel av AMAE:s målgrupp.


Fas III avser AMAE:s internationella expansion, som kommer att ske under 2015 – 2017. Den internationella expansionen ska ske genom att samarbeten inleds med en välrenommerad salong belägen i London respektive New York, Miami, Los Angeles och Sydney. Salongerna kommer därefter att göras om till AMAE-konceptsalonger med en interiör baserad på Studio 69 i Malmö. Salongerna kommer att ha samma roll som Studio 69 har idag. Distribution av produkter kommer att skötas av en partner på plats. Målet i Fas III är att få 1 000 kunder på varje identifierad marknad, vilket motsvarar det uppsatta målet för den skandinaviska marknaden.

Potential i aktien även vid lågt genomslag

Vad som talar för att AMAE ska lyckas är främst Johan Bergelins välrenommerade varumärke samt den starka etableringen av CBOOK. AMAE:s produkter görs trovärdiga genom Bergelins långa erfarenhet inom frisöryrket, och CBOOK skapar en naturlig koppling till kunden. Förmodligen bidrar detta till att AMAE kan göra avslut med omkring 80% av sina bearbetade kunder. Kunderna förblir dessutom lojala efter att avtal väl tecknats. Vi räknar med att det kommer bli något svårare för AMAE att få stort genomslag internationellt, men på den Skandinaviska marknaden finns goda förutsättningar för att lyckas. Värderingen av bolaget ser attraktiv ut även i förhållande till en framgång på den Skandinaviska marknaden.

Bolagets mål är att omsätta 45 – 50 miljoner SEK på den Skandinaviska marknaden med en rörelsemarginal på 15 – 20%. I förhållande till dagens värdering på 28,9 miljoner SEK skapar det god potential för kursuppgång. De goda marginalerna inom premiumsegmentet gör att bolaget snabbt kommer att kunna nå lönsamhet, och relativt höga vinster även vid lågt genomslag. Att fokusera enbart på att sälja mot salonger och inte via detaljhandeln är rätt beslut marginalmässigt. Det är en svårare marknad, men AMAE tycks ha byggt upp rätt team och produkterbjudande för att lyckas.

Marknaden för hårvårdsprodukter domineras som nämnt av stora globala företag som Wella och L’Oréal. De stora bolagens expansion sker ofta genom förvärv av mindre aktörer. Lyckas AMAE etablera sig på denna marknad är det därför inte helt otänkbart att någon av jättarna fattar tycke för bolaget. De kan då välja att licensiera AMAE:s produkter eller att förvärva hela bolaget.


 
INEV Studios inför global expansion

Lilla INEV Studios har bestämt sig för att växa. Bolaget rekryterar nya styrelseledamöter, ordnar ett betydande kapitaltillskott och inleder ett intressant samarbete med Yield Optimisers, det bolag som ligger bakom framgångarna för företag som HappyPancake och 203 Web Group.

INEV Studios utvecklar appar, främst spel, som har en bred kundgrupp och lanseras på ett stort antal marknader runt om i världen. Utvecklingen sker tillsammans med partners i andra delar av världen. Därutöver verkar INEV även som förläggare för andra utvecklares spel. För att kunna nå ut med sina spel har INEV utvecklat annonsnätverket adProton som i dag har cirka 100 miljoner annonsvisningar per månad. Frågan är om inte annonsverksamheten nu får en allt större betydelse för INEV, ett köp i början av sommaren och ett par mycket lyckade kampanjer åt internationella kunder har lett till att INEV ger sig utomlands på en ganska bred bas.Köpte annonsnätverk

I mitten av juni köpte INEV Studios företaget Tourn Media AB, som driver bloggannonseringsnätverket Tourn. Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing.

Integrationen av Tourn med adProton har varit mycket framgångsrik. Försäljningssynergier mellan INEVs annonsnätverk adProton och Tourn har redan börjat realiseras och antalet företagskunder har ökat med 22 procent sedan förvärvet. Idag har totalt 1 100 företagskunder samt 7 000 bloggare kopplat sig till Tourns plattform.

I veckan kom ett pressmeddelande i vilket INEV Studios meddelade att dotterbolaget Tourn Media expanderar sin verksamhet till Norge genom att ingå ett exklusivt avtal med ett norskt bolag som får rätten att sälja Tourns tjänster på den norska marknaden. Lanseringen i Norge är naturlig då bloggande är populärt i Norge, många av Tourns kunder är även verksamma på den norska marknaden och det finns en hel del likheter mellan ländernas företagskulturer. Den norska partnern får provision på alla de kampanjer som startas av norska kunder, och INEV Studios/Tourn Media hanterar själva kontakten med bloggarna. Avtalet skall utvärderas efter tolv månader och då kommer nya mål sättas upp för att den norska partnern skall få behålla sin exklusivitet, annars har INEV Studios/ Tourn Media rätten att teckna avtal med andra parter.

Att nå ut till bloggarna har visat sig att inte vara några problem, det stora problemet har varit att hantera administrationen för att dessa skall erhålla sin betalning. INEV Studios har löst detta genom ett samarbete med Frilansfinans som automatiserat hanteringen av löner och skatter. Frilansfinans har även verksamhet i Norge, vilket underlättar när INEV Studios dotterbolag Tourn Media etablerar sig på den norska marknaden.


Genomför riktad nyemission och tar in externa styrelseledamöter

Att expansion kräver kapital vet de flesta, och även styrelsen i INEV Studios. För att finansiera denna expansion har ett försäljnings- och samarbetsavtal tecknats som vi skriver om längre fram, men framför allt så kommer INEV Studios att genomföra en riktad nyemission om 5 MSEK. Dessutom kommer företaget att förstärka styrelsen med ett par mycket intressanta namn med lång erfarenhet av marknadsföring och PR.

INEV Studios avser alltså genomföra en riktad nyemission om 5 Mkr, genom att emittera 1 250 000 aktier till kursen 4,00 SEK, i syfte att knyta till sig en grupp strategiskt viktiga och långsiktiga aktieägare för att skyndsamt finansiera den internationella expansionen och fortsätta exploateringen av de intäktssynergier som framkommit genom förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn. Vilka som ingår i denna grupp är ännu inte känt, med ett undantag. Vid den kommande bolagsstämman som INEV Studios avser att kalla till kommer Olof Söderberg att föreslås som ny styrelseordförande. Olof Söderberg är namngiven som en av personerna i investerarkollektivet.

Olof Söderberg har tidigare arbetat som VD för reklambyrån Hall & Cederquist/Young & Rubicam, och har även ett förflutet som marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Uppdraget som ny styrelseordförande i INEV Studios är således inte att betrakta som en sinekur, det är istället en mycket framgångsrik kupp av INEV Studios där de har lyckats knyta till sig en så pass erfaren reklamman.

Utöver Olof Söderberg kommer även Marianne Östlund att föreslås som ny styrelseledamot. Marianne Östlund är en av Sveriges mest erfarna PR-konsulter som har arbetat med allt ifrån stora krishanteringsprocesser till att framgångsrikt bygga varumärken och öka försäljning genom PR, både i Sverige och internationellt.

Tecknar avtal med annonsbranschens grå eminens

En bra produkt i all ära, men det gäller till syvende och sist att nå ut till kunderna och potentiella samarbetspartners för att kunna tjäna pengar och nå en högre samt repetitiv intäkt. För ett litet bolag är det ofta svårt att nå ut, det krävs betydande resurser samtidigt som de ofta saknar de rätta kontakterna. I syfte att förkorta denna process och fokusera på vad INEV Studios/Tourn Media gör bäst har koncernen tecknat ett samarbetsavtal med Yield Optimisers.

De flesta känner inte till namnet Yield Optimisers, men företaget är att betrakta som en grå eminens som arbetar med att öka intjäningen för bolag med en global marknad och där annonsintäkter är den primära intäkten. Hemsidan säger inte särskilt mycket, men detta Stockholmsbaserade bolag ligger bland annat bakom de enorma intäktsflödena för företag som HappyPancake, en datingsajt som finansierar sin verksamhet genom annonser. Ett annat känt namn är 203 Web Group, som listas på First North efter att tidigare notering på Aktietorget.

Samarbetet med Yield Optimisers innebär även att INEV Studios/Tourn Media, vid en globalisering av Tourn, når ut till annonsörer på minst tjugo lokala marknader. Yield Optimisers har gjort det tidigare. En stor del av den globala framgång som 203 Web Group har med sina matsajter som nu samlats under varumärket MyTaste, har bolaget Yield Optimisers att tacka för.

För tidigt att räkna på men värt att hålla ögonen på

Just nu befinner sig INEV Studios i en transmission, koncernens verksamhet håller på att ta en ny form genom den lyckade integrationen mellan AdProton och Tourn. INEV är således inte samma bolag som i mitten av augusti då de lämnade en halvårsrapport. Förändring av detta slag är emellertid av godo, vi ser här hur intäkterna ökar, och ännu viktigare att de potentiella intäktströmmarna kan komma att öka än mer under lång tid framöver.

I dag finns inga officiella prognoser för den globala expansionen, det finns inte heller mycket uppgifter om hur pass stora intäkter som Tourn har genererat då detta bolag förvärvades så sent som i juni 2014. Vi vet emellertid att Tourn hade mer än 800 företagskunder och mer än 6 400 bloggare anslutna till systemet vid övertagandet. Sommaren är inte den optimala perioden för att annonsera, då trafiken på internet bör ha gått ned väsentligt med tanke på det extremt varma sommaren. Trots detta har emellertid AdProton ökat på sina annonsvisningar och bör ha nått den kritiska nivån 100 miljoner sidvisningar under september.

Avsaknaden av ekonomiska prognoser gör att det är svårt att räkna på de framtida intäktsströmmarna för INEV Studios, men vi har sett hur andra bolag i samma sektor lyckats mycket väl. Vi är således av åsikten att detta bolag kan komma att visa sig vara värt att hålla ögonen på. Under 2013 uppgick reklaminvesteringarna till knappa 32 miljarder kronor i Sverige, varav internet stod för nästan tio miljarder kronor, en ökning på 13 procent jämfört med året innan. Den som kan leverera stora mänger besökare och sidvisningar kommer att ha ett övertag gentemot konkurrenterna. INEV Studios är på god väg att kunna säga att de är det naturliga valet för de företag som önskar använda sociala medier och internet för att annonsera.

Notera också att den kurs som den riktade emissionen görs till faktiskt överstiger börskursen, något som är ganska sällsynt. Det tyder på att de investerare som vill in i detta företag har en gedigen tro på den expansion som ledningen i INEV tror sig kunna genomföra. I och med att det är – i alla fall en – investerare med mycket goda kunskaper om reklam och marknadsföring som går in på denna nivå är detta värt att reflektera över. Vi tror att de ser en god framtid för INEV och av den anledningen bedömer vi att bolaget är värt mer än en hastig titt, det går snabbt för denna typ av företag när de väl lyfter vilket många av dem som inte köpte 203 Web Group i tid är medvetna om. Kan INEV vara en andra chans?Sivers IMA, skiftar fokus mot försäljning

Sivers IMAs serieproduktion till en av marknadens större aktörer fortlöper enligt plan, och produktionsvolymerna inom ramen för avtalet väntas stiga mot slutet av 2014. Under året har Sivers produkt fortlöpande levererats till kund, och kunden har sedan använt produkten för marknadslansering och test hos nätoperatörer. Under 2014 har Sivers fokus därför gradvis skiftat från forskning till produktion och försäljning. Som ett steg i detta rekryterade bolaget i augusti Robert Ekström som ny VD.

Ekström har en gedigen erfarenhet inom teknikbolag, och kommersialisering av tekniska produkter. Tidigare VD Olle Westblom kommer framöver att fokusera helt på produktionssidan av verksamheten.


Millimetervågsprodukter har tidigare inte varit en kostnadseffektiv lösning för kommunikation, men Sivers IMA kan med egenutvecklad serieproduktionsteknik redan idag erbjuda högprestandaprodukter till låg kostnad. Marknaden för Sivers produkter väntas växa lavinartat de kommande åren, med förväntad tillväxt i antalet sålda enheter på i snitt 83 – 100% per år för utvalda produkttyper. Sivers IMA är idag den ledande aktören inom området med ett tekniskt försprång på cirka 1 – 1,5 år jämfört med konkurrenterna. Sivers har redan erhållit en serieorder från en av marknadens större aktörer, och mer kan komma.

Ett avtal med någon av de 5 största aktörerna på marknaden skulle medföra ett stort steg uppåt vad gäller omsättning och resultat, och enligt våra prognoser för 2015 värderas Sivers till ett P/E-tal på 6,7 och till en EV/EBITDA-multipel på 3,7.
Sammanfattning av verksamheten


Grunden till SIVERS IMA lades redan 1951 då Carl von Sivers grundade Sivers Lab AB. Bolaget var under lång tid en del av Philips men köptes sedan ut för att bli en oberoende aktör. Idag är Sivers IMA en ledande leverantör av systemkomponenter baserade på mikrovågsteknologi, med kunder över hela världen. Över 90% av bolagets försäljning sker till utlandet, och större delen till USA. Av försäljningen till USA sker en stor del till den amerikanska militären. Sivers IMA har bland annat långtgående samarbeten med flertalet leverantörer till den amerikanska militären, en kvalitetsstämpel med tanke på den standard som erfordras denna typ av produkter.

                    
Totalt har Sivers IMA tre produktkategorier; signalkällor (signal sources), radarsensorer och millimetervågsprodukter (mm-wave products). Millimetervågsprodukter står idag för 40% av bolagets omsättning men väntas inom kort växa till att bli det dominerande affärsområdet. Inom millimetervågssegmentet producerar Sivers IMA så kallade converters, som i sin tur är en del av en radiolänk. Radiolänken är den slutprodukt som levereras till mobilnätsoperatörer. Sivers IMA har utvecklat produkter som lätt anpassas och integreras i kunders radiolänkar, och som dessutom kan tillverkas i hög skala.


 
Sammanfattning av marknaden

Sivers framtid ligger i huvudsak inom affärsområdet millimetervågsprodukter, vilket innebär att denna marknad blir mest relevant att utreda vid en analys av bolaget. Sivers är som bekant en tillverkare av converters, vilket är en radiolänkskomponent. Radiolänksenheter blir i sin tur delar av ett mobilnät.

Slutkunden till radiolänkar och converters är bland annat mobilnätsjättar så som Ericsson, NEC, Alcatel-Lucent, Ceragon och Huawei. Det gör radiolänksmarknaden till en väldigt konsoliderad marknad där de 5 största aktörerna står för 50-70% av marknaden. Störst är Huawei och Ericsson som har en marknadsandel på 20-25% vardera. Dessa aktörer har finansiell styrka nog att sköta mycket av sin R&D och produkttillverkning in-house, vilket innebär att Sivers största konkurrenter även är deras största potentiella kunder.

Sivers förhoppning är att någon eller flera av de större aktörerna integrerar bolagets produkt i sina egna slutprodukter istället för att utveckla egna millimetervågsprodukter. Utöver mobilnätsaktörer finns det en del i högre grad direkta konkurrenter till Sivers, exempelvis Bridgewave Communication, Filtronic plc, Infineon, Hittite och GigOptix.

 
Sivers millimetervågsconverter

Växande datatrafik ökar trycket på mobilnätet


I nuläget ökar antalet uppkopplade smartphones och läsplattor kraftigt, vilket i sin tur ökar belastningen på mobilnäten. Smartphones utnyttjas dessutom i allt högre grad till sociala nätverk samt att ladda upp bilder och videos. Den datatrafik som växer snabbast är således uppladdning av data, vilket kräver utbyggnad av det så kallade backhaul-nätet.

Förenklat kan ett kommunikationsnät delas in i tre delar – accessnätet (länken mellan mobiler och basstationer), backhaul-nätet (länkar mellan basstationer samt mellan basstationer och network controllers) samt transportnätet (nätet som transporterar över landet). Historiskt sett har nedladdningen av data varit 12 gånger större än uppladdningen, men idag ligger denna siffra kring ett. En strategi för att sänka trycket på så kallade makroceller som överför data över längre sträckor har varit att överföra en del av trafiken till small cells.

Small cells är radiolänkar med lägre räckvidd och mindre storlek, vilket gör dem lämpliga för stadsmiljöer. Att en större del av datan distribueras till small cells har skapat en flaskhals i kommunikationen mellan small cells och makroceller, för vilket millimetervågslänkar troligtvis är den mest lovande lösningen.

 

Ericsson förväntar sig ett tiofaldigande av mängden mobil datatrafik mellan 2013 och 2019. Huawei räknar med ett 100-faldigande av den mobila datatrafiken under det kommande decenniet. Alla större mobilnätsoperatörer är enstämmiga. Mobilnätsoperatörerna är medvetna om att backhaul-kapaciteten kommer att behöva höjas, och då är millimetervågsprodukter ett av de ekonomiskt mest tilltalande alternativen.

Historiskt har E- och V-bandet setts som ointressanta på grund av sin låga räckvidd, och när den första generationen produkter lanserades för 5-7 år sedan kostade de oftast två till fyra gånger så mycket som traditionella backhaul-system (11 – 38GHz). Det högre trycket på mobilnäten och teknisk utveckling har emellertid lett till att högre frekvenser blivit ett slagkraftigt alternativ. Räckvidden för E-bandslänkar har ökat kraftigt, samtidigt som priserna sjunkit. Undersökningar har visat att i genomsnitt 75% av tidigare radiolänkar kan ersättas med högfrekvens-länkar.


  

Sammanfattning av utvecklingen för mobil datatrafik 2013:

 

  • Global mobil datatrafik ökade med 81%
  • Mobil datatrafik stod för andra året i rad för mer än 50% av den totala datatrafiken
  • Mobil datatrafik var 18 gånger så stor som det globala Internet år 2000
  • 526 miljoner nya mobila enheter kopplades upp mot nätet - Det totala antalet mobila uppkopplade enheter uppgår nu till 7 miljarder
  • En 4G-uppkoppling genererade 14,5 gånger så mkt datatrafik som en icke-4G-koppling - 4G står för enbart 2,9% av de mobila uppkopplingarna men för 30% av den mobila datatrafiken
  • Genomsnittliga datatrafiken för en smartphone-enhet växte med 50%

 

 


Den höga tillväxten i mobil datatrafik drivs på två fronter – dels ökar det totala antalet mobila enheter (+8% 2013), men framförallt ökar den genomsnittliga datatrafiken per enhet (+50% i antalet smartphone-enheter 2013). Detta är bland annat en effekt av övergången till 4G. 2018 väntas hälften av alla mobila uppkopplingar i USA vara 4G-baserade, vilket kommer att driva tillväxten i mobil datatrafik. I slutet på 2014 väntas det totala antalet uppkopplade mobila enheter överstiga antalet invånare på planeten. Tillväxten i antalet mobila enheter härrör framförallt från smartphones och M2Ms (machine-2-machine module).

 

En smartphone eller en tablet genererar i snitt 49 respektive 127 gånger så mycket mobil datatrafik som en vanlig telefon

 

Cisco räknar med att månatlig mobil datatrafik når 15,9 exabyte 2018, vilket är nästan elva gånger högre än i slutet på 2013. Förväntad genomsnittlig tillväxt är därmed 61% per år. Högst tillväxt inom mobil datatrafik väntas Mellanöstern och Afrika ha (CAGR 70%), följt av Central- och Östeuropa (68%). Asia Pacific väntas hålla en genomsnittlig tillväxttakt på 67%, vilket innebär att regionen tillsammans med Nordamerika kommer att stå för ungefär två tredjedelar av global mobil datatrafik 2018


Optisk fiber högst överföringskapacitet men också högst kostnad


Överföring av data mellan basstationer i backhaulnätet kan ske på tre sätt – trådbundet, via optisk fiber eller via radiolänk. Optisk fiber är det snabbaste sättet att överföra data på, men kräver att fysiska linjer dras mellan kontaktpunkterna.

Finns existerande avloppsledningar eller dylikt är det relativt lätt att dra optiskt fiber, men fortfarande dyrt. Krävs det att nya ledningar dras blir det betydligt dyrare, inte bara till följd av det fysiska arbetet utan även på grund av tillstånds- och licenskrav. Trots att fiber är det bästa alternativet är mer än 60% av världens cellulära basstationer anslutna genom någon form av mikrovågssändare, vilket säger en del om svårigheten att dra fiber. Radiolänk är det enklaste och billigaste alternativet för utbyggnad av nät, men begränsningen har varit överföringskapaciteten i förhållande till kostnad.

Högre frekvenser har en högre kapacitet men historiskt sett har millimetervågsprodukter varit för dyra för att vara ett gångbart alternativ. Teknikutveckling har lett till att millimetervågsprodukter blivit ett kommersiellt gångbart alternativ inom telekommunikation, och inom detta segment är Sivers en av de ledande aktörerna. Bolaget erbjuder millimetervågsprodukter inom både E-band (71-76/81-86 GHz) och V-band (60 Ghz).
 


Där fiber kan läggas är det fortfarande det bästa alternativet men E-bandslänkar kommer förmodligen att användas:

 

  • Som sista kommunikationslänk mellan fiber och fastigheter dit fiber inte kan dras
  • I nät som måste etableras snabbt, för att på så vis undgå de långa ledtider som ofta följer tillståndsansökningar för fiberläggning
  • I Mobil & small cell-backhaul


Högkapacitets-kopplingar i delade nätverk mellan två eller flera operatörer


En nackdel med E-bandslänkar är att de inte kan hantera större fysiska svängningar och därför måste monteras någorlunda stabilt, så som på byggnader eller större stolpar. Detta bör emellertid inte vara något större problem, och dessutom kan exempelvis V-bandslänkar hantera större svängningar. I augusti 2013 ändrade US Federal Communications Commission dessutom sina regler rörande 60GHz-bandet (V-band), vilket kommer tillåta bredare användning av denna frekvensnivå inom bland annat backhaul. Kommissionen förklarade att förändringen kommer att "facilitate the use of this unlicensed spectrum as a backhaul alternative in densely populated areas where 4G and other wireless services are experiencing an ever-increasing need for additional spectrum.". Statliga organ brukar inte fatta liknande beslut utan påtryckningar från branschen, vilket indikerar att övergången mot millimetervågsprodukter inletts.Marknadsstorlek


Uppskattningsvis utgör en converter 25% av värdet i en radiolänk. Den globala marknaden för radiolänkar uppskattas vara 1,2 miljoner enheter per år. Sivers IMA verkar emellertid på marknaden för högfrekvens-länkar, vilket idag utgör en väldigt liten del av den totala marknaden. Tillväxten är däremot betydligt högre. De närmaste åren väntas denna marknad växa med 61% årligen enligt Infonetics Research. Millimetervågsprodukter delas som sagt upp i två produktgrupper – radiolänkar för kommunikation inom E-bandet (71-76/81-86 GHz) och V-bandet (60 Ghz). Marknaden för E-bandslänkar växte med 168% under 2013, och marknaden för V-bandslänkar med 114%. Sivers säljer converters för både E- och V-bandet, och V-bandsprodukten har redan inkorporerats i slutprodukten hos en av marknadens största aktörer.


V-bandsconverters kommer i huvudsak att inkorporeras i så kallade HetNet-lösningar. HetNet står för Heterogeneous Network och är en fullt integrerad backhaul-enhet. Ett HetNet-system innehåller flera typer av radioteknologier och celltyper som arbetar integrerat. Sivers IMA förväntar sig kunna tillverka denna typ av produkt effektivt bland annat i och med egenutvecklad SiGe-chipteknik. Sivers egenutvecklade SiGe-teknik kommer att underlätta serieproduktion och därmed sänka tillverkningskostnaden.

Tekniken kommer att vara inkorporerad i Sivers produkter från och med Q3 2014. EJL Wireless Research förväntar sig att marknaden för V-bandsprodukter börjar ta fart under 2014-2015. I nuläget skeppas det ut ungefär 3 000 E-bandslänkar i månaden, vilket väntas växa till 6 000 i slutet på 2014. Enligt EJL Wireless Research väntas marknaden för E-bandslänkar nå 200 000 enheter 2015, med en dubbling fram till 2017. Under 2013 växte försäljningen av E-bandslänkar med 168%.
       
 

SLR (Sky Light Research) uppskattar att marknaden för millimetervågsprodukter har potential att passera 500 MUSD inom fyra år. Maravedis räknar med att millimetervågsprodukter kommer att stå för 53% av metrocellsmarknaden mellan 2013 och 2018, och 2018 väntas marknaden för metroceller nå 4,7 BUSD. Metroceller är kompakta basstationer för mobil datatrafik i urban miljö. Huvudsakliga skillnader gentemot makroceller är storlek och räckvidd. EJL Wireless Research spår att tillväxten inom millimetervågssegmentet kommer att inledas inom E-bandet, för att följas av en ännu kraftigare expansion inom V-bandet.

Sivers relativt begränsade volymer inom segmentet idag ska absolut inte ses som ett svaghetstecken för bolaget. Under 2013 uppskattades marknaden för E-bandsenheter till enbart 20 000 enheter, vilket i runda slänga motsvarar en marknad på 125 MSEK. Till skillnad från V-bandet är E-bandet licensierat vilket innebär en lägre konkurrens, men också ett lägre enhetsbehov. Ett högre enhetspris inom E-bandet minskar emellertid skillnaden i storlek mellan marknaderna mätt i reda pengar. Inom det olicensierade V-bandet räknar Sivers med att ta en mindre andel av marknaden till följd av den högre konkurrensen.


      
Axier Review

Kommentar halvårsrapport 2014


Sivers IMA redovisade en nettoomsättning på 11 613 tSEK för det första halvåret 2014, vilket inkluderar 1 335 tsek i aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen uppgick till 8,9 miljoner kronor, vilket innebar en tillväxt på 13% gentemot samma period föregående år. Mellan Q1 och Q2 ökade nettoomsättningen med 23%, och Sivers redovisade ett resultat efter skatt på – 2,1 (-2,7) MSEK för Q2 2014. Det är en avsevärd förbättring gentemot kvartalet dessförinnan (-3,3), och varje enskilt kvartal under 2013.

Det förbättrade resultatet är en effekt av att Sivers tycks ha inlett en stigande trend gällande bolagets omsättning samt förvärvet av Trebax. Den stigande trenden kommer sannolikt att fortsätta under slutet på året i och med att beställningarna från Sivers serieproduktionskund väntas stiga kontinuerligt framöver. Leveranser av Sivers produkt har skett fortlöpande under året, och Sivers kund har sedan använt produkterna till marknadsintroducering och provinstallation hos operatörer. Sivers följer en 12-månadersprognos från sin kund, och bedömningen är fortfarande att volymerna inom ramen för avtalet kommer att stiga mot slutet av 2014.

I takt med att fokus skiftats mot millimetervågssegmentet har Sivers tvingats lägga ett mindre fokus på historiskt viktigare segment som radar och signalkällor. Det har medfört att intäkter har tappats inom dessa segment, samtidigt som investeringstakten hållits på en jämn nivå. Effekten illustreras i diagrammet nedan. Det försämrade resultatet de senaste åren har varit ett nödvändigt ont för att förbereda bolaget inför det teknologiskifte som nu inletts. Med siffrorna för första halvåret 2014 i hand kan vi se att kostnadsbasen har stigit mellan 2013 och 2014, men vi kan även se att den negativa omsättningstrenden tycks ha vänt.
 

Ny VD med fokus på försäljning

I augusti meddelade Sivers IMA att bolagets befintlige VD Olle Westblom kommer att ersättas till förmån för Robert Ekström. Robert Ekström har en större erfarenhet inom försäljning och produktion vilket kommer att krävas i den nya fas Sivers inlett. Robert Ekström har under de senaste 14 åren varit verksam i företag där han i ledande befattning hjälpt teknikföretag att kapitalisera på deras tekniska kunnande. I samband med att Ekström tillträdde sin tjänst köpte han 1 000 000 teckningsoptioner till marknadspris. Sivers tidigare VD Olle Westblom kommer att stanna kvar i bolaget, men kommer framöver att lägga fokus enbart på produktionssidan. Bytet av VD är förmodligen ett bra strategiskt val med tanke på att Sivers teknik och forskning nu bekräftats som branschledande. Fokus bör därmed ligga på att snabbt få ut den på marknaden.


”Det internationella intresset för våra produkter gör att Sivers IMA nu behöver tillföra kompetens på affärssidan samt också inom produktion. Vi är därför mycket glada över att kunna knyta till oss Robert som många gånger i andra bolag framgångsrikt gjort den resa som vi står inför.” - Björn Norrbom, styrelseordförande Sivers IMA


Kontinuerliga ordrar även utanför millimetervågssegmentet

Majoriteten av Sivers omsättning kommer fortfarande från segmenten Signalkällor och Radarsensorer, och bolaget levererar kontinuerligt stora ordrar inom dessa segment. Sivers har i nuläget ett hundratal kunder, och nya tillkommer ständigt. I mars tecknade Sivers ett ramavtal med en italiensk tillverkare av säkerhetsprodukter för tågtrafik.

Kunden ingår i en stor amerikansk börsnoterad koncern belägen i amerikanska Mellanvästern. Ordern avser Sivers 77GHz radarsensor som kommer att integreras i ett system för övervakning av järnvägsövergångar. Det intressanta är att ordern kombinerar Sivers radar- och millimetervågsteknik. Millimetervågsprodukter står i nuläget för en liten del av Sivers omsättning, men får gradvis en större betydelse för bolaget.

I februari tecknade Sivers IMA ett letter of intent med ett amerikanskt företag som producerar och säljer höghastighetsmodem. Avsikten var att integrera de båda företagens produkter för att skapa en mer komplett produkt. Samarbetet kommer att leda till en reducering av utvecklingstid och -kostnad för radiolänksenheter inom millimetervågssegmentet för Sivers IMAs kunder. Avtalet är en del av Sivers IMAs strategi att samarbeta med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkenheter inom millimetervågssegmentet.

Att teckna ett LOI med en större modemtillverkare är därför ett viktigt steg. Vid ett antal kundbesök som Sivers IMA genomfört tillsammans med Trebax AB har bolaget dessutom rekommenderats att kontakta just modemtillverkaren i fråga. I början på maj tecknade Sivers ett avtal med en leverantör av antenner för produkter inom millimetervågssegmentet, vilket återigen är ett led i strategin att teckna avtal med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar.

I augusti erhöll Sivers en order värd 2,7 miljoner SEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans av VCOer (Voltage Controlled Oscillators) som byggs in i kundens slutprodukt. Ordern erhölls under ett befintligt ramavtal som löper fram till 2017 med option om två års förlängning.

I september erhöll Sivers ytterligare en order avseende bolagets VCOer. Denna gång från ett amerikanskt testutrustningsföretag. Orderns värde uppgick till 1,5 MSEK. Det är positivt att Sivers löpande erhåller större ordrar som dessa. Det skapar en stadig grund att växa ifrån, både för det löpande serieproduktionsavtalet och kommande storordrar. Det får ur denna aspekt anses intressant att Sivers nye VD uttryckt potential för bolaget affärsområde radarsensorer, och inte bara för millimetervågssegmentet. En del av kapitalet från Sivers pågående nyemission kommer dessutom att användas för satsningar inom radarsegmentet.


Nyemission och ALMI-lån säkrar finansiering fram till lönsamhet

I september annonserade Sivers en offensiv företrädesemission som kommer att tillföra bolaget högst 20,4 miljoner SEK. Befintliga aktieägare kommer att erhålla två teckningsrätter för varje innehavd aktie. 13 teckningsrätter kommer att tillåta teckning av en ny aktie för 8 SEK styck (2:13 á 8,00 SEK). Teckningsrätter kommer att handlas på Aktietorget mellan den 25 september och 13 oktober. Teckningstiden löper från de 25 september till den 16 oktober. Utöver företrädesemissionen har Sivers en övertilldelningsoption som tillåter bolaget att ge ut aktier värda ytterligare 3,6 miljoner kronor. Totalt kommer Sivers således att kunna tillföras 24 miljoner SEK. Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium.


I augusti erhöll Sivers ett lån på 3,5 miljoner SEK från ALMI Företagspartner. Tillsammans med den pågående nyemissionen bör detta lån kunna ta Sivers IMA till lönsamhet. Stigande volymer inom ramen för serieproduktionsavtalet kommer att kräva ökat rörelsekapital under det närmsta året, men någon gång under första halvan på 2015 bör Sivers IMA nå lönsamhet. Med kapitalet från nyemissionen och lånet kommer Sivers att bygga kapacitet för volymproduktion med flera kunder samt förstärka sälj- och marknadsföringsinsatserna. Befintligt rörelsekapital uppskattas vara tillräckligt för att driva den aktuella verksamheten i 12 månader framåt. Kapitalet från den pågående nyemissionen kommer därmed att användas i expansivt syfte.


Fusion med Trebax bidrar till omsättningsökning och breddad kompetens

I december slutfördes genom en extra bolagsstämma samgåendet mellan Trebax Holding AB och Sivers IMA Holding AB. Precis som Sivers står Trebax redo att kapitalisera på de kommande årens marknadstillväxt inom millimetervågssegmentet och det kommer dessutom att uppstå en del synergier Sivers och Trebax emellan. I början på 2014 meddelade en av Trebax kunder som använder bolaget som konsultpartner inom konstruktion och utveckling att man har ett ökat behov av resurser. Kunden har därför tecknat ett längre avtal med Trebax avseende fler konsulter, vilket medför att Trebax kommer behöva göra nyrekrytering av personal.

                    


Fusionen med Trebax för Sivers ett halvt steg upp i värdekedjan - Trebax är en integratör av bland annat radiolänkssystem vilket gör att de till viss del har samma kundbas som Sivers IMA. I figuren har vi använt ITT som exempel på en systemleverantör. I denna kategori kvalar även bolag som Huawei och Ericsson in, men aktörer av denna storlek har oftast resurser nog att utveckla sina egna system. Trebax huvudsakliga kunder är därför generellt sett mindre än marknadsledarna.


Sivers har länge haft ett tätt samarbete med Trebax, och under 2013 inleddes samtal om att fusionera de två aktörerna. Sammanslagningen tillför Sivers ny kompetens inom millimetervågssegmentet och möjliggör bland annat korsförsäljning. Trebax arbetar i första hand med millimetervågsteknik för framtagning av radiolänkar, med kunnande inom systemteknik, test & verifiering, certifiering och produktionsberedning. Vad det innebär rent praktiskt är att Trebax hjälper större aktörer att sätta samman system för bland annat millimetervågskommunikation. Sivers IMA levererar komponenter till sådana system. Trebax huvudsakliga kunder är de företag som är snäppet mindre än marknadens allra största aktörer. De största aktörerna på marknaden för radiolänkar är som bekant Ericsson, Huawei osv. Dessa aktörer har i regel resurser nog att utveckla egna system och har därför inte ett lika uttalat behov av Trebax tjänster.

Den främsta synergieffekten som uppstår genom Sivers fusion med Trebax är möjligheten till korsförsäljning mellan de båda företagens kunder. Idag har de två bolagen till viss del samma kunder, men många kunder kommer nu att kunna erbjudas ett bredare produktutbud. Som vi nämnde tidigare tar Trebax ofta fram hela system till sin slutkund. Dessa system kan i sin tur innehålla produkter från Sivers. Utöver potentiell korsförsäljning kommer administrativt arbete att kunna samordnas, och kostnader för ledning och styrelse att skäras ned. Precis som Sivers har Trebax sin verksamhet i Göteborg. Staden är en av millimetervågsprodukternas högborgar, och förvärvet stärker Sivers IMAs närvaro i regionen ytterligare.

Fortsätter att inkluderas i EU-finansierade projekt inom millimetervågssegmentet

I februari meddelade Sivers att de efter uppvaktning från Nokia Solutions and Networks blivit injudna att delta i ytterligare ett EU-finansierat forskningsprojekt. Förutom NSN deltar bland andra Telecom Italia, Orange, Intel Mobile Communications, STMicroelectronics och ett antal forskningsinstitut. Målet med projektet är att demonstrera lösningar för såväl backhaul som access på millimetervåg-våg, vilket är en ny teori för så kallade small cells. Sivers IMAs V- och E-bandsconverters ska anpassas och användas inom projektet.

Projektet samfinansieras genom EU:s sjunde ramprogram, precis de flesta andra av Sivers aktuella forskningsprojekt. I nuläget deltar Sivers IMA i sex EU-finansierade studier inom millimetervågssegmentet. Uppskattningsvis erhåller dessa sex projekt totala bidrag på uppemot 210 MSEK. Sivers bidrag inom ramen för dessa projekt ligger i runda slängar på 17 MSEK. Det är stora summor som spenderas på forskning inom millimetervågssegmentet just nu, och att Sivers kontinuerligt väljs in i de stora europeiska studierna är en otrolig merit. Många av projekten innehåller några av de största aktörerna inom området, och i synnerhet potentiella kunder till Sivers IMA. Exempel på Sivers partners inom projekten är Alcatel-Lucent, Nokia Solutions Network Oy, STMicroelectronics, Intel Mobile Communications Gmbh, Orange SA.
                   

Inom ramen för projektet som Sivers inkluderades i under februari ska bolaget anpassa sina converters för small cells. Small cells har potential att utgöra en stor marknad på sikt, så att vara med i ett tidigt stadie tillsammans med några av branschens största och ledande aktörer kan ha ett stort ekonomiskt värde på längre sikt. Att NSN självt lobbat för att Sivers ska vara en del av projektet betyder utifrån samma logik ännu mer. Under den stora Barcelonamässan Mobile World Congress som Sivers deltog på i februari var det största samtalsämnet just small cells samt hur strukturen kring dessa ska lösas, vilket innebär att projektet ligger rätt i tiden. I och med att EU-projekten drivs av ett flertal parter och genom offentlig finansiering kan ingen part erhålla exklusivitet, men Sivers deltagande i projekten har ett flertal fördelar. Bland annat byggs samarbeten upp med några av marknadens största och ledande aktörer inom kommande tillväxtsegment. Projekten möjliggör även för Sivers att testa nuvarande produkter mot samma aktörer.

Potential till ytterligare serieordrar?


De senaste åren har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden för bolagets millimetervågsprodukter. Det medförde ett flertal år av tester och utvärderingar från kundernas sida för att undersöka produkternas lämplighet. Sivers har uppskattat att tester för en så kallad in-design, där Sivers komponenter blir en integrerad del av slutkundens produkt, tar ca 12-18 månader. Baserat på när Sivers erhöll de första prototypordrarna och angiven tidsram gick bolaget in i en ny fas kring halvårsskiftet 2013. Det var även kring denna tid som ordrar inom millimetervågssegmentet började dugga tätare. I oktober 2013 fick Sivers den första serieordern inom millimetervågssegmentet, och startade därmed ett nytt kapitel i bolagets historia som kommer att leda till högre och mer kontinuerliga intäkter. Fasindelningen i diagrammet nedanför är naturligtvis inte exakt och Sivers kommer att få fler prototyp- såväl som uppföljningsorders, men från och med 2014 serieproducerar bolaget sina millimetervågsprodukter.


 

Serieproduktion innebär kommersialisering av Sivers millimetervågsprodukter, men serieordern som bolaget erhöll i oktober är enbart ett första steg. Som bekant har Sivers erhållit prototypbeställningar från tre av de fem potentiellt största kunderna på marknaden. Sannolikt kommer åtminstone en av de större aktörerna att välja Sivers IMA som underleverantör, vilket kan komma att innebära hundratals miljoner i intäkter från och med 2015 - 2016. Diagrammet på nästa sida kommer från Sivers senaste företagspresentationer och visar bolagets potentiella kunder. De företag vars staplar Sivers valt att blåmarkera är de som Sivers bedömer har ett högre fokus på att leverera nät/system och lägre fokus på teknik/produkt. De blåmarkerade har därmed ett högre intresse för att köpa millimetervågsteknologi utifrån. Något som diagrammet visar tydligt är hur hårt kontrollerad marknaden är av ett fåtal aktörer, och hur viktigt det är för Sivers att vinna någon av de större som kund. Ericsson testar som bekant redan bolagets produkter, och en kvalificerad gissning är att även Huawei och Alcatel-Lucent (ALU) gör det.
             

Prognoser 2014 - 2017


Vi har tvingats skriva ned våra prognoser för 2014 och 2015 med hänsyn till att Sivers E-bandsprodukter ännu inte inkorporerats i en större aktörs slutprodukt. Volymerna under det nuvarande serieproduktionsavtalet kommer öka kraftigt under 2015, men har inte potential att ensamt lyfta omsättningen till de nivåer vi räknat med för 2014 och 2015. Våra prognoser från och med 2014 bygger fortsatt på att Sivers befintliga serieproduktionsavtal utvecklas som väntat. Enligt våra prognoser värderas Sivers IMA nu till ett P/E-tal på 6,7 och EV/EBITDA på 3,7 för 2015. Det är högre än tidigare, men fortfarande en låg värdering för ett företag med så pass hög förväntad tillväxt. Även P/S-talet är relativt lågt för ett bolag med liknande bruttomarginaler och tillväxt.

En viss risk ska emellertid läggas vid prognoserna då varken vi eller Sivers vet hur volymerna kommer att utvecklas inom ramen för det nuvarande serieproduktionsavtalet, eller hur tillkommande avtal kommer att utformas. Även om vi bedömer sannolikheten för att Sivers ska väljas som underleverantör till en av de större kunderna på marknaden som hög, så är den inte 100%. I nuläget värderas Sivers till 190 MSEK. För knappt ett år sedan värderades bolaget inte till mer än 40 MSEK, och risken som medföljer en investering i bolagets aktie har därmed stigit. Vid en värdering på 40 MSEK kunde chansen att Sivers valdes av någon av de stora aktörerna nästan ses som en gratis option. I nuläget utgör denna option en stor del i värderingen av Sivers, och skulle Sivers serieorder inte utveckla sig som förväntat finns det risk för viss fallhöjd i aktiekursen. Naturligtvis kommer det att finnas en marknad för millimetervågsprodukter även utanför de fem stora aktörerna, men denna kommer inte att kunna bjuda på samma lavinartade tillväxt som förväntas av Sivers i nuläget.

Fortlöper Sivers serieproduktion som väntat, och Sivers E-bandsconverters blir föremål för en in-design hos någon av de större aktörerna ger en kassaflödesanalys bolaget fortfarande ett motiverat värde på flera gånger dagens börsvärde. På kort sikt ger multipelanalys emellertid en mer trovärdig bild då de större vinsterna ligger en bit i framtiden. Svagheten med en DCF-analys i det här läget är att det ligger mycket osäkerhet i den framtida tillväxten.

Axiers bedömning


Det börjar synas att 2014 kommer bli ett genomslagsår för millimetervågsteknik. Naturligtvis är den serieorder som Sivers erhöll i oktober förra året det viktigaste som hänt bolaget hitintills, men Sivers övriga orders har även de börjat växa i ekonomisk betydelse. Det bubblar även i övriga delar av marknaden. Bland annat erhöll Sivers konkurrent GigOptix en större order i april. Ordern avser GigOptix E-bandsprodukter och hade ett värde av 1,5 MUSD eller cirka 10 miljoner kronor. Det är nästan i nivå med de 1,7 MUSD som hela GigOptix trådlösa produktlinje omsatte under 2013.

Under 2013 krympte marknaden för point-2-point mikrovågslänkar med 13%, vilket är en indikation på att marknadens aktörer avvaktar i väntan på tecken för åt vilket håll branschen kommer att gå. Det troliga alternativet är millimetervågsprodukter, som visade tillväxt under 2013 trots att marknaden som helhet krympte. De flesta aktörer på marknaden är eniga om att denna tillväxt kommer att tillta. Enligt siffrorna som delgivits i vår marknadsbeskrivning väntas antalet sålda E-bandslänkar växa med i snitt 100% mellan 2014 och 2017. V-bandet väntas ha en liknande tillväxt.

Den växande datamängden som skickas inom mobilnäten är en av de största utmaningarna för de stora nätoperatörerna, och vår uppfattning är att Sivers erbjuder en av de bästa lösningarna till detta problem. Med hög sannolikhet kommer Sivers att bli underleverantör till minst en av de större aktörerna på marknaden. En kvalificerad gissning är att det i slutändan blir Ericsson som väljer att integrera Sivers produkter i sina egna system. Ericsson har testat Sivers produkter under en längre tid, och Sivers har på många plan redan en nära kontakt med Ericsson. Bland annat har många av nyckelpersonerna på Sivers ett förflutet på Ericsson.

Den potentiella marknaden för Sivers produkter kontrolleras till stor del av 4-5 aktörer. Dessa aktörer kommer förmodligen att avgöra hur strukturen för denna marknad kommer att se ut inom det närmsta året. Antingen väljer de att utveckla egna millimetervågsprodukter, eller så binder de upp en underleverantör med redan välutvecklad teknik. När de större aktörerna fattat sina beslut kommer förutsättningarna för marknaden att vara förutbestämda för en lång tid framöver. Det är alltså ett relativt kort tidsfönster som kommer att avgöra större delen av marknadens framtid.

I nuläget ligger Sivers teknik i framkant, och väljer någon av de större spelarna att köpa millimetervågstekniken utifrån är Sivers förmodligen ett ganska sannolikt val. Sivers produkterbjudande fortsätter dessutom att förbättras. Dels genom fusionen med Trebax, men även genom de avtal bolaget annonserat med leverantörer av viktiga delblock i radiolänkar. Avtalen med en modemtillverkare och antennleverantören GapWaves kommer tillåta Sivers att sänka sina kunders utvecklingskostnad för de egna systemen, vilket gör produkterbjudandet ännu attraktivare.
   

SealWacs Sensor, en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad inom räckhåll

SealWacs
SealWacs - seal warning and control system

SealWacs Sensor, en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad
inom räckhåll

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar på rulle med ett automatisk övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning.

Automatiserade sensorer ger lönsamhet

SealWacs är ett företag som utvecklar och avser att marknadsintroducera sensorer för automatisk svetskontroll av plastpåsar. Kontrollen sker i realtid medan produktionen fortgår.

Genom att i ett tidigt skede upptäcka undermåliga svetsfogar kan maskinoperatören snabbt stanna produktionen och åtgärda bristerna. Det leder i sin tur till att kostnaden för kassationer minimeras och bidrar till en väsentligt förbättrad lönsamhet för producenten.

Problemet med dåliga svetsfogar är sedan länge känt inom industrin men en tillfredsställande lösning saknas. En anledning kan vara att den moderna industrin i allt högre grad fokuserar på processförbättring istället för traditionell kontroll och övervakning. Den kompetens som krävs för att utveckla en högt avancerad och ekonomiskt försvarbar kvalitetskontroll av samtliga producerade enheter, saknas hos tillverkarna och deras underleverantörer. Större producenter av plastpåsar, däribland Trioplast i Smålandsstenar, ger en samstämmig syn om behovet av en teknisk lösning för kontroll och följer Bolagets produktutveckling med stort intresse.

Bolagets källor inom industrin, som regelbundet besöker olika branschmässor, anger att ingen annan aktör har visat upp en lösning på problemet.

Bolaget har samlat erfarenheter och byggt upp en teknisk kompetens sedan början av 2000-talet. Bolaget har även specifik marknadskompetens från den nischade plastpåsindustrin.

Dessutom finns en unik kompetens av att kommersialisera forskningsprojekt genom lång erfarenhet från bl.a. olika medicintekniska projekt.

Strategi och marknad

SealWacs marknadsstrategi inriktas mot ett mindre antal nischade aktörer som säljer svetsstationer till tillverkare av plastpåsar.

Genom att Bolaget djupintervjuat flera av dessa aktörer, däribland danska Roll-o-Matic, har Bolaget blivit väl insatt i de behov som dessa aktörer har samt vilken lösning de efterfrågar. Genom att fokusera på ett mindre antal aktörer som säljer svetsanläggningar kan Bolaget bearbeta marknaden från en mindre men kvalificerad organisation. Det medför även en lägre kostnadsmassa i form av löner och omkostnader jämfört med om Bolaget skulle hålla en egen fullskalig säljkår.

SealWacs vision är att den internationella marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar ska efterfråga SealWacs Sensorer i en sådan utsträckning att produkten erbjuds på samtliga nya svetsanläggningar och eftermonteras på flertalet befintliga produktionslinjer.

Bolaget bedömer att ett närmare samarbete med en eller ett fåtal välkända producenter av plastpåsar kommer bidra till att snabbt få produkten validerad och accepterad av marknaden. Bolaget har redan intresse från en större producent om ett framtida samarbete.

Bolaget avser främst att fokusera på produktutveckling och marknadsföring. Tillverkningen kommer primärt att outsourcas till underleverantörer. De ingående komponenterna i Bolagets tekniska lösning är av standardkaraktär vilket gör effektiva upphandlingar möjliga. Sammansättningen av komponenterna är relativt enkel och kan utföras av ett flertal underleverantörer.

Läs teasern Läs teasern
Ladda ned memorandumet Ladda ned memorandumet
Teckna dig för aktier Teckna dig för aktier
Teckna dig för aktier Läs mer på SealWacs hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,1 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 250 000 aktier
Pris per aktie: 4,85 kronor
Teckningstid: 11 september – 3 oktober 2014
Handel i aktien: Aktien är godkänd för handel på AktieTorget. Preliminär första handelsdag 31 oktober.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

 

Träffa SealWacs

SealWacs VD presenterar företaget och verksamheten på en rad orter under nyemissionen som pågår under september månad.

17/9 Göteborg – Radisson Blu,
Södra Hamngatan 59-65, kl 18.00 – 20.00.
Arrangör: AktieTorget Väst,
anmälan 0522-184 62 el info@atvast.se
22/9 Stockholm – Investerarlunch,
Mäster Samuelsgatan 42, v 3, kl 12.00 – 13.15.
Arrangör: AktieTorget
24/9 Eksjö – Fritidsgården Ing 2, Eksjö,
kl 19.00 – 21.00.
Arrangör: Aktiespararna Eksjö,
anmälan 0381-166 27
25/9 Falköping – Stora aktiedagen.
Arrangör: Aktiespararna, anmälan
29/9 Göteborg – Stora analyskvällen, Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Arrangör: Aktiespararna, se www.aktiespararna.se/analyskvall-goteborg
30/9 Malmö – Stora analyskvällen.
Arrangör: Aktiespararna
30/9 Uddevalla – Högskolecenter Bohuslän, Östergatan 19, Uddevalla, kl 18.30 – 21.00. Aktiespararna i Uddevalla, ingen föranmälan krävs.
2/10 Stockholm Finansevent, Scandic Anglais Hotell i Stockholm, 1 trappa upp, Konferensavdelningen.

Anmälan till: stockholm@finansevent.se


Konceptbild av SealWacs sensor


Framtidsutsikter

Upphovsmannen till SealWacs mätmetod, Erling Svensson, var tidigare marknadschef på FAS Converting Machinery AB. Det är ett företag som tillverkar svetsmaskiner för användning i den högt automatiserade industrin för tillverkning av plast-, frys- och soppåsar på rulle. Varje dag konsumeras sådana av miljarder människor runt om i världen. Som marknadschef fick Erling, ofta påpekanden om kvalitetsbrister i svetsprocessen och i många år har han sedan, i samarbete med olika forskningsinstitutioner, utvecklat en teknik för att lösa problemet.

Även när bara någon enstaka procent av produktionen är undermålig, drabbas tillverkarna av höga kostnader, genom den omfattande hantering kassationen leder till.

Vid intervju med en större tillverkare av plastpåsar uppskattades kostnaden för kassationer till cirka tio procent av produktionskostnaderna, vilket har en starkt negativ påverkan på lönsamheten. Efter att ha intervjuat ytterligare fyra större aktörer inom industrin har SealWacs fått bilden bekräftad. De intervjuade experterna inom industrin har gett entydiga svar på frågorna om kvalitetsbrister och lönsamhetsproblem.

SealWacs bildades av en grupp industrialister, med mångårig erfarenhet från utveckling av startup-företag samt högteknologisk och internationell produkt-, affärs- och marknadsutveckling.

Bolaget knöt Erling Svensson till sig och förvärvade hans projekt och driver nu utvecklingen av en produkt, SealWacs Sensor, för beröringsfri realtidsövervakning av svetskvalitet.

Övervakningen integreras i tillverkningsprocessen och ger en varningssignal så fort någon eller några svetsar inte uppfyller kraven för hållfasthet och minskar därmed kassationerna. Vår förhoppning är att SealWacs Sensor kommer bli standard på alla nya svetsanläggningar i framtiden och även eftermonteras i befintliga produktionslinor.

Sören Sandström

Med detta som grund ser vi en ljus framtid för SealWacs. Vi genomför denna nyemission i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen och den planerade lanseringen av SealWacs Sensor. Marknadsintroduktionen av SealWacs Sensor kommer ske kostnadseffektivt och primärt riktas mot det fåtal internationella aktörer som levererar automatiska svetsstationer.

I nästa skede avser vi också att bearbeta de tusentals tillverkarna av plastpåsar på rulle för att nå marknaden för befintliga svetsmaskiner.

Så, ta vara på möjligheten att investera i en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad inom räckhåll - SealWacs Sensor!

Slutligen vill jag även nämna att vi driver Bolaget med stor kostnadsmedvetenhet. För att inte äventyra den finansiella uthålligheten arbetar vi i en liten erfaren organisation och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Sören Sandström

VD, SealWacs AB

 


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Sealwacs AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i memorandum/prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom memorandumet/prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax-22.39025
HangSeng-31.223302
Guld18.11682
OMX Stockholm 300.11362
S&P 50023.91951
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!