Axier.se

För bättre aktieaffärer

"Tackar så mycket för otroliga analyser.
Mina vinster har jag er att tacka för.+++++
Ni gör ett bra jobb.
Lycka till"
Tack för era utmärkta analyser, som jag i många hänseenden har stor behållning av! Mvh Hans F
Ok tack för svar då vet jag, din analys av Securitas var helt rätt.Jag är MYCKET nöjd med min prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabet
Hej! Jag följde ditt råd och har redan tjänat abonnemang för ett år. Med vänlig hälsning Max

Börs och Marknad

Svenska aktier får global uppmärksamhet efter ytterligare räntesänkning

Svenska aktier får global uppmärksamhet efter ytterligare räntesänkningSvenska aktier får global uppmärksamhet efter ytterligare räntesänkning

Precis som väntat var inte försöket att få bukt med deflationen tillräcklig, läs den tidigare räntesänkningen som gjorde Sverige till medlem av den exklusiva klubb av länder som har en negativ ränta. Det gör att den Svenska Riksbanken inte är avskräckt från ytterligare penningpolitiska lättnader. Riksbanken har därför återigen sänkt räntorna och utökat sitt återköpsprogram i syfte att få bukt med den alltför starka svenska kronan och den låga konsumtionstillväxten. Att låna pengar på den globala marknaden och sedan låna ut dem till Ukraina är kanske inte det sätt som de flesta länder skulle ha hanterat en för stark valuta, men så gör vi i Sverige, lånet subventioneras dessutom.

Den senaste sänkningen som den svenska Riksbanken gjorde var att sänka reporäntan till minus 0,25 procent, detta tror att Riksbanken för bara någon månad sedan sänkte samma ränta från noll till minus 0,10 procent. I samband med detta meddelades att Riksbanken skulle återköpa obligationer för 10 miljarder kronor.

En ytterligare sänkning krävdes. Även om Riksbanken gjorde en sänkning så stärktes värdet på den svenska kronan med fyra procent på valutamarknaden då flera andra centralbanker också försöker sänka värdet av sina valutor. Efter att ha talat med dem som ägnar sig åt valutahandel, så kallad forex trading, ser vi att den svenska ekonomin expanderade med 1,1 procent under Q4 2014, en siffra som skall ställas mot den förväntade nivån 0,5 procent. Detta har också bidragit till att stärka kronans värde på valutamarknaderna. I och med att kronans värde mot euron, som bland annat orsakat en svagare efterfrågan i Eurozonen, Sveriges största exportmarknad, tvingade Riksbanken således ned de svenska räntorna än längre i den negativa zonen. Detta gäller emellertid inte bara Sverige, de flesta centralbankerna i I-länderna, de utvecklade marknaderna, har använt sig av räntesänkningar för att bekämpa deflationen, förhindra att deras valutor stiger för mycket och öka farten i sina krisdrabbade ekonomier. Det är framförallt ett sjunkande pris på råoljan som har lett till en lägre global inflation.

Marknadspåverkan

Efter det senaste agerandet från Riksbanken försvagades den svenska kronan mot dollarn och nådde sin lägsta nivå på sex (6) år. Dessutom föll kronan mot euron, och visade det största fallet på sexton (16) månader. Riksbanken bedömer att låga oljepriser, en svagare krona och låga räntor skulle gynna den svenska ekonomin framöver.

Räntesänkningarna har drivit den svenska aktiemarknaden till nya rekordhöga nivåer, detta eftersom de lägre priserna och återköpen av obligationer kommer att öka likviditeten i det finansiella systemet. Detta har medfört att de börshandlade fonderna också stiger, inte bara de som är utgivna av XACT och SpotR, utan även iShares MSCI Sweden ETF (NYSEARCA: EWD). Många utländska investerare väljer att köpa den svenska aktiemarknaden i form av en börshandlad fond, då de saknar direkta kunskaper om enskilda företag på Stockholmsbörsen. Rallyt på Stockholmsbörsen förväntas fortsätta under våren, något som bör vara fortsatt gynnsamt för ETF-marknaden också.

EWD i fokus

EWD replikerar utvecklingen av  MSCI Sweden index för att ge exponering mot stora och medelstora företag i Sverige. Fonden har en liten korg av 31 aktier, där ungefär 64 procent fördelas till de fem största innehaven. Sektormässigt dominerar ekonomi och industri denna börshandlade fond med ungefär 60 procent av vikten, följt av en tvåsiffrig allokering till sällanköpsvaror och informationsteknik.

Denna börshandlade fond förvaltar ett tillgångsbasen på 364 MUSD, och har en genomsnittlig omsättning på cirka 250 000 aktier. EWD debiterar 49 punkter som förvaltningsavgift, och har en 30-dagars SEC avkastning på 2,41%.Micropos laddar kanonerna

Micropos Medicals produkt RayPilot®, som närmast kan liknas vid ett "kikarsikte till befintliga strålkanoner", börjar komma närmare än någonsin ett kommersiellt genombrott. Systemet som består av en sändare, en mottagare och mjukvara har efter över 10 år av utveckling börjat generera intäkter till bolaget. Utvärderingar av systemet avslutas strax och kan komma att leda till köp av flertalet RayPilot®-system vilket i sin tur kan leda till ett kraftigt ökat intresse för bolaget. Micropos genomför nu en fullt garanterad nyemission om totalt 22 Mkr som i huvudsak kommer att satsas på en fortsatt lansering på den europeiska marknaden där en större organisation kommer att behövas för att hantera ett ökat antal kunder.


Tre utvärderingar löper mot sitt slut


2014 kan betecknas som året då Micropos tog steget in i en kommersiell fas då tre utvärderingsprojekt med betalande kunder inleddes under och året. Den första av dessa tre hittar vi i Tammerfors Universitetssjukhus som sedan i mars förra året utvärderat RayPilot® som verktyg i behandling av prostatacancer med hypofraktionering, en behandlingsform där antalet behandlingstillfällen med hjälp av ett positioneringsverktyg som RayPilot kan kortas ner från 35-40 till 5 stycken utan att kompromissa på resultatet. Avtalet innehåller en köpoption där kliniken efter utvärderingen kan välja att köpa RayPilot®.

Den andra utvärderingen i Finland pågår i Helsingsfors Universitetssjukhus i Finland, också där är behandlingsformen hypofraktionering. Utvärderingen började i november och beräknades pågå i 4 månader, och bör likt Tammerfors vara nära ett slutskede. Idag finns 10 linjäracceleratorer installerade från Varian och Elekta installerade på sjukhuset. Därtill pågår en upphandling av två nya linjäracceleratorer med tillbehör där RayPilot® kan bli aktuellt.

Den tredje pågående utvärderingen av RayPilot® pågår i Cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon som också är först ut att testa en ny mjukvara som Micropos tagit fram i samband med Varian, världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den nya mjukvaran innehåller en funktion för mätning av den dos som strålområdet utsätts för, samt en funktion för automatiskt justering av behandlingsbordet vid förflyttning av tumören alternativt avstängning av hela strålkanonen om förflyttning sker utanför toleransområdet.

Utvärderingsperioden i Frankrike blev något försenad och påbörjades i januari i år med en beräknad löptid på 6 månader. Kliniken kommer att behandla ett 20-tal patienter på normala 40-talet tillfällen och därefter övergå till hypofraktionerad behandling.
 
I dag finns RayPilot® installerat på följande kliniker: Tammerfors Universitetssjukhus, Helsingfors Universitetssjukhus, Universitetskliniken i Rostock, Cancercentret i Dijon samt på privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. Bilden ovan är tagen i samband med tester på RayPilot® i Schweiz.

I övrigt kan nämnas att Micropos i slutet av 2014 erhöll ett europeiskt försäljningsgodkännande (CE) för utökad användning av RayPilot® att även innefatta generell användning på utsidan av kroppen, till exempel vid strålbehandling av vänstersidig bröstcancer. Micropos räknar med en första användning under året.

Aktien och ägare
 


Källa Stockletter.se

Aktiekursen i Micropos Medical de senaste 3 åren har präglats av periodvis volatil handel.

Som vi kan se ovan är ägandet ganska splittrat vilket kan vara en anledning till att Micropos valt att ta in garanter för att säkra emissionen.


Marknad


En komplett RayPilot® installation med alla nuvarande funktioner har ett listpris på ca €250 000. RayPilot® förbrukningsvara finns i olika varianter där alla innehåller patientidentifikation och positionering med dosmätning som extrafunktion. Listpriset för prostatavarianten ligger mellan €750 - €1400 beroende på funktion. Den stora potentialen ligger på sikt i just förbrukningsvaran. Till exempel, 30 installerade system skulle var för sig kunna behandla ett par hundra patienter med hypofraktionering per år och generera ett stabilt kassaflöde om cirka 1000 x 200 x 30 euro = 6M euro med goda marginaler.*Micropos har ett förlustavdrag på omkring 20 Mkr att utnyttja framöver.

 

De största aktörerna i branschen är amerikanska Varian och svenska Elekta. Micropos har idag en integrerad mjukvara med Varian som ingår i deras prislista och där Varian påbörjat att offerera RayPilot tillsammans med sina linjäracceleratorer. Mjukvaruintegration pågår tillsammans med Elekta.


Det finns drygt 3 000 linjäracceleratorer installerade på ca 1 200 kliniker i Europa. Normalt byts det ut ca 10 % per år och i världen säljs cirka 1 200 nya linjäracceleratorer per år, i huvudsak av Varian och Elekta. En linjäraccelerator kostar 10-30 MSEK och i västvärlden säljs i främst de dyrare modellerna. För endast 10 % i ytterligare kostnad kan tumören lokaliseras i realtid genom RayPilot, och med tanke på alla fördelar detta medför bör RayPilot kunna bli ett attraktivt objekt i kommande upphandlingar.

Micropos har inte registrerat Raypilot i USA ännu och väntar med ansökan tills RayPilot breddats mot fler cancerformer, bland annat bröst-, gynekologi-, lever- och barncancer. Anledningarna till detta nämns som flera, bland annat försäkringsvillkor i USA samt intern resursprioritering med fokus på Europa.

Bedömning


Dagens värdering om 110 Mkr (vid emissionskurs) har en hel del förhoppningar inbakade, men det är inte förhoppningar utan substans. När emissionen är genomförd har Micropos tillförts dryga 90msek sedan start vilket får betraktas som en blygsam uppvärdering av investerat kapital givet det enorma arbete som legat till grund för den positionering Micropos idag skaffat sig, med unika funktioner, marknadsgodkännande och full integrering med marknadsledarens system (Varian). Micropos har deltagit på närmare 100 kongresser i över 12 års tid och levererat 30 vetenskapliga publikationer för att väl underbygga de tydliga försäljningsargument som ligger bakom RayPilot. Klinker sparar pengar och avlastar personalen, fler patienter kan behandlas och resultaten förbättras. Kan det bli bättre?

Att det tagit så lång tid att nå dit Micropos är idag trots en enastående produkt visar emellertid tydligt på hur trög marknaden är att ta till sig ny teknik, i synnerhet från mindre bolag. Det enda vi kan se som talar emot RayPilot är marknadens tröghet. RayPilot-systemet representerar den klassiska människa-maskin-konflikten där effektiviseringar kan leda till minskat behov av personal. Även om kliniker oftast värderar ekonomiska argument högst kan det tänkas bli problem interna motsättningar eller fackliga instanser som kan avvärja köp eller fördröja beslutsprocessen.

Marknaden börjar bli mogen nu. Micropos har i och med de första kommersiella installationerna nu tagit sig över en svår tröskel och vi väntar oss att intresset för bolaget kommer att öka väsentligt om de nuvarande utvärderingsprojekten faller väl ut. Med tanke på att utvärderingarna närmar sig sitt slut kan vi rimligen anta att beslut om eventuella köp lär ske i närtid. Om det blir ännu ett hack i aktiegrafen eller ett startskott på den expansionsfas Micropos länge förberett sig på återstår att se; vår bedömning är emellertid att det finns goda möjligheter att detta kan vara bolagets sista nyemission.

Micropos, högsta precision med sikte på att underlätta prostatacancerbehandling

 

Micropos
Micropos

Micropos, högsta precision
med sikte på att underlätta prostatacancerbehandling

Micropos Medical:

  • har under 2014 påbörjat försäljning till de två största universitetssjukhusen i Finland som under senaste halvåret och kommande år påbörjar hypofraktionering där RayPilot® utvärderas för att möjliggöra att prostatacancerbehandling utförs vid endast 5 tillfällen istället för vid normala 40-talet tillfällen. Detta minskar kostnaden dramatiskt för sjukhusen samtidigt som det underlättar för patienterna.
  • har under 2014 lanserat ett hård- och mjukvaruinterface som automatiserar arbetsflödet och är helt integrerad med amerikanska Varian som är världens största strålbehandlingsaktör. Detta interface ingår i Varians prislista.
  • har i slutet av 2014 erhållit europeiskt försäljningsgodkännande (CE) för utökad användning av RayPilot® att även innefatta generell användning på utsidan av kroppen exempelvis som ett precisionshöjande hjälpmedel vid strålbehandling av vänstersidig bröstcancer.
  • har i januari 2015 installerat RayPilot® tillsammans med ovanstående automatiserade Varianinterface på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Denna klinik är även först att utvärdera Micropos nya och världsunika RayPilot® förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Mätning av stråldos under behandlingen är ett lagkrav i Frankrike.
  • har under 2014 utökat distributionsnätet till att idag vara representerade i 10 europeiska länder som tillsammans täcker mer än 65 % av Europas strålbehandlingskliniker.

Micropos produkt RayPilot® består av hårdvaror, mjukvaror och förbrukningsvaror som möjliggör strålbehandling med högre precision i syfte att höja botningsgraden, minska biverkningarna och korta behandlingstiden. Potentiellt kan produkten inledningsvis möjliggöra för kunderna att på ett säkert sätt öka kapaciteten vid behandling av prostatacancerpatienter med upp till 8 gånger. Detta kan innebära en direkt stor kostnadsbesparing för sjukvården både genom att färre behandlingar utförs och genom minskat användande av övertidsskift vilket vissa kliniker har behov av idag.

Marknaden för RayPilot® på systemsidan är teoretiskt i Europa värd ca 625 MEUR på befintliga linjäracceleratorer och drygt 60 MEUR årligen vid försäljning tillsammans med nya linjäracceleratorer.

Den europeiska marknaden för RayPilot® förbrukningsvara på prostatacancerpatienter är teoretiskt värd över 450 MEUR per år.

Under det senaste året har kommersiell försäljning av RayPilot® förbrukningsvara påbörjats och nyemissionen skall användas för utökade försäljningsinsatser av RayPilot® på den nordiska och europeiska marknaden.

Micropos räknar med att under det kommande året att, förutom att sälja förbrukningsvara på kommersiella villkor, även påbörja systemförsäljning i Europa. Därigenom skapas möjligheter till löpande intäkter och ett framtida positivt kassaflöde i Bolaget.

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök Micropos hemsida hemsida Läs mer på hemsidan …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 22,06 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 9 387 440 aktier
Pris per aktie: 2,35 kronor
Teckningstid: 16 – 31 mars 2015
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan 21 december 2011 på Aktietorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Garanterad emission: Micropos styrelse har inhämtat tecknings- och garantiåtagande för 100% av emissionen, motsvarande 22 060 484 SEK,

Life Science-dagen 2015 som anordnades av InWest Corporate Finance och nyhetsbyrån Finwire var mycket välbesökt I videon som nu publicerats presenterar Micropos VD, Tomas Gustafsson Bolagets produkt RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av cancer.

Se videon:
Se video

Framtidsutsikter

Under det senaste året har vi fått en helt ny generation RayPilot® kunder. Tidigare har kliniker enbart testat produkten parallellt med vanlig behandling. Vi går nu in i ett skede där vi arbetar med kunder som på kommersiella villkor använder RayPilot® med ett bestämt mål att tillföra nytta för både patient och samhälle. Jag nämnde i den senaste årsredovisningen att Bolaget, vår produkt RayPilot$reg; och inte minst marknaden har mognat rejält och vi ser nu tydliga bevis på detta.

Vår vision när vi startade Micropos var att med RayPilot® som verktyg möjliggöra effektivare strålbehandling med kortare behandlingstider och bättre resultat. Det är just det vi ser håller på att inträffa nu. De senaste åren har det framkommit fler och fler vetenskapliga bevis på fördelen med ökad precision.

Nu hålls t.o.m. specifika konferenser som enbart berör hypofraktionering som är termen för att dramatiskt minska på antalet behandlingstillfällen.

Genom den ökade kunskapen och behovet av att införa hypofraktionering som nu sprider sig i strålbehandlingsvärlden tillsammans med bra referensanvändare har vi nu kunnat ta nästa kommersiella steg med våra kunder.

Först ut är de två största universitetssjukhusen i Finland där de under senaste halvåret och kommande år påbörjar hypofraktionering.

RayPilot® möjliggör att behandlingen utförs vid endast 5 tillfällen istället för vid normala 40-talet tillfällen och vi fakturerar kontinuerligt förbrukningsvara. Ett av sjukhusen bestämde sig direkt vid första mötet att de sökt just detta verktyg för att öka kapaciteten och minska behovet av att köra kvällsskift på strålbehandlingsavdelningen.

I januari 2015 påbörjade även det franska cancercenter i Dijon RayPilot® användning med målsättningen att även de övergå till hypofraktionering under året. Denna klinik är en speciellt intressant referens då den är först med att använda vår nya mjukvarumodul som automatiserar arbetsflödet och är helt integrerad med amerikanska Varian som är världens största strålbehandlingsaktör. Denna modul finns numer även i deras prislista.

Ytterligare integrationsarbete med andra aktörer pågår och är något som våra kunder tydligt efterfrågar.

Nyligen kunde vi även presentera ett utökat europeiskt produktgodkännande som innebär att RayPilot® exempelvis kan användas på ytterligare en stor cancergrupp, nämligen bröstcancer.

Vi räknar med en första användning under året. Emissionslikviden kommer användas till fortsatt lansering av RayPilot® på den Europeiska marknaden och förstärkning av organisationen för att hantera ett ökat antal kunder. Huvudfokus under den närmaste framtiden är fortsatt dokumenterad referensanvändning med löpande försäljning av förbrukningsvara på kommersiella villkor. Systemförsäljningen beräknas även den komma igång under året och leda till ökade intäkter och på sikt ett positivt kassaflöde.

Tomas Gustafsson

Tomas Gustafsson

VD, Micropos Medical AB (publ)


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Micropos AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Vibrosense, sätter ned foten i kampen mot fotsår och amputationer orsakade av diabetes

Vibrosense
Vibrosense

Vibrosense, sätter ned foten i kampen mot fotsår och amputationer orsakade av diabetes

Nio faktorer som talar för Vibrosense

1 Personer med diabetes drabbas ofta av svåra fotsår som i värsta fall leder till amputationer. Var 30:e sekund amputeras en fot i världen till följd av diabetes.
2 Diabetesrelaterade fotkomplikationer orsakar ett stort lidande och belastar samhällen med oerhört stora vårdkostnader.
3 Forskning visar att tidiga insatser väsentligt reducerar risken för amputation. Problemet är att det saknas bra metoder för att finna högriskpatienter på ett tidigt stadium.
4 VibroSense Dynamics har utvecklat en unik metod som kan bidra till att effektivt finna patienter med förhöjd risk att utveckla fotsår.
5 Marknadspotentialen är gigantisk och ökande. Diabetes är en epidemiskt växande sjukdom.
6 Bolaget ska utveckla ett fotinstrument inom två år, med fokus på att reducera fotkomplikationer hos människor med diabetes. Instrumentet baseras på redan känd teknik med låg teknisk risk.
7 Bolaget samarbetar med ledande forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.
8 VibroSense Dynamics genomför nu en publik nyemission på ca 12,1 MSEK och har ansökt om notering på AktieTorget under våren 2015.
9 Bolaget har nyligen även erhållit ett bidrag från Vinnova på 3,7 MSEK. Dessa medel ska primärt användas för att utveckla ett fotinstrument.

Verksamhet

VibroSense Dynamics AB började sin verksamhet år 2005 och är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument som mäter vibrationskänsel, dvs. vår förmåga att uppfatta vibrationer. Försämrad känsel är ett tillstånd som förknippas med flera allvarliga sjukdomar och som ofta föregår allvarliga skador. För personer med diabetes kan skadorna bli så allvarliga att man tvingas amputera underbenen.

Bolagets metod, multifrekvens vibrametri, för undersökning av vibrationskänsel, baseras på professor Göran Lundborgs forskning inom vibrationsskador på händer och armar. Med metoden mäts känseln inom ett brett frekvensintervall på t.ex. en fingertopp eller fotsulan genom att utsätta huden för mekaniska vibrationer. Dessa vibrationer varieras med olika frekvenser och varierande styrka. Metoden liknar den traditionella metoden för hörseltest, audiometri.

Bolaget har ett nära samarbete med ledande forskare inom handkirurgi och diabetes från bl.a. Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.


Bolagets fotprototyp har visat lovande resultat för mätning av känsel i fötter. Nu ska bolaget utveckla ett kommersiellt fotinstrument för diabetesvården med lansering under hösten 2017.

Diabetes - En epidemiskt växande folksjukdom

Diabetes är en av vår tids snabbast växande folksjukdomar, främst till följd av förändrad kost och minskad fysisk aktivitet i takt med att välståndet har ökat. Enligt International Diabetes Federation lever idag 387 miljoner människor med diabetes, en siffra som förväntas öka till 592 miljoner människor år 2035.

Vård av diabetes kostar samhället årligen enorma belopp. American Diabetes Association uppskattade år 2012 de ekonomiska kostnaderna för diabetes i USA till hela 245 miljarder dollar. En studie från 2007 uppskattar kostnaden för diabetesrelaterade fotskador i USA till ca 250 miljarder SEK.

Många patienter utvecklar svåra fotsår vilket i många fall resulterar i amputationer. I USA sker det årligen ca 65 700 diabetesrelaterade amputationer. Det innebär ett stort lidande hos de drabbade, både fysiskt och psykiskt.

Lidandet och kostnaderna kan reduceras ifall patienter som löper stor risk att utveckla fotskador identifieras i tid. Genom ett flertal insatser kan då problemen stävjas och patienten få ett väsentligt bättre liv. Problemet är att det idag saknas en metod som effektivt identifierar högriskpatienter i tid. VibroSense Dynamics har utvecklat en metod som kan användas för att mäta nedsatt känsel i fotsulan hos personer med diabetes, ett tillstånd som normalt föregår allvarliga fotskador. Metoden gör det möjligt att screena patienter och på ett tidigt stadium finna patienter som löper hög risk att utveckla fotskador.

Affärsområden

VibroSense Dynamics lanserade år 2007 ett CEmärkt instrument för mätning av känsel i händer och armar. Instrumentet används idag av Arbets och Miljömedicin i Sverige och Norge samt av specialiserad företagshälsovård. Medvetenheten kring vibrationsskador ökar alltmer och yrkesgrupper som plåtslagare, byggnadsarbetare och tandläkare är särskilt drabbade.

År 2010 genomfördes en pilotstudie på fötter baserade på tekniken i handinstrumentet. Resultatet publicerades i Diabetic Medicine år 2012 och visar tydligt att metoden fungerar mycket väl för undersökning av fötter hos personer med diabetes. Bolaget avser nu att utveckla ett kommersiellt fotinstrument som ska erbjudas till sjukhus, vårdcentraler och diabeteskliniker på en global marknad.

Marknad

Enligt WHO finns det i Europa idag ca 60 miljoner människor med diabetes. Mellan 10-20% av dessa människor har utvecklat eller kommer att utveckla fotsår som i värsta fall kan leda till amputationer. Nationella föreskrifter i de allra flesta medlemsländer i EU rekommenderar att regelbundna fotundersökningar genomförs minst en gång per år. I Sverige genomfördes under 2013 fotundersökningar på ca 90 % av samtliga personer med diabetes, vilket motsvarar ungefär 360 000 personer.

Beslutsfattare på högsta politiska nivå i flera europeiska länder prioriterar diabetesvården mycket högt. En anledning, förutom ett stort personligt lidande, är att vårdkostnaderna för diabetes växer kraftigt. De höga kostnaderna påverkas i hög grad av när vårdinsatserna sätts in, vilket ofta sker när skadan redan är konstaterad. VibroSense metod gör det möjligt att finna högriskpatienter tidigt och reducera skadorna, något som läkarkåren länge efterfrågat.

Memorandum Ladda ned memorandumet
Teckna dig Teckna dig för aktier
Besök Vibrosense hemsida hemsida Läs mer på hemsidan …

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Maximalt 12,1 Mkr
Market cap: 24,8 Mkr (pre money)
Antal aktier i emissionen: 2 450 000 aktier
Pris per aktie: 4,95 kronor
Teckningstid: 9 mars – 1 april 2015
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: VibroSense Dynamics har godkänts av AktieTorget för upptagande till handel på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet om minst 200 aktieägare är uppfyllt och minimibeloppet i emissionen har emitterats.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Bakgrund till emissionen

Bolaget genomför nu en publik nyemission om cirka 12,1 MSEK i samband med notering på AktieTorget. Värderingen av bolaget är cirka 24,8 MSEK inför emissionen. Bolaget har nyligen beviljats ett bidrag från Vinnova på cirka 3,7 MSEK och genomförde en nyemission i december 2014 som tillförde bolaget 2 MSEK. Vid halvårsbokslutet som avslutades den 31 december 2014 uppgick bolagets kassa till 3,1 MSEK.

Bolaget ska under de närmaste två åren använda medlen till att utveckla och validera ett kommersiellt fotinstrument. Anslaget från Vinnova ska användas för att genomföra ett flertal studier på fötter i syfte att erhålla ett referensmaterial som fotinstrumentets mätresultat kan tolkas mot.

En del av medlen kommer att användas för att marknadsföra det befintliga handinstrumentet på den europeiska marknaden.

Bolaget räknar med att ha ett färdigutvecklat fotinstrument hösten 2017, men kommer redan under 2015 bearbeta Key Opinion Leaders inom området. Marknadsbearbetningen kommer att öka i början av 2017 parallellt med att fotinstrumentet färdigställs och CE-märks.

Framtidsutsikter

VibroSense Dynamics utvecklar och säljer medicintekniska produkter för stöd vid diagnostik av känseln i händer och fötter. Flera sjukdomar kan ge känselskador, t.ex. diabetes, exponering för vibrationer och cellgifter vid behandling av cancer. Känselskador i fötter är ett allvarligt problem för miljontals människor runt om i världen som lever med diabetes, såväl barn som vuxna. Det är väl känt att försämrad känsel på grund av nervskador i fötterna hos personer med diabetes ofta föregår mer allvarliga komplikationer såsom fotsår och i värsta fall amputationer.

Dagens diagnostikmetoder för att undersöka känseln är ålderdomliga och otillräckliga. Svårigheten ligger i att på ett tidigt stadium hitta de patienter som löper störst risk att utveckla allvarliga skador. Forskning visar att tidiga vårdinsatser kan reducera uppkomsten av fotstår och amputationer väsentligt. Ofta ställs diagnosen för sent vilket innebär att skadan redan har uppstått. Dessa skador är dessutom ofta obotliga. Behovet är mycket stort för en ny och mer objektiv metod och med vår teknik kan vi uppfylla det behovet.

Vår metod utvecklades ursprungligen för diagnostik av vibrationsskador i händer och armar och är resultatet av ett nära samarbete med avdelningen för Handkirurgi samt Arbets- och Miljömedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö. Metoden är inspirerad av diagnostik av hörsel, audiometri.

Med vår metod, multifrekvens vibrametri, undersöker vi vibrationskänsligheten i huden med hjälp av mekaniska vibrationer inom ett brett frekvensområde på ett sätt som liknar ett traditionellt hörseltest. Genom att kontinuerligt testa patientens känsel i samband med ordinarie hälsokontroll går det att snabbt identifiera patienter med förhöjd risk att utveckla allvarliga skador. Oftast innan patienten själv noterat att känseln försämrats.

Vi har utvecklat ett CE-märkt handinstrument som är ett kraftfullt verktyg vid diagnostik av vibrationsskador i händer och armar. Instrumentet har sålts till de flesta kliniker för Arbets- och Miljömedicin i Sverige och Norge. Nästa steg är att utveckla även ett fotinstrument baserat på vår patenterade teknik. Vår prototyp har redan visat lovande resultat. Vi har även startat flera studier av fötter i syfte att erhålla ett referensmaterial för diagnostik av fötter.

Vi upplever ett väldigt stort intresse för vår metod i samband med mässor och seminarier inom diabetes. Vi erhöll nyligen ett större anslag från Vinnova för vidare forskning som sker i nära samarbete med erkända forskare inom klinisk diagnostik av nervskador orsakade av diabetes.

Sjukdomen ökar epidemiskt över hela världen och International Diabetes Federation uppskattar att 387 miljoner människor idag (2014) lever med diabetes. En siffra som förväntas öka till 592 miljoner år 2035. Det är således en kraftigt växande underliggande marknad.

Vi genomför nu en nyemission på cirka 12 MSEK inför notering på AktieTorget. Medlen kommer användas för att utveckla ett kommersiellt fotinstrument. Vi kommer även att utöka marknadsbearbetningen av vårt handinstrument i Europa. En marknad på ca. 25 miljoner arbetstagare.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics


Toni Speidel - VD och grundare. Civilingenjör inom teknisk fysik vid Lunds universitet. Han har över 30 års erfarenhet från utveckling och marknadsföring av teknisk utrustning, bland annat som utvecklingschef hos Axis Communication.

Träffa Vibrosense

I anslutning till noteringen presenterar Bolaget sig på följande platser:

24 mars Malmö
Investerarträff kl. 17.30 vid Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö
Anmälan: info@herslowpartners.se
24 mars Sölvesborg
Aktieträff kl. 18.30 vid Valjevikens aktivitetscenter i Sölvesborg
Anmälan: www.aktiespararna.se, lokalavdelningen Sölvesborg
25 mars Göteborg
Investerarträff kl. 18 vid Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59 i Göteborg
Anmälan: info@inwestcorp.se
26 mars Jönköping
Aktiespararnas aktiedag kl. 13.30 vid Högskolan Jönköping
Anmälan: www.aktiespararna.se/aktiedagen-jonkoping
27 mars Malmö
Investerarlunch kl. 12-13 vid bolagets lokaler i Medeon Science Park, lokal F3,
Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö
Anmälan: info@inwestcorp.se
31 mars Stockholm
Aktiekväll kl. 18.00 på Scandic Anglais i Stockholm
Anmälan: stockholm@finansevent.se

Den globala spridningen av diabetes


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Vibrosense. Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Dagens Industri en månad för bara 79 kronor!

 

Dagens industri

Dagens industri i en månad för bara 79 kr!

  • Koll på affärslivet redan till frukost
  • Försprång mot konkurrenterna i dina affärer
  • Bästa tipsen för privatekonomi, aktier och räntor
  • Marknadens skarpaste analyser
  • Personligt inlogg för att läsa allt vårt innehåll digitalt

INGÅR I ERBJUDANDET

Di i din läsplatta

Di i din läsplatta

Allt vårt innehåll från Dagens industri, Di Weekend, Di Dimension och Di Idé i din läsplatta. Du får även tillgång till extra material och mervärden som fördjupad grafik, bildspel och Twitterflöden, direkt i läsplattan redan kl 22.00 kvällen före.

Dagens industri i PDF

Dagens industri i PDF

Ta del av hela tidningens innehåll som pdf redan klockan 22.30 kvällen före utgivning.

Dagens industri i mobilen

Dagens industri i mobilen

Ta del av hela tidningens innehåll i din smarta mobil vid midnatt.

» Klicka här och ta del av erbjudandet!

 
 
 Teknisk Analys
Namn+/-Senast
Dax24.311868
HangSeng-11.124486
Guld18.11682
OMX Stockholm 30-12.61663
S&P 5004.82061
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!