Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Bra diskussion om riskerna i Catena media

I aktiekretsar finns det en hel del prat om Catena Media och vad Google egentligen tycker om deras verksamhet. Det är viktigt för jag tror att +80% av Catenas affär idag är relaterat till sökmotoroptimering. Det är nämligen inte tillåtet, att göra Adwords för Catenas webbsidor, i de flesta av de länder där Catena är aktiva. Det betyder att enda sättet att möta användarna är att ranka sina sidor i det organiska sökresultatet i Google

I november höll Redeye sitt årliga gambling semenarie och jag var inbjuden till att vara en del av affiliatepanelen och dela mina åsikter om Google och affiliate. Likaså var Erik, en av grundarna till Catena media. Denna paneldebatt filmades och det som gör nedanstående video så bra, om man är intresserad av aktier, är att man får två helt olika åsikter om verksamhetsrisken i Catena, min och Eriks.

 

Min åsikt om Catenas rapport imorgon

Även om jag är något av en dysterkvist i ovanstående video tror jag ändå Catena Media kommer leverera en  bra rapport på onsdag. Dels beror det på att fjärde kvartalet brukar vara ett bra kvartal inom casinoverksamhet men det beror också på förändringar i Google som gynnat Catenas sajter.

Nedan har ni god approximation för synligheten I Google, för Askthegambler.com (Jag tror denna är en av deras viktigare tillgångar). Som ni kan se har synligheten ökat dramatiskt under kvartal 4. Min tolkning är att de förändringar som skett i Google under andra halvåret 2016, gynnat Asthegambler.com.

 

Tittar man istället på en annan av Catenas tillgångar, Rightcasino(tror denna är viktigt också), ser man en helt annorlunda bild men minst lika positiv om man är intressrad av tillväxt.

Nedan har ni också ett synlighetschart för Rightcasino.com men grafen visar ej den organiska trafiken utan den köpta trafiken i UK.  Man har under Q4 mångdubblat trafikköpen. Det är mycket ekonomisk tillväxt i en sådan kurva.

Köp Catena på rykte, sälj på besked

Även om jag nu tror att det kommer bra siffor från Catena imorgon, tror jag ändå att effekten blir sval. Anledningen till det är att ovanstående information är redan ute i marknaden. Flera (sådana som jag) har redan agerat på ovanstående information. Ni kan korrelera de senaste månadernas börsuppgång med graferna ovan så förstår ni varför jag drar denna slutsatsen.


Detta är också ett problem, för dig som aktieägare i Catena, sådana som jag, har ett stort informationsövertag. Dels har vi tillgång till data som ej är publik och utöver det, kan vi tolka den mycket bättre än vad du kan. Du måste inte bara gissa rätt, du måste betta mot mig, som är mycket vassare på att identifera när Catena skall köpas och säljas kortsiktigt, än vad du som läsare är.

hämtat från topdog

Bankerna väntar på att vinsterna skall rusa i höjden

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF), en av de börshandlade fonder som investerar i finansiella företag, till exempel banker, har varit under luppen de senaste veckorna. Finanssektorn utgör den näst största sektorvikten i det amerikanska referensindexet S&P 500 och kommer att påverkas av rapporterna för det fjärde kvartalet 2016.

Det förefaller som vissa marknadsbedömare fortfarande väntar på att bli imponerade av sektors resultatrapporter. Finanssektorn har stärkts efter att flera banker har avlämnat starka kvartalsrapporter och i sina bokslutskommunikéer uttryckt en optimism för det kommande bokföringsåret.

Enligt Thomson Reuters så förväntas det resultatet för de företag som ingår i S & P 500 ha stigit med 6,2 procent under det fjärde kvartalet, främst beroende på förbättrade resultat i den finansiella sektorn. Finanssektorn har varit bland de bästa sektorerna sedan det amerikanska presidentvalet, KBW Bank Index har stigit med 23 % sedan den 8 november efter det att aktieköparna spekulerade i att högre amerikanska räntor och en potential avvecklingen av finansiella nedgångseran regleringen skulle stärka sektorn.

Bankernas resultat förbättrades under kvartalet till följd av en högre handelsaktivitet, förbättrade räntemarginaler, bättre kostnadskontroll och lägre kreditkostnader, dock är tillväxten på lån, till exempel billån fortsatt svag, vilket kan hindrar en resultatförbättring. För bankerna kommer högre räntor medföra att de kan komma att ta ut mer av sina kunder på de lån som bankerna har beviljat.

XLF har levererat en av sina bästa årliga prestationer sedan den globala finanskrisen Medan sektorn för finansiella tjänster, den näst största sektorn i S & P 500, har några tvivlare efter förra årets imponerande rally, finns det en del marknadsbedömare som tror att sektorn kan fortsätta att utvecklas högre i år.

Förutom XLF, den största börshandlade fonden som replikerar utvecklingen för finanssektorn finns också SPDR S & P Bank ETF (NYSEArca: KBE) och SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE), börshandlade fonder avsedda för bankaktier so har rusat sedan början av november.

De ETFer som investerar i banker gynnas av spekulationerna om att FED kommer att höja räntan flera gånger under 2017. Med en allt brantare avkastningskurva eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kommer bankerna att få förbättrade nettoräntemarginaler, vilket ger en förbättrad lönsamhet eftersom de finansiella företagen lånar kort och lånar ut på lång sikt.

En ökad handelsaktivitet efter det amerikanska presidentvalet har hjälpt till att driva tillväxten för kapitalmarknaderna vilket har gynnat de fem stora globala handels och universalbankerna, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley. Resultat ökade med 20 % jämfört med det fjärde kvartalet 2015.

Taurus Energy uppnår milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott

Aktietorgsnoterade Taurus Energy presenterade sent i tisdagens ett mycket viktigt besked. Bolaget har fått positivt utlåtande från den externa expertpanel som granskat Taurus modifierade Xyloferm jäst mot vanlig jäst avseende huruvida den ska godkännas att användas i djurfoder. Just djurfoder/protein (DDGS) är en viktig biprodukt i etanolprocessen och en viktig sidointäkt för de annars hårt pressade fabrikerna med låga marginaler. Taurus jäst har nu alltså uppnått GRAS godkännande vilket är en stor framgång och öppnar upp en helt ny marknad. Länk till tisdagens pressmeddelande

Det är nu en förhoppning att detta godkännande även kan öka möjligheterna för ett slutligt godkännande hos FDA. Taurus väntar svar på sin ansökan och enligt uppgifter så ska FDA arbeta utefter samma riktlinjer och efter samma kravställningar som expertpanelen vilket i så fall öppnar upp för ett godkännande. Nyheten har även fått genomslag i branschmedia i USA viket framgår av nedan artiklar:

http://www.ethanolproducer.com/articles/14114/taurus-energy-favorable-opinion-over-xyloferm-distillers-grains

https://mnbiofuels.org/media-mba/blog/item/1764-thumbs-up-for-distillers-grains-produced-using-taurus-energy-s-xyloferm

Ser man framåt så ökar nu möjligheterna för Taurus första kommersiella avtal och då primärt med Quad och Syngenta vilket framgår av senaste kvartalsrapporten. Amerikanska etanolproducenten Quad har tillsammans med Syngenta utvecklat en ny teknik kallad Cellerate för så kallad 1.5 G etanol och med Taurus Xyloferm jäst skulle de kunna optimera sin process ytterligare. Om Taurus når dit vet vi inte idag men chanserna måste anses ha förbättrats avsevärt  i och med veckans godkännande

En introduktion till daytrading med optioner

Historiskt sett har inte optioner varit ett traditionellt instrument för daytraders. Detta håller emellertid på att förändras. I dag finns det många företag som erbjuder sina kunder att handla med optioner, och de har i sin tur upptäckt hur de på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av klassiska daytradingtekniker för att köpa och sälja optioner. Att daytrada med optioner kan vara en av de strategier som ger investeraren den lägsta kostnaden samtidigt som den ger handlaren en möjlighet att snabbt köpa och sälja sina optioner, i flera fall snabbare än vad det är möjligt att handla med till exempel aktier, obligationer eller fonder.

En av de stora fördelarna med optioner är att de kostar mycket mindre än att köpa den underliggande tillgången (såsom aktier) direkt. Så istället för att köpa eller sälja aktier kan handlaren helt enkelt köpa en option och kontrollera samma antal aktier för mycket mindre pengar.

En option är ett finansiellt derivat. Det är ett juridiskt avtal som ger köparen rätt att köpa eller sälja ett värdepapper (eller annan finansiell tillgång) till ett visst pris under en viss tidsperiod eller på ett visst datum (lösendagen). Säljaren har också en skyldighet att uppfylla transaktionen, vilket är att sälja eller köpa, om köparen väljer att utnyttja sin option innan förfallodagen.

Vad är ett optionskontrakt?

Ett optionsavtal ska ange följande:

  • Typ av option (köpoption eller säljoption)
  • Underliggande tillgång
  • Enheter som omfattas (till exempel antal aktier)
  • Lösenpris (Det pris till vilket optionen kan utnyttjas)
  • Lösendatum (Det datum som är det sista datumet optionen kan utnyttjas)


Många av de daytraders som handlar med terminskontrakt har också börjat handla med optioner eftersom dessa två instrument har stora likheter. De baseras till exempel ofta på samma underliggande tillgångar och påminner om varandra i sina avtalsstrukturer.

Det finns emellertid också skillnader, till exempel sättet som optioner handlas på skiljer sig väldigt mycket från det som terminer handlas på.

Det finns mycket större utbud av optioner, och reglerna för handel är också annorlunda. Optioner kan köpas på börsindex liksom på enskilda aktier. Alternativ kan handlas för sig, eller de kan köpas i kombination med terminskontrakt eller aktier, för att bilda en typ av försäkring på handeln, en strategi som kallas covered calls.

Optioner erbjuder investeraren en hävstång och förmågan att säkra och begränsa förlusterna. Utan ordentlig förståelse och korrekta handelsstrategier kan emellertid optioner klassas som riskfyllda investeringar, och detta rykte skrämmer ofta nya aktörer.

Trading med binära optioner är en typ av daytrading som det råder blandade åsikter om, under kontrollerade former är det dock en helt legit handelsform som till och med finns på NASDAQ. Idag finns det guider och varningslistor om du är intresserad av att hitta mäklare där det går att handla binära optioner med bra villkor.

Utmaningar för den som daytradar med optioner

Daytraders kommer att stöta på ett par problem vid användning av optioner, men inget av dem är oöverstigligt.

Prisrörelserna kan komma att dämpas på grund av tidsvärdet, en del av optionspremien, framförallt när det avser at-the-money optioner. Även om det inneboende värdet stiger i takt med den underliggande tillgången kan denna värdeökning begränsas något av förlusten av tidsvärdet. Förändringen av tidsvärdet under dagen är i allmänhet begränsat, i alla fall intill den sista veckan av optionens löptid.

Den så kallade spreaden, skillnaden mellan köpkursen och säljkursen är oftare procentuellt större för optioner än vad den är för till exempel aktier. Detta beror framförallt på den lägre likviditeten på optionsmarknaden. Spreaden kan vara så pass hög att den kommer att begränsa vinsterna i en typisk daytrade.

Kinas konsumtion styr den globala casinoindustrin

De börshandlade fonder som investerar i casinon kan komma att bli vinnare i framtiden, det är framförallt Kinas konsumtion som styr den globala casinoindustrin och i takt med att landet som har fler en miljard invånare får en allt högre levnadsstandard så ökar förutsättningarna för en god börsutveckling. Kinas medelklass och dess konsumtion gynnas av landets konsumtionfokuserade politik för ekonomiska reformer.

Kinas övergång från en exporttung ekonomi till att istället satsat på att öka den inhemska efterfrågan har ökat spelintäkterna i Macao till 260,632 miljarder patacas (cirka 32.600 miljoner dollar), enligt statliga data.

Under de första månaderna under 2016 steg antalet besökare till Macau, Orientens spelcentrum, med mer än fyra (4) procent jämfört med samma period året innan. Antalet besökare från Kina ökade under samma period med cirka tio (10) procent, vilken är en kraftig ökning jämfört med året innan. Andelen kinesiska turister står nu för cirka 60 procent av de totala besöken i Macau.

De fundamentala förutsättningarna har gett en positiv utveckling för VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK), men även för PowerShares Dynamic Leisure & Entmnt ETF (NYSEArca: PEJ), en börshandlad fond som investerar i fritidssektorn,

BJK toppinnehav är aktier i Las Vegas Sands Corp, Macau-baserade Sands China och Wynn Resorts. Denna börshandlade fonds övriga Macau exponeringar är Galaxy Entertainment Group och Wynn Macau, och dess totala viktning mot spel uppgår till 53,1 procent.

PEJ har allokerat en betydligt mindre vikt mot spelsektorn, något under åtta (8) procent. Bland innehaven kan nämnas Priceline , Time Warner och Starbucks. PEJ har emellertid en exponering mot landbaserade casinon genom sina investeringar i MGM International och Starwood Hotels & Resorts Worldwide, som har fastigheter i Macau.

Casinomarknaden i Macau gynnas av en återhämtning i den kinesiska ekonomin, och Esther Kwon, en investering analytiker på Standard & Poors säger att spelmarknaden är en av de stora vinnarna på en ökad kinesisk ekonomisk aktivitet. Hon säger att den kinesiska massmarknaden gynnas av stigande inkomster som används till sällanköpsvaror, till exempel resor och spel. Hon ser det som den verkliga värdedrivaren.

Kwon noterade också att de långsiktiga infrastrukturinvesteringar som görs av Macau regeringen kommer att skära restiden till Macao från Kina, vilket kommer att ge fler besökare till världens spelhuvudstad.

Den som inte har möjlighet att ta del av casinona i Macau kan istället spela på den Europeiska lotto giganten eurojackpot.orgMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!